EUROPA DET STØRSTE MARKEDETinnen forbrukerelektronikk

– Totalmarkedet for forbrukerelektronikk økte i fjor med 19 prosent, til 632 milliarder euro. I år venter vi en fortsatt vekst, på seks prosent.

Det sa global direktør for forbrukerelektronikk i markedsanalyseselskapet GfK (Growth from Knowledge), Jürgen Boyny, på IFA-konferansen i Benidorm.

– Vi venter en økning på seks prosent i 2011, til 668 milliarder euro. Europa økte med 7 prosent i fjor, her venter vi en økning på 3,2 prosent i 2011. Den største økningen i fjor hadde Sør-Amerika med 39 prosent. Japan økte med 24 posent i fjor, her venter en nedgang på 18 prosent i år. Den største økningen i 2011 venter vi at Sør-Amerika vil ha med 27 prosent, sier Boyny.

Han mener markedet domineres av tre produktgrupper: mobiltelefoner, TV og PC.

– Smarttelefoner er blant de mest spennende produktene i 2011. I Europa økte markedet for smarttelefoner med 5 prosent i fjor. 2011 vil bli det store nettbrett-året. Markedet eksploderer, og dette er en logisk utvikling når man ser på hvilke produkter man kan gå på internett med. Når det gjelder skjermstørrelsen plasserer nettbrettene seg naturlig mellom smarttelefoner og mini-PCer, med skjermstørrelser fra seks til ti tommer. I USA ble det solgt mer enn ti millioner nettbrett i 2010, sier Boyny.

GfK venter det blir solgt 250 millioner TVer på verdensbasis i 2011. Dette er to millioner færre enn i 2010. Av disse tror selskapet 12 millioner vil være 3DTVer, Europas andel er her ventet å bli 4,5 millioner apparater.

Strøm utgjør 31 av TV-kostnaden

– Mer enn 50 prosent er på internett samtidig som de ser TV, men bare to prosent gjør dette med TVen. Denne andelen vil selvsagt øke etter hvert som flere TVer kan koples til internett, sier Boyny.

GfK har også tall for hvor mye strøm TV-apparatene bruker. I løpet av de to siste årene har dette i snitt gått ned fra 158 til 111 watt per TV. Fokuset på dette vil naturlig nok bli større når energimerkingen av TVer innføres fra november 2011.

– Vi har sett på hvor mye strømmen utgjør av totalkostnaden for en 42-tommers LCD-TV. Hvis vi går ut fra en markedspris på 828 euro og at TVen har en levetid på sju år, utgjør strømforbruket 31 prosent av totalkostnaden, sier Boyny.

Når det gjelder den europeiske andelen av det globale markedet innen forbrukerelektronikk er denne gått ned fra 35 prosent i 2008 til en forventet andel på 29 prosent i 2011.

– Europa er et innovativt marked, der forbrukerne svært tidlig tar ny teknologi i bruk. Produktkategorien vi har kalt ”øvrig” i våre statistikker er desidert størst i Europa, med 40 prosent. Dette er produkter som HiFi og videokamera, og det betyr at europeerne kjøper mye utstyr i tillegg til hovedgruppene, sier Boyny.

Han mener Europa er et komplisert marked å håndtere for leverandørene, på grunn av sitt mangfold i land, språk, kulturer og holdninger.

Halvparten går til TV

– Riktignok har vi EU, men myndighetene i de ulike landene har også ulike holdninger, sier Boyny.

Tall fra GfK viser at salget av HiFi-komponenter og hjemmekinoanlegg gikk opp foran fotball-VM i fjor, allerede i mars-april. Mer enn 50 prosent av investeringene innen forbrukerelektronikk i Europa går til TV. Denne andelen er ventet å øke fra 44,7 prosent i 2009 til 56,6 prosent i 2012.

– En tredel av alle TVer blir solgt i Europa. Bortsett fra i Storbritannia har TV-salget eksplodert i hele Europa, og overgangen fra analogt til digitalt bakkenett har generert økt TV-salg i alle land der dette har skjedd, sier Boyny.

Hva vi påvirke TV-salget i 2011, da vi ikke har noe fotball-VM? I Tyskland har bare 70 prosent av husstandene flat-TV, her ligger det i følge GfK et potensial. I Storbritannia er andelen 90 prosent, her vil man se at folk kjøper sin flat-TV nummer to.

– Det er kanskje fem-seks år siden britene kjøpte sin første flat-TV. Dette er gjerne mindre apparater på rundt 32-tommer, med standardoppløsning. I dag kan de få langt større skjermer med bedre ytelse til en langt lavere pris, sier Boyny.

Ny teknologi, som 3D, vil også påvirke TV-salget. I 2011 venter GfK at salget av 3DTVer femdobles i forhold til i 2010.

4,5 millioner 3DTVer i Europa

– I Europa vil det selges 4,5 millioner 3DTVer, globalt 12 millioner. 3DTV blir dermed en driver av TV-salget, sier Boyny.

Den nye energimerkingen vil også gjøre forbrukerne oppmerksomme på strømforbruket til TVen, dette kan påvirke dem til å kjøpe en ny og mer strømgjerrig TV. I Europa er det solgt 190 millioner flat-TVer så langt. Disse bruker 71 terrawattimer årlig.

På lydsiden har utviklingen vært negativ i de fleste land når det gjelder verdi, i følge GfK.

– Her vil vi se en økning når det gjelder produkter for strømming av innhold fra internett, og produkter med base for Iphone og Ipod. Kundene ønsker innovative produkter, så selv om dette markedet er utfordrende finnes det muligheter. Til nå har forbrukerne flyttet musikken fra rom til rom med sine håndholdte enheter, nå ønsker de å strømme musikken fra rom til rom. Stadig flere enheter får tilgang til internett. Hjemmekino med 3D, internett, MP3 og strømming er funksjoner forbrukerne ønsker seg, sier Boyny.

Når det gjelder netthandelens andel av salget innen forbrukerelektronikk, er denne størst i USA og Korea med 17-19 prosent, etterfulgt av Europa (14 prosent), Japan (8-10 prosent) og Kina (5-6 prosent).

Ifølge GfK vil jordskjelvet i Japan ha en svært begrenset innvirkning på det globale markedet.

Når det gjelder det norske markedet er dette per i dag ikke med i GfKs statistikker.