Anders Vildåsen ved Elon Raufoss ekspederer Renate og Erlend Olai Hatlelid en varm formiddag i slutten av juni 2021. Foto: Stian Sønsteng

SPENT STEMNING I HANDELEN

Hva er status i detaljhandelen etter pandemien, i en tid preget av krig og økte strømpriser? Vi har stilt spørsmålene til de norske toppsjefene.

Publisert

I fjor så detaljistene frem til en mer normal hverdag, selv om bransjen i 2020 hadde opplevd en historisk vekst på 18 prosent, og denne i 2021 fortsatte opp tre prosent. Etter en krevende periode driftsmessig under pandemien var man forberedt på «den nye normalen», med en ventet reduksjon i bransjens omsetning, i et åpnet samfunn der folk igjen kunne prioritere å bruke pengene sine på reiser og opplevelser. Så invaderte Russland den 24. februar 2022 Ukraina, og på høsten skjøt strømprisene i været.

Det er med dette bakteppet detaljistene har svart på våre fire spørsmål.

Elkjøp

1. Hvordan gikk 2022 resultatmessig?

– Vi kan ikke å gå inn på detaljer rundt våre resultater da vi har avvikende regnskapsår fra mai til mai. Det sagt, så er det et tøft marked for hele bransjen. Elkjøp opplevde en svært god salgsperiode under Black Week i 2022, samtidig med at vi i fjor økte våre markedsandeler totalt sett. Det er vi godt fornøyd med.

2. Hvilke forventninger har dere til 2023?

– Nå ser vi fremover og har en klar ambisjon om å opprettholde vår posisjon som det foretrukne stedet å handle teknologi og elektronikk. Vi har tatt flere grep og er godt forberedt og rustet for at forbrukerne vil holde tilbake en periode på grunn av usikkerhet og høyere levekostnader.

3. Hvilke utfordringer venter i 2023?

– Vår prioritet er å skape gode opplevelser for våre kunder, både i butikk, på elkjop.no eller i den kanalen de besøker oss. Vi vil fortsette vårt fokus på god opplæring og kompetanseheving, slik at kundene våre alltid kan være sikre på at de får den hjelpen og veiledningen de trenger. Vårt slagord er «Vi finner en løsning», og det mener vi vil bli viktigere enn noen gang.

4. Hva betyr ombrukte produkter for dere og bransjen?

– Ombruk av elektronikk er fremdeles en stor utfordring i Norge, da elektronikk har lave priser og man ikke har momsfritak på reparasjoner. Vi innførte pant i 2022, og har generert svært god respons fra markedet på det. Vår langsiktige strategi her, er å sikre en best mulig bærekraftig løsning for kundene våre, men for å få det til, er vi avhengig av endringer fra både det offentlige og markedet.

Elon

1. Hvordan gikk 2022 resultatmessig?

– Slik vi ser det, ble det den brutale krigen i Ukraina med påfølgende forsterket energiutfordringer og øvrige generelle prisøkninger, som påvirket detaljhandelen i Norge. Etter pandemien hadde vi riktignok forventet en dreining i konsumet fra varer til tjenester og reiser, så alt i alt endte vi 2022 med å nå våre omsetnings- og resultatmål.

2. Hvilke forventninger har dere til 2023?

– I Elon har vi høye forventninger til 2023. Det nordiske innkjøpssamarbeidet i Elon innen kategoriene forbrukerelektronikk, tele og data har gitt konkrete resultater, og en stor del av denne omsetningen leveres nå via vårt sentrallager i Ørebro. Vi forventer at kjøkkensatsingen fra 2022 vil gi oss et omsetningsløft i inneværende år, i tillegg til kategorier som varme og belysning.

3. Hvilke utfordringer venter i 2023?

– Vi er en volumdrevet bransje, og ut ifra et makroøkonomisk perspektiv er det foreløpig få tegn som tyder på en vekst. Potensialet for oss ligger derfor innen økt tjenestetilbud og nye kategorier.

