KRAV OM GASS-SERTIFISERING

Bedrifter og personell som jobber med fluorholdige klimagasser er pålagt sertifisering etter F-gass-forordningen.

Publisert Sist oppdatert

Denne retter seg i stor grad til kulde, klima og varmepumpebransjen. Kravene om lekkasjetesting, loggføring av kuldemedium og sertifisering i F-gass-forordningen er i første rekke fastlagt for operatører av stasjonære kulde-, klima- og varmepumpeanlegg.

Fluorholdige klimagasser (F-gasser) som HFK (Hydro Fluor Karboner) benyttes primært i kulde, klima og varmepumpeanlegg. Vi finner dem i alt fra kjøleskap, AC-anlegg i kjøretøy, kjøle og frysedisker i butikker til store industrielle kjøleanlegg.

Ikke alle er klar over at F-gassene er sterke klimagasser som er underlagt Kyotoprotokollen. I 2003 innførte norske myndigheter en skyhøy avgift på import av HFK/PFK-holdige gasser. Dette for å redusere bruk og utslipp av gassene. I 2010 ble F-gass forordningen (EU forordning nr. 842/2006) innført som enda et virkemiddel for å redusere utslippene.

Ikke alle er klar over at F-gassene er sterke klimagasser som er underlagt Kyotoprotokollen

Gjelder 20.000 personer

De viktigste konsekvensene av den nye forordningen er at det stilles krav til lekkasjekontroll og sertifisering av personell og bedrifter som er i befatning med gassene. Dette betyr at nærmere 20.000 personer i Norge må skaffe seg et sertifikat/kompetansebevis dersom de skal fortsette å utføre arbeid på maskiner og utstyr som inneholder F-gasser.

I april 2011 fikk Hokksund-bedriften Isovator AS tildelt oppgaven med å bli det nye sertifiseringsorganet for F-gass-forordningen i Norge.

Sertifisering i henhold til F-gassforordningen er en lovpålagt sertifisering. Alle som utfører service, vedlikehold, tapper av/fyller på gass, utfører lekkasjesøk eller på noen måte gjør et inngrep i kuldekretsen, uansett type anlegg, må sertifisere seg dersom anlegget inneholder HFK-gass.

Fire kategorier

Det er 4 sertifiseringskategorier å velge mellom så det er viktig å sette seg inn i hvilken kategori som passer deg og ditt arbeid best:

Ett sertifikat i kat. I og II koster kr. 5.913,-. Ett sertifikat i kat III og IV koster kr. 5.413,-. I tillegg kommer eventuelle kostnader for kurs. For å melde seg opp til eksamen både teoretisk og praktisk stilles det ingen krav til forkunnskap. Du kan ta eksamenene om igjen flere ganger.

Frist 1. september

Det er 12 steder i Norge du kan ta både teori og praktisk eksamen. Noen av eksamenssentrene tilbyr også kurs. Den 1. september 2013 er siste frist for å skaffe seg et sertifikat og jobbe lovlig i henhold til norsk lov, datoen er tidfestet av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Etter denne datoen vil myndighetene starte med kontroll av både bedrifter og personer som jobber med fluorholdige gasser. For mer informasjon, se returgass.no.

Powered by Labrador CMS