NY LEDERGRUPPE I RIKSTV

Første april ble Christian Birkeland ansatt som administrerende direktør i RiksTV. Nå er den nye ledergruppen på plass.

Folkene i ledergruppen er hentet fra RiksTVs egen stab.

– Dette er en god kombinasjon av folk som har vært i ledende posisjoner hos oss en stund. I tillegg er det et par nye ansikter, sier Birkeland.

Salgsdirektør Vegard Klubbenes Drogseth (33) har vært med i selskapet siden 2006. Han hadde tidligere oppgave som prosjektleder i produktavdelingen og har inntil nå vært salgssjef for direktesalg. Tidligere har han erfaring fra MTG og Viasat og var med på å starte den første norske sportskanalen, SportN. Ny markedsdirektør er Bernt Andersen (39), som tidligere var i ledergruppen som salgs- og markedsdirektør. Han kom til RiksTV sommeren 2008. Tidligere har han vært ansatt i Telenor Broadcast, Canal Digital og Telenor Avidi. Ny teknologi- og leveransedirektør er Christopher Knudsen (35). Han har vært sentral i oppbyggingen av RiksTVs driftsorganisasjon siden starten i 2006. Han får utvidet ansvar for selskapets utvikling og optimalisering av RiksTVs leveransekjede og teknologiplattform. Annfrid Standal (46) er finansdirektør og har vært i RiksTV siden starten. Hun har tidligere arbeidet i orange World Services og PA Consulting, Telenor og Hafslund Nycomed. Direktør for produkt- og forretningsutvikling er Jérôme Franck-Sætervoll (34). Han har vært i RiksTV siden starten og var tidligere strategidirektør.

– I den nye ledergruppen skal vi fortsette den gode utviklingen fra 2010. Vi har et sterkt produkt som gjør det godt i et krevende marked og mener vi nå har Norges beste tilbud dersom du har TV flere steder. De viktigste kanalene våre formidles i HD, sier Birkeland.