RENDYRKET BEDRIFTSSATSING FRA KOMPLETT

Den 1. april oppsto MPX som en rendyrket nettbutikk for forretningskunder. Ambisjonen er å doble omsetningen fra 2014 til 2015.

Publisert Sist oppdatert

MPX er en del av Komplett Group i Sandefjord. Etter omleggingen må man være en virksomhet med organisasjonsnummer for å handle hos MPX.

– Hvorfor har Komplett-gruppen gjort dette?

– MPX og Komplett ble for mange veldig like etter hvert. Vi har ønsket å bli tydeligere som en rendyrket kanal for bedriftskundene, som vi har hatt veldig mange av. Komplett er et kjøpesenter på nett, med veldig mange andre kategorier enn rene IT- og elektronikkprodukter. MPX skal være en forutsigbar kanal overfor kundene, med et sortiment tilpasset forretningskundene, sier Stian Gabrielsen, direktør i MPX.

I fasen vi nå er inne i er vi i stor grad ute hos kundene for å kommunisere hvem MPX skal være

Itegra, som tidligere het Norek, er fortsatt Komplett-gruppens distribusjonsselskap og retter seg mot forhandlernettverket.

– Samtidig som en MPX-kunde i dag må ha et organisasjonsnummer, sender dere bedriftskunder fra Komplett over til MPX?

– Vi motiverer kundene over til MPX, der vi ser MPX kan forvalte dem på en bedre måte. Av de tidligere MPX-kundene er det rundt 100.000 som nå er flyttet over til Komplett.

– Har dette vært en krevende prosess?

– Kommunikasjonsmessig har vi lykkes i å gjennomføre en ryddig overgang. Det ser vi også av tilbakemeldinger fra kundene, som sier vi er blitt mye tydeligere i begge leire, sier Gabrielsen.

Elleve nye medarbeidere

– På hvilken måte arbeider dere nå mot forretningsmarkedet?

– Vi har ansatt elleve nye medarbeidere, og er i dag 15 ansatte. De fleste av disse er selgere med egne kundeporteføljer som arbeider aktivt opp mot disse. Dette kan være alt fra kunder i små og mellomstore bedrifter (SMB) som ønsker gode produkter til gode priser, til større virksomheter som ønsker å tilrettelegge større, effektive og forutsigbare operasjoner med logistikk som gjerne omfatter mange lokasjoner.

Alle ansatte i MPX har kontorplass ved Komplett-gruppens hovedkontor i Sandefjord. I tillegg til de 15 MPX-ansatte, drar selskapet nytte av fellesfunksjoner i gruppen som logistikk, design og økonomi.

Enkelte er bosatt i Oslo-området, og besøker kundene herfra.

– I fasen vi nå er inne i er vi i stor grad ute hos kundene for å kommunisere hvem MPX skal være.

– Kan du beskrive den typiske MPX-kunden, eller vil du dele dem inn i kategorier?

– Vi har SMB-virksomhetene opp til 15-20 ansatte som ikke har noen IT-strategi. Disse ønsker arbeidsverktøy som kjøpes inn etter behov. Så har vi de mellomstore kundene, gjerne med en IT-avdeling, med en mer aktiv kundeadferd. Den tredje kategorien er de større virksomhetene med profesjonelle innkjøpsorganisasjoner som ser hele verdikjeden i ett. Vi har en god miks av disse kundene. Noen kjøper fra hele sortimentet vårt, mens andre benytter seg av deler av det.

Tilbyr Komplett-PC

– Hva med det offentlige?

– Vi har også en god del kunder her, og vil øke omfanget av anbudsbesvarelser.

Gabrielsen sier hovedfokuset til MPX er elektronikkprodukter, med hovedvekt på PC, nettbrett, mobiltelefoni og produkter til kontorplassen.

– Der vi og Komplett er unike, er produktbredden vi har innen datautstyr. Her finner man mange ulike produkter, blant annet datakomponenter som kabler og lagringsløsninger. Vi har også åpnet for at kundene kan bygge sine egne PCer gjennom det vi kaller Komplett-PC, der kundene kan konfigurere datamaskinene ut fra behovet de har. Mange trenger mye datakraft, og dette er et marked i vekst.

– Hva med porteføljen MPX ikke har tilgjengelig på sine nettsider; er det for eksempel mulig for en kunde å kjøpe ti sparkesykler?

– Vi er privilegerte og er en del av paraplyen til Komplett, og kan også tilby andre typer produkter. Dette er ikke kjernevirksomheten vår, men vi har fleksibiliteten til å tilby dette.

– Hvilke utfordringer ligger det i at en liten bedrift ønsker å kjøpe produkter der grensen mellom jobb og privat er uklar?

– Det er det vanskelig for oss å svare på; det er for eksempel naturlig i enkelte kontormiljø å gå til anskaffelse av en TV.

Et satsingsområde

– Dette blir en sak mellom kunden og revisor?

– Det er opp til virksomheten selv, og vi har primært profesjonelle kunder.

– Dere er 15 ansatte i MPX, hvor mange er det i Komplett?

– Det er rundt 450 ansatte i Norge, der majoriteten arbeider med logistikk siden vi har vårt eget distribusjonssenter. Totalt i konsernet er det 700 medarbeidere.

– Hvilken posisjon har MPX i gruppen?

– Vi er et satsingsområde. Det er tatt en strategisk beslutning om at det skal satse på det profesjonelle markedet, og vi har slik sett en god posisjon. Dette er et område man historisk sett kommer fra; med elektronikkprodukter. Her har vi god kompetanse i et kjent farvann.

– At dere nå rendyrker MPX som en kanal mot forretningsmarkedet, tyder det på at det til nå har vært satset for lite her?

– Vi burde muligens tatt det strategiske valget tidligere, siden potensialet har ligget her. Men det er noe med at det har skjedd veldig mye i Komplett Group de senere årene, og en slik satsing krever at man har fokus på det man gjør, og gjør det i riktig rekkefølge.

– Hvilket potensiale har MPX? Hvor mye har Komplett solgt i forretningsmarkedet, og hva er ambisjonen?

– Vi har ambisjoner om å bli en betydelig aktør. Selskap som Atea og Evry er i en egen liga i forhold til å være en fullskalaleverandør. Når det gjelder dem vi kan sammenligne oss med, mener vi at vi har en god mulighet til å innta en tredjeplass etter Atea og Evry. Vi er vel den eneste aktøren som har vår egen logistikk og hundre prosent kontroll på varene. Det ligger en unik mulighet i at vi har det vi kaller kortreiste varer.

Doblet lagerkapasitet

– Dere bruker det automatiserte lageret til Komplett-gruppen?

– Ja, og det er blitt større nå på forsommeren. Kapasiteten i AutoStore er blitt mer enn doblet, og er den største AutoStore-installasjonen i Norden. Tidligere hadde vi 33.000 kasser i anlegget, nå har vi 72.500. Vi går fra 27 til 33 plukkstasjoner, og har investert over 30 millioner kroner for å få en enda mer effektiv logistikk som gjør oss mer presise og raskere. Forhåpentligvis vil også kundene merke dette, sier Gabrielsen.

– Hvor raskt kan MPX levere en vare til en bedriftskunde i for eksempel Trondheim?

– Ved bestilling litt tidlig på dagen, kan varen være levert på ettermiddagen neste dag.

– Hvor viktig er dette som konkurranseparameter?

– Det blir stadig viktigere. Alt går i et raskere tempo, og kundene forskyver hele tiden disse grensene. Vår styrke er at vi kan levere raskt hvis et behov oppstår.

– Hva med ettermarked og service?

– Vi er fornøyde når kunden kommer tilbake og ikke varen, og mener vi er relativt gode på dette. Det er alltid enkeltsaker der vi kan bli bedre, og ettermarkedet er et prosjekt vi hele tiden arbeider for å forbedre oss. Noe tar vi direkte hos oss, andre oppdrag går til produsentene vi representerer.

Leieavtale på ti sekunder

– På hvilken måte trekker MPX veksler på kompetansen Komplett sitter på når det gjelder den moderne måten å handle på nett?

– Kundene stiller naturlig nok og berettiget større krav til leverandørene. Alt er transparent på nettet, og forbrukerne har større forventninger til enkelhet. Komplett Group ligger i front på denne arenaen, og dette er funksjonalitet vi tar med oss inn i bedriftsverdenen. Bedriftsmarkedet har historisk sett ligget litt etter, men har etter hvert fått de samme preferansene, behovene og ønskene som privatkundene, sier Gabrielsen.

Et eksempel på dette, er det selskapet kaller verdens første helautomatiske finansieringsløsning for bedriftsmarkedet. Det er ti år siden Komplett begynte med dette for privatpersoner; i dag skal det ta 10 sekunder for en bedriftskunde å inngå en leieavtale inkludert kredittsjekk og signering med Bank-ID. MPX leier ut sine egne produkter, og behøver derfor ingen finanslisens.

– Når begynte planleggingen av nye MPX?

– På vårparten i 2014.

– Hva har vært den største overraskelsen i løpet av året som er gått?

– Hvor klare de eksisterende kundene var for at vi skulle rendyrke MPX som en leverandør til bedriftsmarkedet, sier Gabrielsen.

Han begynte i som direktør i MPX i oktober, og kom da fra en stilling hos distributøren Also. Tidligere har han arbeidet i elleve år i Komplett-systemet.

– Nye MPX er litt din baby?

– På en måte, siden jeg hadde lang fartstid fra Komplett og MPX, og kjente kulturen.

– Er det mulig å tallgi ambisjonene for MPX?

– Det er å doble omsetningen fra 2014 til 2015.

Powered by Labrador CMS