DETTE ER EGENTLIG EN GLADSAK

Expert-sjef Lars Tendal sier Awilhelmsen Capital vil få avkastning for investeringene.

Publisert Sist oppdatert

Sakset fra Finansavisen og Dagens næringsliv i februar:

•       Expert - på å tape penger.

•       Utviklingen har gått fra ille til verre.

Vi har arbeidet med å nordifisere en del sentrale funksjoner og har flyttet linjer slik at vi totalt sett er mer rasjonelle og effektive

•       Expert har gått fullstendig på ryggen.

•       Kjeden har vært et tapssluk i flere år med underskudd større enn 100 millioner kroner både i 2009 og 2010.

– Vi liker ikke å få den type saker smelt opp i media. Utgangspunktet blir en for negativ vinkling, spesielt den norske delen av virksomheten får en feil vektlegging. Det er positivt at eier (Awilhelmsen Capital er eneeier, red. anm.) går inn med et betydelig finansieringsprogram som hjelper oss gjennom omstruktureringsperioden vi nå er inne i. Dette er egentlig en gladsak! sier Lars Tendal, Expert-sjef i Norge, til fagbladet Elektronikkbransjen.

Når vi ringer ham mandag 12. mars forsikrer han at pluss og sort er mer dominerende enn minus og rødt på kontorpulten hans i Nittedal.

– Eier følger oss tett og de vil få positiv avkastning på sine merinvesteringer. Expert Norge hadde en positiv omsetningsutvikling i fjor. Samtidig som det fra leverandørene meldes om mer enn fem prosent nedgang hadde vi en vekst på tre prosent. Vi hadde altså en underliggende vekst som er bra, jeg synes dette går i riktig retning. Det forbedringsarbeidet vi iverksatte på slutten av 2010 er i ferd med å gi positive resultater.

– Hvor tett har Awilhelmsen Capital nå skrudd krana igjen?

– Eier har tro på forretningsplanen som ligger til grunn for oss. De har og vil fortsatt stille opp for Expert, med de planer vi har. De har en plan for Expert i Norden som de føler seg trygge på.

– Ser du mest røde eller sorte tall i regnearkene dine for tida?

– I Norge har vi totalt sett sorte tall og en positiv omsetningsutvikling i 2011. Det er ingen hemmelighet at vi har hatt tøffe tak i Sverige, der ligger det en klar plan for hvordan vi skal snu. En del av dette er å legge ned et antall butikker for at vi på nytt kommer i rett posisjon.

– Deles din positive holdning av alle med Expert-oransje arbeidsantrekk?

– Innad i kjeden er det selvfølgelig alltid noe vi kan bli bedre på. Vi vil stadig bli bedre på driftsflyt og logistikk, dette må fungere optimalt, og vi arbeider for mer attraktive og gode kampanjer. De større og kjedeeide butikkene har en mer positiv utvikling enn de mindre, noe av årsaken skyldes et målrettet forbedringsarbeid for hvordan vi arbeider med kundene. Dette vil også rulles ut  hos de handlereide butikkene.

– Gir arbeidet i butikk så konkrete resultater?

– Ja, vi testet ut konseptet første halvåret og implementerte det i full skala i annet halvår 2011.

– Du kom inn i Expert for drøyt halvannet år siden. Hva er den største overraskelsen du har fått?

– Konkurransesituasjonen og markedsutviklingen er enda mer utfordrende enn jeg hadde sett for meg. Det er hardt pressede marginer og utfordringer å løse mange steder i verdikjeden.

– Hvordan vil du beskrive styrkeforholdet kjeder/leverandører?

– Jeg opplever at vi har god dialog og godt samarbeid med mange av leverandørene. Jeg har tro på tett samhandling og ønsker å samarbeide enda tettere med sentrale leverandører.

– I forbindelse med kåringen av årets julegaver sa du at Expert ønsker å satse på nye kategorier. Hvilke?

– I vår bransje har man lenge solgt grillutstyr, og vi har nå testet ut leker med positiv respons. Vi skal finstille noen av prioriteringene og arbeider videre med nye kategorier. I en tid der TV-salget faller er vi nødt til å finne noe som både skaper trafikk og marginer.

– Er det mange handlereide butikker som ønsker seg ut av Expert-kjeden?

– Det vil alltid være en viss rotering mellom kjedene, gjerne fordi den enkelte butikk ikke passer inn i den aktive markedsprofilen. Man vil miste og vinne noen, men de fleste tenker seg nok godt om før de flytter.

– Hvordan vil utviklingen være i antall Expert-butikker det kommende året?

– Vi har i dag cirka 165 butikker, av disse er 61 kjedeeide. Blant de kjedeeide vil vi etablere noen store og legge ned noen små, slik at antallet blir det samme. Antall handlereide butikker vil forbli omtrent det samme.

– Til slutt; hva er drømmespørsmålet?

– Går det i riktig retning?

– Og da svarer du?

– Ja, det gjør det. Vi har en del tøffe tak foran oss, men gjør stadig mer riktig. Vi tetter hullene og organisasjonen blir stadig bedre. Vi har arbeidet med å nordifisere en del sentrale funksjoner og har flyttet linjer slik at vi totalt sett er mer rasjonelle og effektive. Kostnader, funksjoner og roller er finstilt og bedre rigget for å løse kjedens sentrale behov.

Powered by Labrador CMS