Elkjøp nedjusterer personalkostnadene med cirka 12 prosent. Foto: Elkjøp

KJEDEN KUTTER 12 PROSENT

Elkjøp nedjusterer personalkostnadene med cirka 12 prosent. Foto: Elkjøp

Elkjøp omorganiserer, tilpasser bemanningsnivået og avvikler noen få butikker. Personalkostnadene skal nedjusteres med cirka 12 prosent.

Publisert Sist oppdatert
Administrerende direktør Linda Frid Andresen. Foto: Elkjøp Norge
Administrerende direktør Linda Frid Andresen. Foto: Elkjøp Norge

– Det er en krevende tid for varehandelen, med en ekstrem situasjon på pris og margin. Svak krone, lavere etterspørsel og høye varelagre har resultert i at driftsresultatet er under press. Vi er inne i en krevende periode, og vi må forberede oss på at markedet vil være utfordrende lenger enn forventet. Det gjør at vi ikke kan ha like mange i jobb som i normale tider, sier administrerende direktør Linda Frid Andresen i Elkjøp Norge, i en pressemelding datert 12. januar.

Tøff beskjed

Vi ønsker nå å gjennomføre en god prosess

Hun tok over ledelsen av selskapet den 1. november, og har altså sittet i sjefsstolen i bare drøyt ti uker. I pressemeldingen uttaler hun at det i 2022 ble gjort en rekke tiltak for å redusere kostnader og effektivisere driften i Elkjøp, men at dette dessverre ikke har vært nok. Derfor ser Elkjøp seg nødt til, etter en grundig beslutningsprosess, å omorganisere og tilpasse bemanningsnivået i noen av sine butikker og på hovedkontoret i Nydalen, samt avvikling av driften i noen få butikker, heter det. Personalkostnadene skal justeres med anslagsvis 12 prosent.

– Det er en tøff beskjed for våre ansatte å få, og en krevende beslutning for Elkjøp å ta som selskap. Jeg har stor forståelse for uroen dette skaper, og vi kommer til å gjøre det vi kan for å hjelpe og støtte medarbeiderne våre i tiden som kommer. Det er det viktigste vi gjør nå, sier Andresen i pressemeldingen.

Rask prosess

– Det er for tidlig å si noe konkret om hvor mange årsverk som vil bli direkte berørt av endringene. Vi ønsker nå å gjennomføre en god prosess med en kompetansekartlegging av alle ansatte, og deretter drøftelsesmøter, hvor målet er at vi skal konkludere så snart som mulig for å sikre at dette ikke blir en langdryg prosess, sier Andresen.

Ifølge pressemeldingen vil alle som blir berørt av endringene, bli vurdert til andre oppgaver i selskapet så langt det lar seg gjøre, og de vil få tett oppfølging og hjelp med jobbsøking og videre karriere.

– Tiltakene skal på sikt bidra til å trygge posisjonen vår som markedsleder, samtidig som selskapet opprettholder handlingsrommet vi trenger for å være innovative i en bransje og i et marked som er preget av å være i omfattende endring, sier Andresen.

I Norge har Elkjøp 153 kjede- og handlereide butikker, med over 3000 ansatte i konsernet.

Powered by Labrador CMS