Eplehusets butikker tar ekstra forholdsregler med desinfisering for tiden. Foto: Eplehuset

KORONA-REGLER HOS EPLEHUSET

Apple-forhandleren har satt opp skilt og har økt fokus på hygiene i sine butikker, men er bekymret for at inntektsgrunnlaget for handelen bortfaller.

Publisert

Økonomi- og HR-direktør i Eplehuset, Hallvard McGhie Opheim, sier selskapet jobber hardt for å holde sine butikker åpne under korona-krisen.

– Vår innstilling er i utgangspunktet at vi ønsker å strekke oss langt for å holde åpent så langt det er mulig og forsvarlig. Vi har per i dag ingen avdelinger som har måttet stenge, men vi har som mange andre noen avdelinger som har redusert åpningstid på grunn av restriksjoner på kjøpesentrene. Vi har én avdeling, et serviceverksted, som er særlig hardt rammet av karantenefravær, der følger vi ekstra tett nå for å se om det eventuelt må tas ytterligere grep, sier Opheim til fagbladet Elektronikkbransjen.

Økonomi- og HR-direktør i Eplehuset, Hallvard McGhie Opheim. Foto: Eplehuset.

– Hvilke grep mener du bør tas for handelsnæringens skyld?

– Overordnet er vi mer bekymret for at inntektsgrunnlaget bortfaller enn de ekstraordinære kostnadene ved situasjonen, særlig nå i lys av at stortinget tilsynelatende fikk tvunget gjennom gode tiltak knyttet til arbeidsgiverperioden for sykepenger og omsorgspenger. Dette var helt kritisk for bransjen. Imidlertid er det høye løpende kostnader det vil være vanskelig å bære når inntektene faller bort, her ser vi et sterkt behov for at også utleiere må på banen og gjøre tiltak for å lette denne byrden for bransjen. I motsatt fall tror jeg nok de vil få det tøft siden alternativet trolig kan bli at mange av deres leietakere ikke lenger eksisterer om en stund. Konsekvensene av å stenge ned handelsnæringen utenom dagligvare og apoteker likt det vi har sett i Italia vil være helt ekstreme, ikke minst på lang sikt. Dersom det skulle bli aktuelt med en generell stenging må det følge med noen enorme økonomiske støtteordninger for å kompensere for løpende kostnader som husleie og liknende om man skal unngå konkurser. Dette handler ikke primært om lånemuligheter og tilgang på kapital, dette handler om resultateffekten dette vil ha på kort og mellomlang sikt, hvor svært mange ikke vil ha mulighet til å komme seg på beina igjen etter noe slikt, understreker han. Norge står i en særstilling med enorme summer i oppsparte midler, og slik det ser ut nå virker det åpenbart at det vil være billigere å ta kostnaden med å redde næringslivet nå fremfor å måtte bygge alt opp på nytt igjen senere. Her har politikerne et enormt ansvar for å sikre gode løsninger, understreker han.

Lavere omsetning

– Hvordan har korona-situasjonen påvirket dere i Eplehuset?

– Vi opplever en nedgang i omsetning, og særlig i besøkstall naturlig nok. Det er noe økt etterspørsel etter klassisk hjemmekontorutstyr som eksterne skjermer, tastatur, mus og så videre, så det er noe vi jobber med å få økt tilgangen på akkurat nå. Samtidig er det grunn til å anta at det er en midlertidig vekst som kan avta relativt snart, litt avhengig av hvordan dette utvikler seg, sier Opheim.

– Hvordan er deres produkttilgang framover?

– Lagerkapasiteten vår er foreløpig ok, selv om det er enkeltprodukter som har vært utfordrende en stund nå som følge av korona-situasjonen blant annet i Kina, spesifikt fabrikkene som har vært og til dels er stengt der nede, sier han.

– Hvordan jobber dere i butikkene i dagens situasjon?

– I butikkene har vi særskilte tiltak knyttet til hygiene og avstand, for kundene og særlig for våre ansatte. Vi har særlig fokus på desinfeksjon av demoprodukter og overflater, og ansatte er nøye med å holde anbefalt avstand både til hverandre og kundene. Det er satt opp plakater hvor vi fraråder kunder å ta på produktene, og oppfordrer til å holde avstand til andre. Vi har også gjort en del ekstraordinære tiltak knyttet til muligheter for hjemlevering både fra butikkene og naturligvis fra nettbutikken, og prøver så langt vi kan å legge til rette for at man skal kunne handle og få tak i produktene våre uavhengig av hvilken situasjon man selv befinner seg i. Vi har litt for lite data til å si noe konkret om fordelingen mellom butikk nett ennå, det er naturlig å anta at vi vil se noe vekst på nett, men ikke på langt nær nok til å kompensere for reduksjonen i butikkene, sier Opheim.

Arbeider døgnet rundt

– Hvordan jobber kjedeledelsen nå?

– Ansatte på hovedkontor og i støttefunksjoner er i stor grad spredt rundt på hjemmekontor der det lar seg gjøre praktisk. Vi har også definert noen kritiske funksjoner i selskapet som har ekstra restriksjoner både i og utenfor arbeidstid uavhengig av egen helse, i praksis karantene-lignende rammer. Ledelsen i selskapet jobber i praksis døgnet rundt og har tett og hyppig kontakt både på video og telefon i perioden, dette er helt nødvendig i en situasjon som utvikler seg nærmest fra time til time. Det er et stort behov for informasjon og forutsigbarhet, ikke minst med tanke på hva som vil være situasjonen når den første store bølgen av hjemmekarantene i samfunnet går over om halvannen ukes tid, sier han. 

Elektronikkbransjen.no/korona

På elektronikkbransjen.no/korona har vi samlet alle saker om hvordan spredningen av koronaviruset (Covid-19) påvirker bransjen.

Powered by Labrador CMS