EN INTERESSE-ORGANISASJON FOR DAB

– Dette ser ikke ut til å være en forening for lokalradio, men en interesseorganisasjon for dab, sier Svein Larsen.

Publisert Sist oppdatert

– En slik interesseorganisasjon har vi allerede, slik at disse bør melde seg inn i Digitalradio Norge, skriver Svein Larsen i en epost til fagbladet Elektronikkbransjen når vi ber ham kommentere Foreningen norsk lokalradio.

Han er styreleder i Norsk lokalradioforbund, radiosjef i Radio Metro, The Beat og Radio Rox, og kommenterer forbundets holdning til FM og dab slik:

– Alle vedtak vi fattet på landsmøtet var enstemmige. Landsmøtet sa ikke nei til dab, men at alle lokalradioer bør få en mye lengre overgangsperiode der de både er på FM og dab, og at mindre lokalradioer må få støtte til å bygge ut dab. Vi vil at aktørene, også de store, skal få bestemme selv hvilken plattform de vil være på. Men de kan heller ikke bestemme hvor mindre aktører skal være. I 2014 kan det heller ikke være slik at det er myndighetene som dikterer hvilken digital plattform aktørene skal velge. De har hele tiden sagt at dette skal være en aktør- og forbrukerstyrt prosess. En tvungen slukking av hele FM-nettet vil ikke tjene lokalradio, men kun de store aktørene. Det er også derfor de arbeider for dette, skriver Larsen.

Landsmøtet sa ikke nei til dab, men at alle lokalradioer bør få en mye lengre overgangsperiode der de både er på FM og dab

Han mener det er vanskelig å se at noen som skal arbeide for lokalradioens interesser kan være uenig i et slikt syn.

– Forøvrig må de finne på et annet navn da navnet de nå forsøke å seile under er opptatt. Slik splittelse kan oppfattes som illojalt og tjener i all fall ikke lokalradioens interesser, skriver Larsen.

Les også:

Etablerer ny radioforening

Powered by Labrador CMS