UTFORDRINGENE STÅR I KØ

Dette slo Jan Michaelsen fast da han tok en titt i krystallkulen. Han er servicesjef hos Miele og leder i EHS-utvalget.

EHS er en forkortelse for elektriske husholdningsapparater service, og brukes på hvitevareleverandørenes serviceutvalg. Disse er samlet i Norske elektroleverandørers landsforening (NEL), som er en del av Stiftelsen Elektronikkbransjen. EHS-utvalget arrangerte Hvitevaredagene på Quality Airport hotell Gardermoen den 11. og 12. november i regi av Stiftelsen Elektronikkbransjen, for femte gang siden 2005.

Hvordan ser fremtiden ut for servicenettet for hvitevarer? Jan Michaelsen slår fast at det er en lang rekke utfordringer som bransjen må forholde seg til.

– Vi ser nå at også trådløse produkter kommer i hvitevarebransjen. Det betyr at produktene er på nett. Du kan for eksempel få melding om å lukke kjøleskapdøren og vite innholdet i fryseren, sa Michaelsen.

De store utfordringene går på kundebehandling, teknisk kompetanse, og geografi versus volum.

Hva med hyttefolket?

– Det er stadig flere fritidsboliger i grisgrendte strøk. Der er folk på kveldstid og i helgene. Hva gjør vi med det? spurte Michaelsen uten å gi noe klart svar – annet enn at bransjen må omstille seg.Per 2010 var det cirka 200.000 garanti- og reklamasjonsreparasjoner per år i bransjen. Av disse var rundt 80.000 betalt av forbrukerne.

– Prisene på produktene synker og prisen på tjenestene øker. Det som nå tvinger seg frem er ønsket om å se kundeoppdragets status i alle faser av oppdraget. Dette er en stor utfordring å få til i praksis.

I det hele tatt var stikkordet for Jan Michaelsens presentasjon ordet ”utfordring”.

Powered by Labrador CMS