REKORDBOT TIL TELENOR

Post- og teletilsynet (PT) varsler at Telenor ilegges en historisk høy overtredelsesbot på 5 millioner kroner for brudd på ekomloven.

Publisert Sist oppdatert

PT mener at Telenor plikter å levere lik hastighet og kvalitet til aktører som leier kapasitet i Telenors nett, som det Telenor leverer til egne kunder. Vedtaksvarselet kommer som en følge av at Network Norway klagde inn Telenor til PT i juni.

Venter Telenor føyer seg

Vi er glade for at Post- og teletilsynet varsler at de vil pålegge Telenor å gi One Calls kunder samme kvalitet og hastighet som deres egne kunder får

– Dette er en svært alvorlig sak for oss, våre kunder og konkurransen i markedet. Telenor har bevisst skapt en konkurransevridning i markedet gjennom å svekke vår konkurransekraft og kvalitetsdiskriminere våre kunder. De største vinnerne i saken er norske mobilkunder. Vi regner med at dette vedtaksvarselet blir stående, og tar det for gitt at Telenor snarest mulig innretter seg, slik at alle våre kunder får maks hastighet tilgjengelig enten de er i vårt eget nett eller Telenors nett, sier administrerende direktør for Tele2s norske virksomheter Arild Hustad, som eier Network Norway, One Call og MyCall i en pressemelding

Bakgrunnen for saken er at Network Norway, One Call og MyCall leier kapasitet i Telenors nett der hvor Tele2 foreløpig ikke har bygget ut eget nett. Network Norway ble i april oppmerksom på at kunder som befant seg i Telenors nett fikk redusert sin datahastighet, og sendte deretter inn en klage til PT 11. juni.

Svekket konkurranseevne

I vedtaksvarselet fra PT konkluderes det med at «Telenors brudd på tilgangsplikten i stor grad er egnet til å svekke tilgangskjøperes konkurranseevne i sluttbrukermarkedet».

– Vi er glade for at Post- og teletilsynet varsler at de vil pålegge Telenor å gi One Calls kunder samme kvalitet og hastighet som deres egne kunder får. Dermed kan vi slå fast at One Calls kunder vil få akkurat like bra dekning og hastighet som Telenor sine egne kunder, sier One Call-sjef Øistein Eriksen.