EXPERT SAMLES PÅ HVITEVARER

– Felles produktopplæring for Norge, Danmark og Finland er en viktig del av de store endringene vi gjør, der landene knyttes tettere sammen.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Henrik Bjønnes, som siden nyttår er nordisk kategoridirektør for hvitevarer i Expert AS. Fagbladet Elektronikkbransjen møter ham på Hotell 33 i Oslo, der 450 butikkansatte fra de tre landene får produktopplæring av 12 leverandører. Av de 450 er rundt 200 norske butikkansatte.

– Dere hadde i fjor en tilsvarende samling på samme sted, da kun for de norske butikkene. Hva betyr det for dere at også Danmark og Finland er med?

– Dette er en viktig del av de store endringene vi gjør i kjeden, i et fremtidsbilde vi har stor tro på. I løpet av fjoråret frem til i dag har vi samlet Norge og Danmark i vårt sentrallager i Skillingaryd i Jönköping i Sverige, om få måneder blir også Finland håndtert herfra. I og med dette blir produktporteføljen vår stadig likere, og opplæringen kan derfor samkjøres. Gjennom kunnskap vil vi bygge en felles kultur i Expert.

Det er nok ingen andre som tilpasser seg markedet så mye som det Expert gjør nå

– Hvor stor forskjell er det på sortimentet i de ulike landene?

– Det vil alltid være noen lokale forskjeller. Mange varemerker er lokalt forankret, boligsituasjonen og dermed behovene til kundene er ulik, men hovedsakelig er det likheter. Vi som bransje blir presset på marginer, og det er viktig at vi bygger en forretningsmodell som er solid og forberedt på fremtiden, sier Bjønnes.

Ekstremt morsom fase

Hvitevaresamlingen kalles Produktexpert 2015, og fra 16. til 24. mars avholdes det fire kurs på to dager der butikkselgerne kurses av leverandørenes representanter fra de ulike landene.

– Når kommer svenskene med?

– Det er vel fremdeles noen år til, men vi har store forhåpninger til at de i fremtiden blir med oss på denne samlingen, smiler Bjønnes.

Expert AS er nordisk grossist til Expert-selskapene i de ulike landene. Som nordisk kategoridirektør har Bjønnes dermed Patrick Lund, som er salgssjef for hvitevarer og småelektrisk i Expert Norge AS, som kunde.

– Hvordan fungerer dette samarbeidet?

– Veldig bra, det ser vi også her på kurset. Det er en stor fordel at innkjøp, kategori og salg jobber så tett sammen, og vi har en veldig god dialog med Henrik, sier Lund.

– Han er en fleksibel grossist?

– Veldig.

Vi fotograferer den nordiske hvitevaresjefen med kombiskapet Custom Flex fra AEG, der innredningen kan tilpasses kundens behov.

– Er dette et godt bilde av situasjonen til Expert i Norden?

– Det er nok ingen andre som tilpasser seg markedet så mye som det Expert gjør nå. Vi er inne i en ekstremt morsom fase, der vi etablerer noe vi tror sterkt på, og som bare vil bli sterkere, sier Bjønnes.

Ny kjede i Danmark

– Hvor langt er dere kommet, og hvor skal dere?

– Vi skal etablere et sunt firma som har en fantastisk kundetilnærming, der vi skaper en ny opplevelse for kunden i måten de handler på.

– Hvor langt er dere fra å nå målet?

– Konseptet er der, og vi ruller det nå ut i både Norge, Danmark og Finland. I Finland åpner vi i år åtte nye butikker. I Danmark etablerer vi siste halvår et nytt format under et nytt varemerke, sier Bjønnes.

– Hva heter dette?

– Det er foreløpig ikke kjent, så vi kaller det inntil videre New Brand, sier Bjønnes.

– Den tettere samkjøringen av Expert i de ulike landene startet for alvor da dere opprettet sentrallageret i Sverige?

– Sentrallageret var et barn som hadde en litt trang fødsel. Da innkjøpet ikke ble helt samordnet gikk man tilbake til nasjonale lager. Fra i fjor har vi derimot gjennomført de opprinnelige planene, og dette er avhengig av at vi har et felles sortiment. Det er avgjørende for en solid butikk i fremtiden. Norge og Danmark fungerer veldig bra, og vi er i en glidende overgang når det gjelder Finland.

Bjønnes var administrerende direktør i Elkjøp Norge i periodene 2000-2006 og 2009-2010, i 2010-2013 satt han i konsernledelsen i Elkjøp Nordic som utviklingsdirektør.

Deler smått og hvitt

– Hadde du da du sluttet trodd du skulle bli kategoridirektør i Expert?

– Der og da hadde jeg ikke så mange tanker om hvor jeg skulle gå videre. Jeg hadde 25 år bak meg i Elkjøp, der jeg som 15-åring begynte på lageret i butikk. Det var et fantastisk sted å arbeide, så jeg ble i kjeden i mange år, men følte da jeg sluttet at min tid i Elkjøp var forbi. Det som er fantastisk med å starte i Expert er at man er veldig ansvarlig; med muligheten til å påvirke fremtiden i det mest spennende handelsfirmaet i Norden. Det er korte veier fra beslutning til gjennomføring, sier Bjønnes.

Han startet i Expert i mai 2014, først sammen med Lund i Expert Norge. Fra årsskiftet tok han over det nordiske ansvaret for hvitevarer etter Mikkel Alme, som frem til da var kategoridirektør både for småelektrisk og hvitevarer. Nå har de to delt kategoriene mellom seg.

– Er dette et tegn på at dere satser mer på begge kategorier?

– Jeg vil ikke si at vi ikke har satset tidligere, de er begge viktige kategorier for Expert. Det er mer et tegn på at det er to vidt forskjellige kategorier. Hvitt er i større grad en kapitalvare, der selgerens påvirkningsgrad er veldig stor. Innen smått er riktig eksponering, utvalg og pris sentrale parametere, sier Bjønnes.

Flinke leverandører

– Hvordan vil du beskrive din rolle i systemet?

– Min tanke er å tilpasse kjeden til behovene som er i de ulike markedene. Det er en utfordrende oppgave. Jeg har hovedsakelig brukt min tid i bransjen til å lære meg detaljhandel, så jeg forstår nok behovene til Patrick, sier Bjønnes.

– Hvilken posisjon har hvitevarene i kjeden?

– Dette er ryggraden i Expert. Vi har mye kunnskap i kjeden i kategorien, og gjør det veldig bra. På denne måten genererer vi merverdi både for kundene og oss, sier Bjønnes.

– Hva er de viktigste nyhetene på produktsiden her på kurset?

– Det er mye, og et generelt uttrykk er fornyelse. Alle leverandørene kommer hele tiden med nye funksjoner og teknologi som utvikler bransjen. Det er imponerende hvordan de er blitt flinke til å kommunisere kundenytten. Det er i mindre grad bruk av lysbildepresentasjoner, i stedet får man ta og følge på produktene, på en lettoppfattelig måte, sier Bjønnes.

– Det er mindre fokus på spesifikasjoner, i stedet snakkes det om hva som er viktig og bra for kundene. Vi ser en stor forbedring på dette området i år, supplerer Lund.

– Vi har tidligere skrevet at Expert satser på et bredere sortiment, der dere også har de høyest spesifiserte produktene. Er satsingen her like sterk som tidligere?

– Det vil jeg si. Det er en tydelig utvikling i det nordiske markedet, at kundene er interessert i å ha de spesielle produktene som skiller seg litt ut, sier Bjønnes.

Powered by Labrador CMS