MÅ BLI MER SYNLIG

– Stiftelsen Elektronikkbransjen gjør et godt arbeid for å samle bransjen, men må bli mer synlig ovenfor medlemmene.

Det sier nyvalgt styreleder, administrerende direktør Pål Haugen i Grundig Nordic No AS. Haugen ledet sitt første styremøte i Stiftelsen i juni. Han har vært i Stiftelsens styre siden 2006 og ser frem til å overta som styreleder etter administrerende direktør Dag Steenfeldt-Foss i Miele AS.

Spennende

– Dette er en spennende oppgave. Stiftelsen er et viktig organ i bransjen. En vesentlig oppgave er å samordne aktivitetene i de ulike grenene av elektronikkbransjen. Stiftelsen gjør veldig mye for bransjen totalt sett, sier Haugen.

Av utfordringene i tiden fremover legger han vekt på at mange firmaer danner nordiske kontorer som holder til utenfor Norge. En videreutvikling er at det også bygges hovedkontorer for Europa som etter hvert kan overta mange av aktivitetene i de nordiske avdelingene. Dette mener han kan gjøre det vanskeligere for oss i Norge å påvirke utviklingen og å holde god kontakt.

– Hva mener du selv du kan tilføre som styreleder?

– Det første jeg tenker på er å synliggjøre hva Stiftelsen Elektronikkbransjen står for. Det må komme tydeligere frem for resten av bransjen hva Stiftelsen gjør. Jeg synes organisasjonen vår gjør mye for bransjen, men det kommer ikke så godt frem. Det vil være en fordel å få det mer tydeliggjort, sier Haugen.

Fotorådet

Den nye styrelederen mener Stiftelsens arbeid skal fortsette i samme spor. Man bør informere mer om hva som gjøres i hver enkelt sak. Haugen er også opptatt av å få med sentrale bransjeaktører som ikke er medlem i Stiftelsen i dag.

– Et godt eksempel på dette er Fotorådet, som ble medlem i februar. Jeg ønsker også at man ser etter andre grener som naturlig hører inn i vår bransje.

HAR SAMLET BRANSJEN

– Jeg vil takke Dag Steenfeldt-Foss for arbeidet han har gjort med å samle bransjen i styret vårt.

Det sier Synnøve Bjørke, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, i en kommentar til at Mieles direktør går av som styreleder.

Dag Steenfeldt-Foss har sittet i Stiftelsens styre helt fra Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) kom inn som medlem i 2001. Han har vært styreleder fra 2005, og fortsetter som styremedlem etter at han nå har gått av som leder.

– Jeg vil takke Steenfeldt-Foss for at han har vært sentral til å dra lasset for oss de siste fem årene. Han har vært med på å samle bransjen og sett hvor viktig dette arbeidet er i organisasjonen vår. Han har startet arbeidet med å gjøre bransjen kjent, ikke minst mot myndigheter og andre samarbeidspartnere, sier hun.

Bjørke legger videre vekt på at Steenfeldt-Foss har bidratt til en sunn økonomi i Stiftelsen Elektronikkbransjen og ikke minst bidratt til en god fordeling av bidragene fra handel, verksteder og leverandører.

Tydelig og klar

– Jeg vil karakterisere Steenfeldt-Foss som tydelig og klar og en mann som vet hva han vil, også i styresammenheng. Han har vært en inspirasjon for meg og en person som har vært god i diskusjoner om aktuelle saker og utfordringer, sier Bjørke og legger vekt på at styrelederen også har stilt tøffe krav.

Bjørke ønsker Pål Haugen velkommen som ny styreleder og ser frem til å jobbe tett med saker som er viktige for Stiftelsen i tiden som kommer.

– Han har vært styremedlem i flere år, og vi kjenner ham godt, sier hun.

Fortsett å samle bransjen

– Det har vært en spennende tid og en periode med stor utvikling for elektronikkbransjen. Jeg er glad for at vi har kommet så langt med å samle bransjen. Det er fortsatt et stykke igjen, og jeg ønsker den nye styrelederen lykke til med det viktige arbeidet Stiftelsen gjør til bransjens beste, sier Dag Steenfeldt-Foss i en kommentar.