4. Hva betyr ombrukte produkter for dere og bransjen?

– Gjennom bransjens felles satsing på sirkulærøkonomi har vi et godt utgangspunkt for å kunne selge brukte produkter til våre kunder. I tillegg viser vi at bransjen tar miljø og bærekraft på alvor. Elon lanserer i disse dager et produkt hvor kundene kan kjøpe brukte mobiler.

Eplehuset

1. Hvordan gikk 2022 resultatmessig?

– 2022 var nok et år med stor variasjon og uforutsette hendelser, og tilpasningsdyktighet har som alltid vært viktig. Varetilgjengelighet står igjen som en stor begrensing for første halvår, men vi leverte likevel gode prestasjoner i perioden. Luften gikk litt ut av markedet mot slutten av året, og avslutningen ble dermed noe skuffende. Samlet ser vi tilbake på et år med vekst og ny omsetningsrekord, takket være en dyktig og fleksibel organisasjon som har evnet å snu seg raskt hver gang det har vært nødvendig.

2. Hvilke forventninger har dere til 2023?

– Vi forventer et roligere marked inneværende år, hvor forbruket i bransjen overordnet skal ned. Samtidig har vi en meget sterk produktportefølje vi har store forventninger til. Vi ser også en økt etterspørsel etter våre tjenester og kompetanse i utdanningsmarkedet, og opplever stadig at flere bedrifter for øynene opp for den totale verdien av våre produkter på arbeidsplassen.

3. Hvilke utfordringer venter i 2023?

– Et kjøligere marked, sammen med betydelig økte kostnader, setter sterke krav til kontroll og effektiv drift. Det må også forventes en sterkere kamp om kundene. For oss vil det viktigste alltid være å fortsette å levere den beste kundeopplevelsen i alle våre forretningsområder.

4. Hva betyr ombrukte produkter for dere og bransjen?

– Vi er opptatt av at alle produktene vi selger skal ha lengst mulig bruksverdi. Det er derfor vi har investert i å gjøre autoriserte reparasjoner tilgjengelig gjennom egne verksteder i hele landet, eller tilbyr innbytte av brukte enheter i alle våre avdelinger. Å gi brukte produkter et nytt liv hos ny eier er en viktig del av å øke bruksverdien, og tilfører også nye forretningsområder til bransjen.

Komplett

1. Hvordan gikk 2022 resultatmessig?

– I 2022 oppnådde vi en omsetningsvekst på 32 prosent, drevet av oppkjøpet av NetOnNet. Justert for dette oppkjøpet hadde konsernet en nedgang i omsetningen sammenlignet med året før, som følge av krevende markedsforhold. Lavere etterspørsel kombinert med høye varelagre og tilhørende prispress i hele bransjen påvirket lønnsomheten, og resulterte i en nedgang i EBIT-resultatet. Samtidig lyktes vi med å opprettholde vår bransjeledende kostnadsposisjon, og arbeidet med å realisere synergiene fra oppkjøpet av NetOnNet går som planlagt.

2. Hvilke forventninger har dere til 2023?

– I 2023 skal vi bygge videre på våre sterke markedsposisjoner i Norge og Sverige gjennom våre velkjente varemerker; Komplett, NetOnNet, Webhallen og Itegra. I tillegg skal vi fortsette det viktige arbeidet med å integrere NetOnNet, og realisere synergiene vi har identifisert på innkjøpssiden.

Resultatmessig forventer vi at markedsetterspørselen fortsatt vil være krevende i 2023, og tror topplinjen vil vise en fortsatt nedgang inn i 2023. Samtidig lyktes vi med å redusere varelageret med 600 millioner kroner i 2022, og går dermed inn i 2023 med et sunt varelager. Kombinert med god kostnadskontroll og synergier fra kombinasjonen med NetOnNet tror vi dette vil slå positivt ut på bruttomarginen vår.

