STORT LØFT FOR SUPERBREDBÅND

Hele 21 prosent av alle norske husstander har fått ny tilgang til superbredbånd det siste året. Det viser en rapport fra Nexia.

Publisert Sist oppdatert

– Kabelbransjen kan nå tilby hastigheter på over 50/10 Mbps til nesten halvparten av Norges befolkning, sier styreleder Øyvind Husby i Kabel Norge i en pressemelding.

Årets bredbåndsrapport fra Nexia viser igjen hvor viktig kabel-TV-infrastrukturen er for den totale bredbåndsdekningen til det norske folk.

61 prosent

Videre utbygging vil kreve langt tyngre investeringer enn det som var nødvendig for oppgradering av eksisterende nett

Hele 21 prosent av alle norske husstander har det siste året fått tilgang på superbredbånd på 50/10 Mbps eller mer, noe som er en vekst på omlag 50 prosent fra fjorårets dekning på 41 prosent. Totalt 61 prosent av alle husstander har nå superbredbånd via kabel-TV eller fiber.

– Vi er svært glade for at alle kabel-TV-kunder nå har tilgang på raske digitale tjenester, sier styreleder Øyvind Husby i Kabel Norge i pressemeldingen.

Men Husby slutter seg også til Nexia-rapportens advarsel om at videre utbygging vil kreve langt tyngre investeringer enn det som var nødvendig for oppgradering av eksisterende nett – både for øket kapasitet i transportnettene og tilkobling av flere husstander.

Sterk vekst i bruken

Nordmenns bredbåndsbruk fortsetter sin massive vekst. De siste årene har Kabel Norges medlemmer notert seg volumvekst på hele 60 prosent år for år. Alt tyder også på at veksttakten til og med kan bli høyere. En undersøkelse Kabel Norge fikk gjennomført hos Norstat våren 2012 viser at det nå er nesten ni millioner nett-tilkoblede enheter i norske hjem, og at veksten i 2011 var på hele 49 prosent.

– Med den sterke veksten i nye nett-enheter og stadig større interesse for video i høy kvalitet på nett ser vi at denne trenden vil fortsette – eller bli enda sterkere – de neste årene, sier Husby.

Powered by Labrador CMS