NY GENERASJON 3D FRA NAVTEQ

Navteq tar i bruk ny teknologi for å bedre kvaliteten på 3D-navigasjon i byene.

Kjernen i dette er et nytt instrument kalt Ladar. Det er enkelt forklart en laserstyrt radarfunksjon. Instrumentet er påmontert bilder som Navteq bruker for kartlegging.

– Ladaren registrerer opp til 1,5 millioner informasjoner fra punkter og objekter rundt bilen per sekund. I tillegg registrerer vi fra bilen 360 grader høyoppløst video fra kameraer og et meget nøyaktig GPS posisjoneringssystem.

Det forteller sjef for kart og innholdstjenester hos Navteq, Frank Pauli.

Dataene fra instrumentene blir først registrert og lagret i bilens database. Senere blir de bearbeidet sentralt hos Navteq som underlag for kart og informasjoner. Pauli forteller at kartnøyaktigheten nå er på cirka en meter.

Ny generasjon 3D

På MWC viste Navteq en ny generasjon 3D-kart for byer og tettsteder. Informasjonen her er basert på bruk av de nye instrumentene i bilene, og Pauli legger vekt på at man nå kan utvide opplysningene rundt kartreferanser ganske mye.

– Vi mener at vi nå får med alt som er vesentlig for brukerne. Illustrasjonene fra byer og tettsteder kommer etter hvert i 3D fra mange steder i Vest-Europa, sier han.

– Vil dekningen også være like god i Norge?

– Ja, som en del av Vest-Europa vil Norge og Norden etter hvert få like god dekning og informasjon som resten av dette området.

78 land

I dag kan Navteq tilby kart- og navigasjonsløsninger for 78 land. I løpet av dette året vil vi utvide med om lag 30 nye land. Pauli forteller at mesteparten av Øst-Europa ble dekket i løpet av fjoråret. Nå kommer land som Tyrkia og Russland, og dette har vært store utfordringer for Navteq. Kartverket for Russland er det mest omfattende i Europa for informasjonene her er totalt sett større enn for Tyskland.