Alf Christian Hvidsteen (f. v.), Alexander Rambøl og Ernst R. Berggren med måleutstyret de skal levere på oppdrag fra Musikkutstyrsordningen. Foto: Stian Sønsteng

NÅ SKAL LYDNIVÅET MÅLES

LydRommet AS viser på LLB-messen lydmålingsutstyret de skal levere til 70-100 konsertsteder på oppdrag fra Musikkutstyrsordningen (MUO).

Publisert Sist oppdatert

– At vi vant dette anbudet er enda en bekreftelse på kompetansen vi besitter, sier daglig leder Ernst R. Berggren i LydRommet til fagbladet Elektronikkbransjen.

Utstyret de skal levere er et måle- og loggesystem for desibelnivået (dB) på spillesteder, og består av et lydkort med mikrofon og kalibrator, programvare og en bærbar datamaskin, med en totalpris på 29.000 kroner.

– Omsetningsmessig representerer det selvsagt litt, men det viktige er kontakten dette gir oss med bransjen, sier Berggren.

Under lyd, lys og bilde-messen (LLB) på Telenor Arena den første uken i mars kjører LydRommet fire seminarer hver dag for å presentere utstyret. I hjertet av systemet sitter programvaren RT-Capture 3 fra svenske WaveCapture, for måling og logging av lyd under konserter. Dette har LydRommet kombinert med lydkortet dB-Kort2, målemikrofonen MicW215L, mikrofonkalibratoren CA111 og en bærbar datamaskin.

– Vi har designet en egen boks for plass til lydkortet, siden det har en volumkontroll brukerne ikke skal ha tilgang til, sier Berggren.

Han sier det i Sverige er lovfestet hvor høyt lydnivået kan være på et konsertsted, mens vi foreløpig ikke har noe slik krav i Norge.

102 dB en slags standard

På sine nettsider skriver Musikkutstyrsordningen (MUO) at de ønsker å sette fokus på lydnivåer på konserter.

– Alle som får tilskudd plikter å gjøre lydmålinger på alle sine arrangementer og til å sende inn all data til en server. Disse målingene skal kun brukes anonymisert i undersøkelses- og forskningsøyemed, for å bidra til økt kunnskap om lydforhold og akustikk på spillesteder, heter det.

Omsetningsmessig representerer det selvsagt litt, men det viktige er kontakten dette gir oss med bransjen

MUO påpeker at de verken kan eller vil sette grenser for hvor høyt man skal spille.

– Derimot oppfordrer vi til selvjustis og anbefaler at man holder en grense på 102 dB (LAeq15 min). Dette er grense som er vanlig å forholde seg til i Norge, og har blitt en slags «standard», skriver MUO.

Musikkutstyrsordningen ble dannet gjennom sammenslåingen av Musikkverkstedordningen (MVO) og NorgesNettet (NN) i tråd med stortingsmelding nr. 21 (2007-2008) «Samspill – et løft for rytmisk musikk» og Stortingets behandling av denne. MUO ble stiftet høsten 2008, og skal være den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Formålet er å «sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet». De gir tilskudd to ganger i året. I 2016 ble 27,5 millioner kroner tildelt 167 søkere.

– Kulturdepartementet har bevilget ekstra midler til lydmålingen, slik at målesystemene skal være på plass når det eventuelt kommer en lovregulering, sier Berggren i LydRommet.

Powered by Labrador CMS