KLAR TALE FRA POST OG TELE

Post- og teletilsynet har lagt fram sin rapport om det norske ekommmarkedet, der de refser norske teleselskapers inntjening på utenlandstrafikk.

Publisert Sist oppdatert

Markedsregulatoren Post- og teletilsynet (PT) er 25 år i år, og la 9. mai fram sin årlige statistikk for det norske markedet innen elektronisk kommunikasjon. I 2011 fortsatte trenden med at mobile tjenester tar en stadig større del av telekom-markedet. Mobil utgjør nå over 60 prosent av den samlede omsetningen i markedene for bredbånd, mobil- og fasttelefoni, og over 70 prosent av trafikken kommer fra mobilnett.

Spår nullvekst

Når selskapene hevder at de bare viderefakturerer kostnadene de får fra de utenlandske operatørene, så juger de.

Totalomsetning for disse markedene var i overkant av 29,3 milliarder kroner i 2011, en liten nedgang på 0,9 prosent i forhold til 2010. Antall tilbydere er rimelig stabil, men faller fra 184 aktører i 2010 til 176 i 2011 – det er med andre ord noe konsolidering i markedet. Antall abonnement i Norge økte i fjor kun med 95.000, det er det laveste på ti år, og faller kraftig sett fra halvår til halvår.

PT-direktør Torstein Olsen spår at vi i 2012 kommer til å se en nullvekst på antall mobilabonnement. Også sluttbrukeromsetningen faller for første gang, og ligger nå på 29,4 milliarder mot 29,6 milliarder i 2010.

Totalmarkedet er med andre ord relativt stabilt, men for første gang viser PT også hvilke endringer i markedsandeler som har skjedd mellom de ulike mobilselskapene.

Utfordrerne kommer

Selv om 2011 var preget av store salgskampanjer fra flere mobilselskap er det ikke de store endringene i markedsandeler. Telenor og Telia Sonera (Netcom og Chess) har gått noe tilbake, mens Network Norway og Tele2 har hatt en liten framgang. (se fig. 1)

– Det er gledelig at utfordreren som bygger det tredje mobilnettet i Norge, lykkes med å øke sin kundegruppe. Samtidig observerer vi at kampanjene de to største mobilselskapene kjørte i 2011, i det store og hele kun i begrenset grad rokket ved markedsandelene, sier PT-direktør Torstein Olsen.

Refser roaming-priser

Like begeistret er han ikke for prisene på utenlandstilbudet.

PT-direktøren mener teleselskapene tar en alt for stor andel av kaka når nordmenn ringer og surfer i utlandet.

– Dette er en skam. Når selskapene hevder at de bare viderefakturerer kostnadene de får fra de utenlandske operatørene, så juger de. De har en nettomargin på nesten 60 prosent, det er til og med opp fra 2010. Selskapene har hatt et vindu på flere år på å redusere prisene for sluttbrukeren, men har i stedet valgt å suge ut mest mulig profitt. Her har PT ikke lykkes i å regulere markedet, men vi pusher på EU-kommisjonen og støtter deres forslag om makspriser roaming på datatrafikk, sier Olsen.

Lave telepriser i Norge

Et positivt trekk er at norske telepriser ligger svært lavt i forhold til andre land (fig.4). (Merk, tallene er inntektsjustert).

Det gjør at PT nå har bestemt seg for å sette fokus på andre områder enn pris.

– Vi ser at bruken øker, men omsetningen faller i markedet. Det viser at det er prispress i det norske markedet. Vi ønsker å opprettholde dette, men ikke øke presset. PT har fått kritikk for å være for opptatt av pris og for lite opptatt av innovasjon. Dette vil vi nå fokusere på, sier Olsen.

Kraftig vekst i M2M

Her hjemme fortsetter fallet på alle typer fasttelefoni, og antallet taleminutter er også nedadgående. Mobil tar en stadig større del av kaken, og for første gang kommer over 70 prosent av alle samtalene nordmenn tar fra mobil.

