Get IPv6

Pressemelding fra Get 28. juni 2012:

Denne produktnyheten er en direkte gjengivelse av en pressemelding fagbladet Elektronikkbransjen har mottatt, og er ikke redaksjonelt behandlet.

Get først med IPv6

Get lanserer i dag Internettets nye protokollstandard IPv6 som den første av Norges større Internett-tilbydere. Get har fremdeles nok IPv4-adresser tilgjengelig, men ønsker å være med på å få morgendagens standard på plass så tidlig som mulig for Gets kunder.

– Vi vet mange av Gets kunder ønsker å være tidlig ute når det kommer nye teknologiske muligheter. Vi er derfor glade for at Gets kunder nå er blant de første i Norge som kan ta de nye IP adressene i bruk, sier Øyvind Husby, direktør for samfunnskontakt i Get.

Gets infrastruktur er sterk nok til å kunne innføre IPv6 ved siden av dagens IPv4-protokoll i såkalt "dual stack", og Gets kunder vil derfor ikke merke noe når Get nå planlegger å aktivere IPv6 for samtlige kunder i løpet av høsten 2012.

– Vi ser at et økende antall mindre nettilbydere nå tvinges over til IPv6 på grunn av adressemangel. Vi i Get ønsker å ha en "føre var"-holdning slik at vi sikrer at våre kunder har tilgang til "hele internett"– både sider som er tilgjengelige med IPv4- og IPv6-adresser, sier Husby.

Datautvekslingen på Internett har frem til nå blitt styrt og strukturert av den såkalte IPv4-protokollen, noe som har betydd at antallet unike IP-adresser har vært begrenset av den teknisk øvre grensen på kun 4,3 milliarder unike adresser. Med dagens sterke vekst i nettbruk har unike IP-adresser derfor begynt å bli en mangelvare. Det har derfor blitt stadig mer utfordrende å gjøre alt nettinnhold tilgjengelig for den store mengden nettkapable enheter som er i bruk i dag. 

Dette rettes av den nye Internett-protokollen IPv6, som er arvtakeren til IPv4 som er dagens teknologi. Innføringen av denne gir muligheten for hele 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (340 sekstillioner) adresser.

Kunder med kabelmodem og spesiell interesse for å aktivisere utstyr som støtter IPv6 kan kontakte Gets kundesenter og få IPv6-adresser og prefiks – og derved få "ekte" IPv6-konnektivitet.

Det er Gets HFC-kunder som får tilbudet først. Tilsvarende tilbud for Gets kunder oppkoblet med andre aksessteknologier (fiber og ethernet) lanseres om kort tid.

Powered by Labrador CMS