SETTER TÆRING ETTER NÆRING

Fra spillavdelingen ved Power Rud. Foto: Stian Sønsteng

Hvordan er situasjonen for detaljhandelen i de økonomisk utfordrende tidene vi er inne i? Vi har stilt spørsmålet til de norske toppsjefene.

Publisert

I 2020 opplevd bransjen en historisk vekst på 18 prosent, som i 2021 fortsatt var positiv med en økning i verdi på tre prosent. Den negative utviklingen var derfor stor i 2022, med en nedgang på åtte prosent, selv om dette faktisk var en økning på ni prosent sammenlignet med 2019, som var siste normalår før pandemien. Årets rykende ferske bransjetall fra Stiftelsen Elektronikkbransjen, viser at totalomsetningen i 2023 gikk ned 5,8 prosent i verdi, sammenlignet med 2022.

I tillegg til høy inflasjon, svekket kronekurs, høyt rentenivå og et ustabilt verdensbilde, har vi vært gjennom en tid med høye strømpriser og generell prisvekst, som også har ført til en strammere privatøkonomi for folk flest. Nå blir det sagt at rentetoppen er nådd, og at renten gradvis vil gå ned fra høsten. Det er ventet at inflasjonen roer seg, og at vi nærmer oss et vendepunkt i økonomien, men her kan ingen ennå sette to streker under svaret.

Det er vel også derfor det kun er en forsiktig optimisme å spore hos toppsjefen i detaljhandelen, som mer er opptatt av hva de selv kan gjøre, og fortsatt vil sette tæring etter næring gjennom effektivisert drift og fokus på marginer.

Vi har stilt dem de samme fire spørsmålene.

 

Eplehuset

Espen Berger
Administrerende direktør, Eplehuset

1. Hvordan gikk 2023 resultatmessig?

– 2023 startet dempet, en ventet fortsettelse på utgangen av 2022. Videre opplevde vi en bedring fra sommeren, og samlet sett et andre halvår med noe bedre fart. Vi gjorde tidlig nødvendige prioriteringer og tilpasninger til et svakere marked, og ender grunnet det med et resultat vi er fornøyd med, og en samlet omsetningsvekst mot fjorår.

2. Hvordan gikk årets to siste måneder, og ser dere noen endring her?

– Sammenlignet med et svakt 2022, var årets siste to måneder både enkeltvis og samlet sett betydelig bedre. Over tid ser vi at den tidligere julesalgsomsetningen porsjoneres ut over en større periode. Tidligere til en noe flatere omsetningskurve i desember, og senere til at en betydelig større del også flyttes inn i november. Dette er en naturlig konsekvens av både sterkere og lengre salgsperioder i november, en utvikling som vi antar vil fortsette.

3. Hvilke forventninger har dere til 2024?

– Vi har en fortsatt forsiktig tilnærming til utviklingen i markedet, og forventer omtrentlig flat utvikling for året som helhet. Vi har enda ikke sett de fulle effektene av redusert kjøpekraft, og er forberedt på at spesielt første halvår kan bli noe svakt. Dette er vi rigget for, og vet samtidig at vi har en meget sterk og attraktiv produktportefølje, og er posisjonert godt for å fortsette å alltid levere de beste kundeopplevelsene i alle våre kanaler.

4. Hvilke utfordringer venter i 2024?

– På samme måte som for 2023 vil et roligere marked kombinert med kostnadsvekst sette krav til rett prioritering og effektiv drift. Samtidig ligger det fortsatt mye usikkerhet i makrobildet som kan gi stor påvirkning. Vi er forsiktig offensive og arbeider både med nyetableringer og konseptoppgraderinger som vil komme i løpet av året, slik at vi kan tilføre ytterligere verdi til kundeopplevelsen.

 

Soundgarden

Roar Olafsen
Daglig leder, Soundgarden Hi-Fi

1. Hvordan gikk 2023 resultatmessig?

– Soundgarden leverer en vekst i 2023 på 10 prosent, resultatet er likevel ikke tilfredsstillende. Året har vært preget av høy hastighet, sterk konkurranse med tilhørende marginpress, samt en del omstillingskostnader.

2. Hvordan gikk årets to siste måneder, og ser dere noen endring her?

– Vi oppnådde god handel i Black Friday-perioden, og flat utvikling i den siste del av året. Endringene i denne perioden er avvikende fra utviklingen tidligere på året, det spesielle var økt antall transaksjoner til noe lavere snittpris. Altså et marked for vår del som var preget av et godt antall kunder med noe forsiktighet.

3. Hvilke forventninger har dere til 2024?

– Vi har klare ambisjoner for året, og vi skal gjøre noe med det vi får gjort noe med. Soundgarden ble for andre år på rad kåret til årets butikk av prisjakt.no innenfor kategorien «Lyd, bilde & musikk», og vi skal fortsette med å gi den beste handelsopplevelsen til nye og gamle kunder. Sammen med våre gode leverandører skal vi arbeide for å styrke interessen for produkter som gir gode opplevelser.

4. Hvilke utfordringer venter i 2024?

– Det er grunn til å tro markedet fortsatt vil være volatilt og preget av perioder med noe uro. Vi lever i disse dager med flere spente situasjoner, som blant annet kan påvirke tilgjengelighet i forhold til leveringer fra fjerne produksjonsland og kostnadene knyttet til dette. Usikkerheter på flere områder påvirker forutsigbarheten i handel. Det gir en krevende posisjon for detaljhandel i balansen mellom volum og verdi. Det blir viktig å tilpasse seg, samt å arbeide virkelig godt med de handelsmulighetene man til enhver tid har.

 

Elkjøp

Linda Frid Andresen
Administrerende direktør, Elkjøp Norge

1. Hvordan gikk 2023 resultatmessig?

– Med et regnskapsår fra mai til mai kan vi ikke kommentere direkte på tall, men halvårsresultatene viser tidlige tegn på bedring i et fortsatt beintøft marked. Gjennom fjoråret befestet Elkjøp posisjonen som ubestridt markedsleder med en god økning i omsetning. Selv om veien fortsatt er lang før vi er tilbake på normale nivåer, viser tallene at vi holder stø kurs.

2. Hvordan gikk årets to siste måneder, og ser dere noen endring her?

– I et svært krevende marked er vi stolte av en sterk omsetningsvekst sammenlignet med fjoråret, og ikke minst den fantastiske innsatsen fra alle våre kolleger under årets viktigste kampanjeperiode. Dette er et salg folk venter på, og som i dyrtid gjør at mange får mulighet til å skaffe ting de virkelig trenger. Vi er veldig takknemlige for at kundene fortsetter å velge Elkjøp både når de trenger ny og nødvendig elektronikk.

3. Hvilke forventninger har dere til 2024?

– Teknologi blir stadig en viktigere del av livene våre. Mange synes det er vanskelig å forstå og velge hva som er best for dem. Derfor er vår kunnskap og tilgjengelighet våre viktigste konkurransefortrinn, og det fortsetter vi å styrke for å skape gode kundeopplevelser, uansett hvor folk ønsker å handle hos oss. Vi vil fortsette vårt fokus på god opplæring og kompetanseheving, slik at kundene våre alltid kan være sikre på at de får den hjelpen de trenger.

4. Hvilke utfordringer venter i 2024?

– Markedet vil utfordre oss en stund til, men vi skal opprettholde vår ledende posisjon både gjennom og etter denne krevende perioden. Med fokus på det vi kan påvirke fortsetter vi å bruke kreftene på det vi får gjort noe med, og prioriterer det som alltid har vært kjernen i Elkjøp: kundefokus, samarbeid og arbeidsglede.

 

Elon

Asle Bjerkebakke
Administrerende direktør, Elon Norge

1. Hvordan gikk 2023 resultatmessig?

– Omsetningsmessig ut av butikk har 2023 overrasket i positiv forstand med en vekst i et synkende totalmarked. Marginbildet endte relativt sett som fjoråret, etter et utfordrende første kvartal hvor innkjøpsprisene økte forholdsmessig mer enn utsalgsprisene. Bunnlinjene, derimot, er preget av økte driftskostnader, som til dels har blitt redusert gjennom effektiviseringstiltak ute i butikkene.

2. Hvordan gikk årets to siste måneder, og ser dere noen endring her?

– I november fikk vi en solid vekst, mens desember endte marginalt opp sammenlignet med året før. Tendensen er altså at omsetningen i november relativt sett øker i perioden.

Fra Elon Raufoss. Foto: Stian Sønsteng

3. Hvilke forventninger har dere til 2024?

– Vi forventer stabil organisk omsetning, slik at budsjettert vekst vil skapes blant nye produktgrupper og da spesielt via intensiveringen av vår kjøkkensatsing. Her er målet å aktivere kjøkken i ytterligere ti til femten butikker.

4. Hvilke utfordringer venter i 2024?

– Man snakker om en myk landing i forhold til økonomien i Norge, men vi forventer at inflasjonen fremdeles vil holde seg relativt høy, blant annet som en følge av forventningene til årets lønnsoppgjør. For oss blir det derfor viktig å videreføre tiltak for å få kontroll på kostnadssiden, og øke marginbildet.

 

NetOnNet

Peter Andersson
Landssjef, NetOnNet Norge

1. Hvordan gikk 2023 resultatmessig?

– 2023 har bydd på et utfordrende marked, ikke bare for elektronikkbransjen, men for mange innen handel generelt. Det har vært et tøft år, hvor vi har jobbet hardt for å skape økonomisk handlekraft – noe som har gjort at vi samlet sett for NetOnNet styrker både margin og lønnsomhet og dermed leverer et sterkere resultat enn i 2022. Vi ser at vår sterke prisposisjon og vårt lavpriskonsept er svært attraktivt i et slikt marked.

2. Hvordan gikk årets to siste måneder, og ser dere noen endring her?

– I løpet av november nyåpnet vi vår totalrenoverte og utvidede Lagershop på Alnabru, en ny butikk som mange kunder benyttet anledningen til å besøke de siste månedene av året. I forbindelse med åpningen presenterte vi en ny stjerne på NetOnNet-laget; Petter Northug, som styrker vår profil på akkurat den rette måten! Både Petter Northug og NetOnNet oppfattes av mange som sterke utfordrere og rebeller blant etablerte aktører. Som en av Norges fremste utfordrere ser vi i NetOnNet frem til å fortsette dette samarbeidet i 2024. Det er tydelig at Black Week har utvidet seg til Black Weeks, og at denne perioden er utrolig viktig for kundene, hvor stadig flere kjøper julegavene sine.

3. Hvilke forventninger har dere til 2024?

– Vi satser stort på det norske markedet, og 2024 blir et svært viktig år for NetOnNet hvor vi skal fortsette å utvikle, investere og utvide vårt omnikanalkonsept i Norge. Denne våren åpner vi en ny og stor butikk i Stavanger, og det er gledelig å endelig kunne tilby vårt fulle omnikanal-konsept også der. Samtidig ser vi nå etter skikkelig gode lokaler, hovedsakelig i Bergen og Trondheim. Målet er å åpne flere av våre Lagershoper allerede i 2024, for å styrke Kari og Ola Nordmanns kjennskap til NetOnNets lavprisposisjon, prisvinnende omnikanalkonsept og for å ta markedsandeler i det norske markedet.

4. Hvilke utfordringer venter i 2024?

– Vi tror at det vil bli en fortsatt tøff markedssituasjon i 2024. Med krig i Europa, voldsomme fraktkostnader på grunn av urolighetene i Rødehavet, resesjon og en fortsatt høy rentesituasjon, er forbrukernes lommebok sterkt påvirket. Samtidig viser vår siste handelsrapport, publisert i desember, at kundene fortsatt vil handle og at mange har tatt flere grep for å kunne fortsette med det. I utfordrende tider er lav pris alltid en vinner og vi tror fullt og helt på vårt lavpriskonsept i 2024! Det gjør også vårt brede utvalg av private label-produkter, som tilbyr god kvalitet til en lavere pris, enda mer relevant og attraktivt for kunden.

 

Power

Anders Nilsen
Administrerende direktør, Power Norge

1. Hvordan gikk 2023 resultatmessig?

– Vi er fornøyde med utviklingen. Powers handlereide butikker har utviklet seg veldig positivt, og med en rekord svak krone som utgangspunkt har vi effektivisert drift og hevet kvalitet.

2. Hvordan gikk årets to siste måneder, og ser dere noen endring her?

– Vi er veldig fornøyde med de siste to månedene, det er tydelig at black week er blitt stor, og vi hadde suksess med å vente med starten. Power ønsker ikke å ytterligere forlenge denne perioden, da vi tror den vannes ut med den stadige forlengelsen fra både bransjen og andre aktører i detaljhandelen. Desember-handelen styrket seg også, så vi lyktes med å flytte mer av omsetningen inn i den viktige julehandelen.

3. Hvilke forventninger har dere til 2024?

– Fortsatt krevende forbrukermarked, som bedres fra andre halvdel. Vi forventer en vekst i totalmarkedet og sunnere prissetting fra en bransje som ikke fikk tatt ut prisøkningene i 2023. Power står sterkt i Norge, og vi vi satse ekstra på bedrift og kjøkken inn i nytt år. 

4. Hvilke utfordringer venter i 2024?

– Jeg tror vi har snakket nok om alle utfordringene som finnes, og flere av de samme vil gjelde også i 2024. Jeg har mest fokus på våre interne muligheter, og viktigheten av å utvikle seg raskt. Utfordringer internt og hvordan disse løses gir nok mer effekt, enn å se ut av vinduet etter forklaringer.

 

Komplett

Erlend Stefansson
Administrerende direktør, Komplett Services

1. Hvordan gikk 2023 resultatmessig?

– 2023 ble et godt år for Komplett-kjeden. Vi legger bak oss et år der vi har forbedret vår EBIT, spesielt mot forbrukermarkedet. Det skal vi være stolte av. Det er ingen hemmelighet at 2023 har vært preget av en tøff markedssituasjon. Vi fortsetter å ta markedsandeler i de fleste kategorier. Det er spesielt gledelig å se at vår egen Komplett-PC fortsetter den sterke veksten vi har sett de siste årene.

2. Hvordan gikk årets to siste måneder, og ser dere noen endring her?

– Vi legger bak oss en veldig god høysesong, med god vekst mot 2022. Det har som alltid vært kamp om lommeboka, og forbrukerne har i enda større grad vært ute etter spesielt gode kjøp. Vi ser en forskyvning av salget mot Black Week(s) fra både tidlig i november, og ikke minst rett før jul. Vi ser at folk kjøper julegavene tidligere enn før, og at julesalget skjer i økende grad i Black Week(s).

3. Hvilke forventninger har dere til 2024?

– Vi tror at 2024 blir et krevende år, og spesielt første halvår. Økte rentekostnader og generell prisstigning slår nå for alvor inn på vår alles privatøkonomi. Men, på den andre siden tror vi på økte priser både som følge av inflasjon, kostnadsøkninger og at alle trenger lønnsomhet for å overleve.

4. Hvilke utfordringer venter i 2024?

– Det er vel ingen hemmelighet at 2024 blir et tøft år for de fleste som driver med handel. Det er fortsatt krig i Europa, uroligheter rundt Rødehavet og en stadig mer polarisert verden. Det er derfor vanskelig å spå alle utfordringer som kan komme. Derimot så føler vi at med vår forretningsmodell som er 100 prosent nettbasert, samt en kostnadsbase som er utrolig agil og sunn, så vil vi være godt rigget for det meste som vil komme.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 1/2024, som ble distribuert uke 8. Bladet blir digitalt tilgjengelig 5. mars. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS