Ettersom elsparkesykler nå er blitt klassifisert som motorisert kjøretøy, er også eier av disse pålagt å tegne ansvarsforsikring. Foto: E-Way/Wilfa

RISIKO FOR MILLIONGJELD UTEN FORSIKRING

KRONIKK: Sju av ti kjenner til forsikringsplikten på elsparkesykler – men mange mangler lovpålagt forsikring.

Publisert Sist oppdatert

Uten å ha forsikringen på plass, vil eieren av elsparkesykkelen risikere milliongjeld. Kunnskapen om forsikringsplikten er lavere blant unge mennesker i byene, sammenlignet med andre grupper av befolkningen, viser undersøkelsen. Samtidig er det mange unge som bruker elsparkesykler som fremkomstmiddel.

Det er positivt at mange kjenner til forsikringsplikten som myndighetene innførte fra nyttår. Men nå gjelder det faktisk å skaffe seg denne forsikringen før skadene kommer.

Risikerer milliongjeld

Hvis andre mennesker blir skadet, blir eieren av den uforsikrede elsparkesykkelen erstatningsansvarlig. Erstatningsbeløpet kan bli svært høyt.

Dersom en uforsikret fører skader seg selv, og det er aller flest slike ulykker med elsparkesykler, kan vedkommende gå glipp av erstatning.

De siste årene har det også vært flere branner med utgangspunkt i elsparkesykler. Dersom en hel boligblokk eller et bolighus brenner, blir erstatningsbeløpene enorme.

Små elektriske kjøretøy må nå forsikres på samme måte som biler, mopeder og motorsykler. Det finnes flere hundre tusen elsparkesykler rundt om i norske hjem som må forsikres. De aller fleste av disse mangler fortsatt forsikring. Vi frykter at mange ikke er klar over konsekvensene av det.

Forsikringsselskapene rapporterer om svært få solgte forsikringer for elsparkesykler. Bare noen få tusen har så langt kjøpt den lovpålagte forsikringen. Ved inngangen til mars måned mangler mer enn nitti prosent av elsparkesykkel-eierne forsikringen.

Dette er dramatiske og oppsiktsvekkende tall når vi dessverre også vet at det garantert kommer flere alvorlige ulykker med elsparkesykler involvert. Mange har tatt dem i bruk allerede og våren er i anmarsj. Kontakt et forsikringsselskap for å få dette i orden.

Små elektriske kjøretøy må nå forsikres på samme måte som biler, mopeder og motorsykler

Informasjonskampanjer

Trafikkforsikringsforeningen er i gang med informasjonskampanjer i en rekke ulike mediekanaler, for å spre informasjon om forsikringsplikt for privateide elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy.

Mange av de spurte i Respons-undersøkelsen som Trafikkforsikringsforeningen har fått utført, sier at de har fått med seg informasjonskampanjene.

Uten forsikring kan du bli gjeldsslave resten av livet. Jeg håper virkelig at økt kjennskap til at dette er en lovpålagt og nødvendig forsikring, fører til handling før skadene kommer.

TFF OG ELEKTRONIKKBRANSJEN

Alle forsikringsselskaper som tilbyr trafikkforsikring i Norge er etter loven pliktige til å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen (TFF), som igjen er en del av bransjeorganisasjonen Finans Norge. TFF er ilagt oppgaven å kreve inn gebyr fra uforsikrede kjøretøyeiere i henhold til bilansvarslovens § 17 a, og ettersom elsparkesykler nå er blitt klassifisert som motorisert kjøretøy, er også eier av disse pålagt å tegne ansvarsforsikring. Skulle det skje en ulykke med en uforsikret elsparkesykkel, er det TFF som vil kreve inn erstatningssummen fra eier.

For å få flest mulig elsparkesykkeleiere til å forsikre seg, og dermed unngå eventuelle store krav fra TFF, samarbeider Stiftelsen Elektronikkbransjen med foreningen for å få ut materiell og informasjon til norske elsparkesykkeleiere og -kunder.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 2/2023, som ble distribuert uke 16. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS