BLI MEDLEM!Stiftelsen Elektronikkbransjen er eid av bransjens aktører, og er et spleiselag. Vi har en liten og kostnadseffektiv administrasjon, som har som hovedoppgave å bistå medlemmene og å fremme bransjen overfor myndigheter og publikum.

Vi jobber tett mot norske og europeiske myndigheter og organer på en rekke områder som er viktige for bransjen, som miljø og økonomiske rammebetingelser.

Stiftelsen Elektronikkbransjen har også en omfattende statistikk med månedlige rapporteringer fra medlemmene. Les mer om dette under «Medlemsfordeler».

Hvis din bedrift ikke allerede er med i, og bidrar i bransjefellesskapet, skjer en innmelding ganske enkelt med en epost til undertegnede. Kontingenten for handlere er kr. 3.800,- per butikk. Leverandører bes ta kontakt, så beregner vi raskt den årlige kontingenten.

For at interessene til de ulike delene av bransjen best skal ivaretas, og medlemskapet er skreddersydd deres virksomhet, har vi flere undergrupper:

  • Foto- og bildebransjen (Fotorådet)
  • Hvitevareleverandørene (NEL, Norske Elektroleverandørers Landsforening)
  • Lyd- og bildeleverandørene (LF, Leverandørforbundet LYD & BILDE)
  • Handel og verksted (EF, ElektronikkForbundet)
  • Mobiltelefonleverandørene (LMT, Leverandørforbundet for Mobil- og Telekommunikasjon)
  • Norsk musikkbransjeråd (musikkbransjen og profflyd/-lys)

MEDLEMSFORDELER

Vi tilbyr en rekke medlemsfordeler:

  • Bransjeavtaler
  • Tjenester

Les om våre medlemsfordeler
Vår historie går tilbake til 1924, da Norske Radiohandleres Landsforbund ble stiftet. Siden har leverandører og handlere gått sammen i samme forening, og alle deler av bransjen er etter hvert kommet inn under samme paraply.

I dag deltar stort sett alle aktører, i alle ledd av verdikjeden, i bransjefellesskapet. Ta kontakt, så forteller jeg mer om hva Stiftelsen Elektronikkbransjen kan tilby. Innmelding skjer enkelt via en epost til meg.

Jan Røsholm, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen
[email protected]
+47 928 87 000

Powered by Labrador CMS