3. Hvilke utfordringer venter i 2023?

– Som nevnt tror vi markedsetterspørselen fortsatt vil være krevende i 2023, men på lengre sikt forventer vi at etterspørselen og online-handelen vil fortsette i samme veksttakt som før. I tillegg vil markedsinflasjon være en utfordring for hele bransjen, men der har vi en fordel i vår forretningsmodell der det meste av salget foregår på nett, og vi dermed har begrenset eksponering mot økte strømpriser, lønnskostnader, leieutgifter og andre kostnader forbundet med fysiske butikker.

4. Hva betyr ombrukte produkter for dere og bransjen?

– Komplett Circularity er én av våre bærekraftspilarer, og handler om å fremme gjenbruk av produkter, materialer og emballasje. Vi jobber blant annet med løsninger for å gjøre det lettere for forbrukere å gjenbruke og resirkulere produkter. I mai 2021 lanserte vi Komplett FLEX, som gjør det mulig for kunder å abonnere på et produkt i en periode på to år og deretter returnere det etter bruk. Dette gir Komplett mer kontroll over produktets livssyklus, og gjør det enklere for forbrukere å avhende produktene sine på en miljøvennlig måte. Vi har også tilsvarende tjenester i Sverige. I tillegg har Komplett investert i ny pakkemaskin, vi bruker 17 tonn mindre plast i året og frakter betydelig mindre luft, det er vi veldig stolte av.

NetOnNet

1. Hvordan gikk 2022 resultatmessig?

– Vi er nå en del av Komplett Group, og viser til tallene som ble lagt frem 9. februar. Generelt har vi vært igjennom noen gode år under pandemien med sterk vekst - mye takket være NetOnNets sterke prisposisjon - da det ligger i vårt DNA å presse prisene. Som Nordens ledende omnikanalaktør har vi også tilbudt kundene å handle der det passer best, noe som opplagt er en attraktiv posisjon hos kundene.

2. Hvilke forventninger har dere til 2023?

– Makro- og markedsmessig er det en utfordrende tid, og vi har stor forståelse for at folks økonomi generelt er strammere. I tøffere tider har lave priser tradisjonelt alltid vunnet terreng, og vår vurdering er at NetOnNets lavpriskonsept og ledende posisjon som prispresser står sterkt. Vi opplever økt interesse for egne varemerker, som tilbyr god kvalitet til lavere pris. Under pandemien var det en sterk vekst innen ehandel. Samtidig har mange nå funnet tilbake til fysisk handel. Uavhengig av dette forventer kundene en enkel, fleksibel og effektiv kjøpsopplevelse, med raske leveranser og tjenester som gjør hverdagen enklere. Også her er vi godt posisjonert.

3. Hvilke utfordringer venter i 2023?

– I 2023 ser vi et utfordrende og lite forutsigbart marked der det, som i andre bransjer, er usikkerhet og utfordringer tilknyttet eksterne faktorer som inflasjon og krig, med et generelt makroøkonomisk press på forbrukernes økonomiske situasjon grunnet økte levekostnader og økte renter, samt endrede energi- og matpriser. Til tross for dette har norske og svenske forbrukere behov som må dekkes, og i en slik situasjon blir god kvalitet - til lavere pris - bare enda viktigere. NetOnNet presterer best når folk sammenligner priser. Det skal vi fortsette med!

4. Hva betyr resirkulerte produkter for dere og bransjen?

– En stor del av elektronikkindustriens klimapåvirkning er tilknyttet produksjon av nye produkter. Gjenbruk og resirkulering med bedre økonomisk ressurseffektivitet er i et overordnet perspektiv helt nødvendig for å kunne skape en bærekraftig fremtid i kombinasjon med økt global velstand. Dette er viktig for våre kunder og for oss.

Samtidig gir vi kundene våre muligheten til å bytte inn gamle produkter, i tillegg til at de kan kjøpe brukte produkter gjennom Bytt Inn, som er vår tjeneste for innbytte. Interessen for både innbytte og kjøp av brukte produkter er økende fra våre kunder, og vi ser derfor på muligheten for å utvikle tjenester med et bredere spekter som kan være aktuelle for enda flere kunder. Dette er også tjenester som vi ser passer NetOnNet veldig godt ut fra vår overordnede visjon; at flere skal ha tilgang til hjemmeelektronikk. På denne måten kan NetOnNet fortsette med å tilby trygge produkter og enkle tjenester som gjør det enkelt for kunden å velge sirkulære modeller.

Power

1. Hvordan gikk 2022 resultatmessig?

– Omsetningen ble redusert etter to år med kraftig vekst. Resultatet ble likevel tilfredsstillende, sett i lys av et meget utfordrende år.

2. Hvilke forventninger har dere til 2023?

– Vi forventer at 2023 blir et tøft år med fortsatt usikkerhet i renter, inflasjon og uro i Europa. Power er godt satt opp med effektiv drift og et sterkt engasjement internt. Vi har også flere spennende prosjekter vi jobber iherdig med. Power står sterkere enn noen gang, og vi er optimistiske, men skjerpet i nok et utfordrende år.

3. Hvilke utfordringer venter i 2023?

– Fortsatt prisvekst ventes, men samtidig vil fraktrater utligne noe av dette. Høye leiepriser, strømpriser og lønninger legger videre press på lønnsomheten. Vil kampen om markedsandeler fortsatt bli viktigere enn bransjens lønnsomhet/evne til å overleve?

4. Hva betyr ombrukte produkter for dere og bransjen?

– Dette er stadig en viktigere del av vår bransje. Enkelte varegrupper vokser kraftig, samtidig som vi ser utfordringene i andre varegruppers evne til å konkurrere med nye produkter. Ombrukt er fremtiden, og som bransje blir vi stadig bedre og mer samkjørte. Dette handler om et felles ansvar, og ikke minst en mulighet for å holde oss aktuelle i en fremtid som stadig krever en mer bærekraftig handel.

Skousen

1. Hvordan gikk 2022 resultatmessig?

– 2022 er ikke endelig lukket enda, men vi kan konstatere en marginal tilbakegang i omsetningen sammenlignet med 2021. Vi holder likevel en noenlunde stabil markedsandel. Det har vært et år med en del utfordringer. Vi, som mange andre, har hatt utfordringer med økte råvarepriser og begrenset tilgang på enkelte varegrupper. Fra forbrukerens side er det åpenbart at rentehevinger, strømpriser og en generell uro i verden påvirker hvordan man prioriterer sin egen privatøkonomi. Vi sitter med inntrykket at handelen til en viss grad har flyttet seg fra «nice to have» og over til «need to have». Basert på vårt varesortiment er våre hovedprodukter essensielle i de flest husholdninger i dag. Det gjør at vi nok ikke blir like påvirket som aktører som har et bredere sortiment innenfor de varegruppene som er mindre viktige i hverdagen.

2. Hvilke forventninger har dere til 2023?

– Vi går inn i 2023 med ganske nøkterne forventinger rent salgsmessig. For oss vil 2023 bli året hvor vi investerer i og utvikler våre butikkers kommersielle utseende. Mange av våre butikker vil få en oppgradering i form av nytt butikkinventar og fasader. Hele vårt varesortiment innenfor alle kategorier gjennomgås for å spisse sortimentet enda bedre til det norske markedet. Vi har stor tiltro til at vårt konsept skal ta større markedsandeler. Kombinasjonen med den lokale kjøpmannens kunnskap og servicenivå og våre prismatch er ganske uslåelig. Vi matcher i dag alle vår konkurrenters priser, uavhengig av om det er nettbutikk eller en tradisjonell butikk. Når kunden har den laveste prisen, og i våre øyne de mest kompetente kjøpmennene, vil det på sikt bli meget bra. Da kan vi bruke interaksjonen med kunden til hjelpe de med å velge de produktene som passer de og deres situasjon best.

Vi styrker også vår bemanning her i Norge, for å bedre kunne finne de riktige lokalene, slik at vi kan åpne flere butikker. Så, i stedet for å gå i sparemodus i den kommende perioden med noe usikker omsetning, tenker vi langsiktig og velger å investere for fremtiden. Våre ambisjoner om vekst er fortsatt store, og er ikke påvirket av de utfordringene vi har hatt som samfunn de siste årene.

I 2023 vil også kickstarte vårt eget Skousen Academy, hvor vi ønsker å utvikle våre medarbeidere på flere områder. De vil bli egne læringsprogrammer, avhengig av hvilken posisjon du har i vår butikker. Retail er stadig i utvikling, og vi som kjede ønsker også å utvikle oss selv og menneskene som jobber for oss.

3. Hvilke utfordringer venter i 2023?

– Vi velger å ikke bruke mye energi på å bekymre oss. Vi akseptert dagens situasjon, og velger derfor å bruke energi på å utvikle oss. Men det er klart at det fortsatt er en del usikkerhet rund varetilgang. I tillegg har flere av våre leverandører varslet prisøkninger på bakgrunn av dette. Vi tar det til etterretning, og må agere ut ifra det. Vi er takknemlig som har mange gode samarbeidspartnere på leverandørsiden, og vi er sikre på at vi også i 2023 kan tilby en enestående kundeopplevelse til markedets beste priser.

4. Hva betyr ombrukte produkter for dere og bransjen?

– Vi er ekstremt positive til at sirkulærøkonomien kommer enda mer på agendaen. Det at vi har kanaler som selger ombrukte varer ser vi på som meget positivt. Fra et samfunnsperspektiv har vi et ansvar i sikre at produkter kan leve så lenge som mulig. Er produktet ikke reparerbart, har vi gode samarbeidspartner som sørger gjenvinning av høyest mulig grad.

Soundgarden

1. Hvordan gikk 2022 resultatmessig?

– Soundgarden leverer i 2022 en tosifret prosentvis omsetningsvekst, men vi leverer noe under budsjettert på resultat. Vi har litt vei igjen, men ser at arbeidet og reisen vi har startet på bærer frukter.

2. Hvilke forventninger har dere til 2023?

– Starten på 2023 har vært veldig bra, så vi fortsetter med hardt arbeid. Vi er her for kundene, og med to høythengende Prisjakt-priser for året 2022, fikk vi anerkjennelse for vår styrke på nettopp kundeservice. Vi vinner kategorien for bransjen vår; lyd, bilde og musikk, og tar en sterk 3. plass for årets butikk. Vi har positive forventninger til 2023, vi ser muligheter i vår bransje, og markedet vi jobber i. Vi skal gjøre mer av det som er bra for våre kunder. Vi har kvalitetsvarer, og det er enkelt for kunder å velge trygt og riktig hos Soundgarden.

3. Hvilke utfordringer venter i 2023?

– Alle som jobber i Soundgarden deltar på vår endringsreise, alle kjenner på dette daglig. Vi ser at våre tydelig felles mål gir oss fart og retning, men vi ser også at endring tar tid. Det vil være utfordringer i 2023 også, helt sikkert. Det nye normale gir nye utfordringer. Noen kostnader er til en viss grad kjente, slik som fraktpriser, prisøkninger og lønnsforventninger. Disse kan vise seg å bli mer utfordrende i 2023 enn tidligere, fordi de i sum er betydelige, og det er krevende å forhandle på. Varetilgangen vil fortsatt påvirke oss, men det har blitt markant bedre.

4. Hva betyr ombrukte produkter for dere og bransjen?

– Ombruk er viktig for bransjen. Samtidig er det viktig å fokusere mer på at kunden i utgangspunktet er tjent med å kjøpe kvalitetsprodukter som varer lenge, og er produsert i land hvor arbeidsforhold er gode, på alle måter.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 1/2023, som ble distribuert uke 8. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS