Fra NVEs nye veileder for energimerking i nettbutikker. Illustrasjon: NVE

NY VEILEDER FOR ENERGIMERKING

NVE har avdekket at mange nettbutikker ikke følger regelverket om energimerking av produkter, og har derfor utarbeidet en ny veileder.

Publisert Sist oppdatert

– Vår nylige kartlegging av nettbutikker avdekket at mange aktører ikke følger regelverket om energimerking av produkter i nettbutikk. Derfor har vi startet en informasjonskampanje for å nå ut bredt til relevante aktører, og vi vil i tiden fremover prioritere tilsyn med nettbutikker, skriver NVE på sine nettsider.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte den 4. oktober ut et informasjonsbrev og ny veiledning til 73 aktører, med informasjon om forhandlernes plikter til energimerking i nettbutikk. Veilederen tar for seg korrekt energimerking av energirelaterte produkter som selges i nettbutikk. 

Webinar 5. desember

NVE er delegert myndighet til å føre tilsyn med at kravene i energimerkeforskriften og økodesignforskriften av energirelaterte produkter etterleves.

– Hvert år kontrolleres et utvalg butikker, nettbutikker og reklamemateriell for å se om kravene til merking av energirelaterte produkter er overholdt. NVEs tilsyn er viktig for å sikre like konkurransevilkår mellom forhandlere og mellom leverandører. Energimerking bidrar både til bedre forbrukervalg og energieffektivisering, skriver NVE i en artikkel publisert 23. oktober.

Informasjonsbrevet som er sendt ut inneholder blant annet informasjon om hvilke produkter som er omfattet av energimerkeforskriften.

– Det fremhever også de spesifikke avvikskategoriene som NVE fokuserer på under tilsyn, og inkluderer en invitasjon til et webinar om energimerking i nettbutikker, planlagt til 5. desember, skriver NVE.

Gode rutiner

Veiledningsdokumentet skal gi detaljert oversikt over hvordan korrekt energimerking kan utføres i nettbutikker. Den beskriver også hvordan energietiketter og produktdatablader kan vises ved hjelp av en «nestet visning»-mekanisme.

– Innholdet i veiledningen er ikke en erstatning for forordningene, og ved enhver tvil, er det forordningene som gjelder. Den overordnede rammen for energimerking er fastsatt i energimerkeforordningen, mens de konkrete kravene til de ulike produktene er fastsatt i produktspesifikke forordninger jf. energimerkeforskriften for produkter kapittel 2, heter det hos NVE.

NVE anbefaler at aktørene innarbeider systematisk oppfølging av energimerking i sin organisasjon og prioriterer prosessen med å innarbeide gode rutiner for oppfølging, slik at alle produkter med krav om energimerking selges og markedsføres i samsvar med gjeldende regler.

Powered by Labrador CMS