Verksted er to av lærlingene som er støttet av bransjen Foto: Maria Kjærlid

21 LÆRLINGER STØTTET

Hvitevareleverandørene har en økonomisk støtteordning for lærlinger. De siste tre årene har 21 lærlinger fått støtte.

Publisert Sist oppdatert

Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) er bransjeforeningen for de som produserer hvitevarer. De er avhengig av at det utdannes nok elektroreparatører, slik at servicedekningen opprettholdes.

Startet støtteordning

– Bransjen trenger nye teknikere, og en økonomisk støtte til lærling bedriftene ser vi øker interessen for å ta inn lærlinger, sier Øivind Eriksen i NEL

Han er ansvarlig for ordningen, og den som mottar søknadene. Søknadene behandles i NELs Serviceutvalg, som består av servicesjefene hos leverandørene.

– Støtteordningen ble etablert i 2014, og vi startet med inntil ti avtaler i året. I 2020 ble dette øket til 15 avtaler. Så langt har vi gitt støtte til 38 lærlinger, sier Eriksen.

Bransjen trenger nye teknikere, og en økonomisk støtte til lærling bedriftene ser vi øker interessen for å ta inn lærlinger

Bedrifter med lærlinger mottar også offentlig støtte, men dette tilskuddet kommer i tillegg. Det er kostnader forbundet med lærlinger, blant annet må de ha en «mentor» som lærer de opp. Dette påvirker inntjeningen for verkstedet.

Gir et godt bidrag til økonomien

– Lærlingstøtten er på hele 50.000 kroner, som deles i tre deler. En del (12.500) ved inngåelse av kontrakten, en del (12.500) etter et år, og de siste 25.000 kroner når fagbrevet er i boks, sier Eriksen.

Hensikten er at lærlingen skal ansettes når fagprøve er avgitt.

– Det er også egne støtteordninger i verkstedsbransjen, så samlet gir dette et positivt bidrag til driftsøkonomien, sier Eriksen.

NEL har videreført støtteordningen til også å gjelde 2022, og det er lagt inn 15 avtaler i budsjettet.

- Leverandørene har samlet brukt nær to millioner kroner til å støtte verksted som tar inn lærlinger. Dette er etter vårt syn en god investering som sikrer bransjen fagfolk, men også bra for miljøet, da reparasjoner er bedre enn ombytte, sier Eriksen.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 5/2021, som ble distribuert 11. oktober. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS