NOK LYTTERE FØRST I FJERDE KVARTAL

– Vi venter ikke at vi oppnår kravet om en dab-lytting på 50 prosent før i fjerde kvartal, sier daglig leder Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge.

Publisert Sist oppdatert

Når fagbladet Elektronikkbransjen går i trykken 9. oktober, venter han på lyttertallene for tredje kvartal. Han har ingen forventninger om at dab-lyttingen her er på 50 prosent, noe som er et av kravene som må oppfylles for at FM-nettet skal slukkes i 2017.

– Dette er basert på erfaringene fra målingene i fjor. Vi forventer derimot at vi kommer opp til eller forbi 50 prosent i fjerde kvartal, sier Torvmark.

Hvis regjeringen på vårparten vedtar en slukking av FM-nettet i 2017, har kringkasterne planen klar for slukkingen. Denne bør foregå regionvis, mener kringkasterne, som sammen har sendt Kulturdepartementet et forslag til slukkeplan for 2017.

Vi forventer derimot at vi kommer opp til eller forbi 50 prosent i fjerde kvartal

Nordland først

I denne er Nordland først ut, der både NRK og de kommersielle kanalene foreslås å slukke FM-signalene 11. januar 2017, hvis NRK, P4-gruppen og SBS radio får det som de vil.

– Hovedbegrunnelsen for en regionvis slukking er å sørge for god tilgang på dab-apparater, spesielt biladaptere og kapasitet på installasjon av disse. Dette kunne blitt et problem hvis hele landet skulle slukkes samtidig, sier Torvmark i Digitalradio Norge.

På radio.no ligger en kopi av brevet, som ble sendt Medieavdelingen i Kulturdepartementet den 25. august.

Her har kringkasterne delt landet inn i seks regioner, og de er enige om at NRK skal slukke sine kanaler noe tidligere enn de kommersielle aktørene i fire av disse. Unntaket er Nordland, som kommer først, samt Troms og Finnmark som kommer sist, den 13. desember 2017.

Forutsigbart

I Trøndelag og Møre og Romsdal foreslås NRK slukket 8. februar, mens Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland foreslås slukket 26. april. I Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder foreslås NRKs FM-signaler slukket 21. juni, mens datoen for Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus er 20. september.

P4, Radio Norge og lokalradio foreslås i de fire midterste regionene å slukkes to til tre måneder etter NRK.

– Planen gjør det mulig å kommunisere forutsigbart til publikum. Dessuten gir den radiobransjen en økonomisk forutsigbarhet, og en kort periode med dobbeltdistribusjon som igjen betyr rasjonell drift, sier Torvmark.

Powered by Labrador CMS