Fra 2009 til 2010 så vi en stor nedgang i antall sendte SMS, mye på grunn av nordmenns økte bruk av sosiale medier. Men i 2011 stoppet fallet opp, og PT-sjef Olsen spekulerer i om dette skyldes at vi har nådd et metningspunkt i bruk av Facebook, Twitter og andre sosiale medier. Totalt sendte vi rundt 6,6 millioner SMS og MMS i 2011.

Maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M) fortsetter å vokse kraftig. Her er Telenor fortsatt dominerende, men markedsandelen deres falt litt og ligger i 2011 så vidt under 90 prosent. Fra 2010 til 2011 ble det aktivert 152.000 flere sim-kort i M2M-kategorien, noe som gir et totalt antall på nesten 690.000 M2M-abonnement. Her ventes også kraftig vekst i 2012, etter som stadig flere dingser får internettilknytning.

Mobilt tar over

Et annet område som vokser er mobilt bredbånd. Her er 59 prosent av abonnementene private, og ser vi samlet på tallene for privat- og bedriftsabonnement, passerte vi over 700.000 abonnement i 2011. 

Det er Ice og Telenor som tar mesteparten av veksten i markedet. Netcom vokser også i antall kunder, men har likevel mistet markedsandel ettersom de har tatt en relativt liten andel av veksten.

Også fast bredbånd vokser, men mobilt bredbånd vokser enda mer. Vi ser at mobil kommer i  tillegg til fast internettilkobling – ikke i stedet for.

– Størst vekst er det VDSL som står for, kanskje på grunn av Telenors «superbredbånd»-kampanje i fjor, men fiber vokser også, sier Olsen. 

Nettilgang via kabel-TV faller, og det antas at disse kundene har gått over til fiber. Signalene fra Telenor er at de kommer til å promotere VDSL i mindre grad i 2012 og heller satse på fiber, så det forventes en enda større vekst her i 2012.

Nedtur for kabel og satellitt

På kringkastingssiden er det fiber som vinner. PT innhenter også tall for abonnement og omsetning for distribusjon av TV-signaler i form av TV-kanaler eller programpakker til sluttbrukerne. Tallene er fordelt på de ulike aksessformene, i hovedsak det digitale bakkenettet, kabel-TV, satellitt og fiber.

Ved utgangen av 2011 var det bortimot 289.000 betalende abonnement i det digitale bakkenettet, her har antall brukere stått stille på samme nivå som 2010. 

Fiber øker mest

Kraftigst økning det siste året har det vært på TV via fiber. Ved utgangen av 2011 var det mer enn 262.000 abonnement basert på fiber, en økning på mer enn 43.000 i forhold til 2010. For kabel-TV ser det dårligere ut. Frem til 2008 var det en betydelig årlig vekst i antall kabel-TV-abonnement, men siden 2009 har den årlige veksten vært relativt begrenset. I 2011 registrerer PT for første gang en nedgang i antall abonnement, til om lag 941.000.

Også andelen nordmenn som tar inn TV-signaler via satellitt er på nedtur. I løpet av 2011 har det vært en reduksjon i antall abonnement på mer enn 10.000, til rundt 655.000 totalt. Til sammenligning var reduksjonen i 2010 om lag 25.000 abonnement.

Øvrige abonnement består av distribusjon over DSL og distribusjon i mobilnettet (mobil-TV). Til sammen utgjør dette i overkant av 12.000 abonnement, hvorav DSL utgjør om lag 9.500.

Nye tjenester kommer

Totalt sett så vi en økning i antall abonnement på 30.000 i 2011, og det er fiber som står for denne veksten. Det samme gjelder på omsetningssiden. Fiber vokser, mens de andre aksessformene ligger relativt stabilt hva angår inntjening. Nå kommer også nye tjenester som strømming (streaming) som alternativ aksess i løpet av 2012.

Powered by Labrador CMS