700 TONN JULELYS

Ferske tall fra SSB viser at det aldri før er blitt importert så mye juletrebelysning til Norge som i år.

Publisert Sist oppdatert

Til og med oktober i år er det tatt inn 570 tonn juletrebelysning til Norge. I samme periode i fjor ble det importert halvparten så mye, 299 tonn julelys, heter det i en pressemelding fra returselskapet Renas.

– Mange av lysene som brukes ute har nokså begrenset holdbarhet, og de må skiftes ut ofte. Da er det viktig å huske at de gamle og ødelagte lysene leveres inn, slik at miljøgiftene blir tatt hånd og ikke skader miljøet, sier Gunnar Murvold, administrerende direktør i Renas i pressemeldingen.

300.000 kilo i 1999

I oktober ble det importert juletrebelysning for 24 millioner kroner til Norge

Den amerikanske trenden hvor man dekorerer hele huset med julelys har blitt mer vanlig også her til lands. Flere aviser kårer nå årets julehus, og belysningen vekker nok både glede og ubehag i nærmiljøene, heter det.

Siden slutten av 90-tallet har det vært en kraftig økning i importen av juletrebelysning. I 1999 importerte vi i underkant av 300.000 kilo, mens det i 2012 ventelig blir tatt inn rundt 700 tonn.

– Lys hører julen til. Men de siste årene har importen økt kraftig, og bare i oktober ble det importert juletrebelysning for 24 millioner kroner til Norge. Dette er mer enn en dobling fra tilsvarende periode i fjor, sier Murvold.

Powered by Labrador CMS