– Philips Sonicare DiamondClean Smart er mer enn en smart tannbørste. Dette er en plattform for munnhygiene, som registrerer hvilket hode som sitter på og gir børsteanvisninger etter dette, sier Liat Ben-Zur. Foto: Stian Sønsteng

SMARTE PRODUKTER SKAL GI BEDRE HELSE

– Vi ønsker å ligge i forkant av det vi tror vil være fremtidens helsetjenester. Selv om vi er i en endringsprosess, vil produktene fortsatt være viktige.

Publisert

Det sier Liat Ben-Zur, når vi møter henne på IFA-messens globale pressemøte i Lisboa i april. Hun er senior visepresident i Royal Philips, med ansvar for den digitale strategien i hele selskapet, og uttaler seg i dette intervjuet om selskapets globale strategi.

– Produktene er utgangspunktet for vår holistiske visjon, der alt henger sammen. Jo flere produkter vi kopler sammen, dess bedre forstår vi livet til kundene våre, slik at vi kan gi dem merverdi på flere områder – blant annet ved at forbrukerne kan dele data med helsevesenet, sier Ben-Zur til fagbladet Elektronikkbransjen.

Hun tilhører den opprinnelige delen av Philips, Royal Philips i Nederland. Teknologiselskapet arbeider innen områdene helsetjenester, forbrukerlivsstil og belysning, og er ifølge sine egne nettsider ledende innen hjertemedisin, akuttmedisin og hjemmehelse, energibesparende belysningsløsninger og nye belysningsformål så vel som barbering for menn, kroppspleie og munnhygiene.

Må tenke nytt

Liat Ben-Zur i Royal Philips på scenen under IFA-messen globale pressemøte i Lisboa. Foto: IFA

– Det er på tide vi ser på helsetjenester på en ny måte. Det handler om mer enn å lansere nye produkter, men også om å utvikle plattformer. Vi ønsker å kombinere produkter som elektriske tannbørster, barbermaskiner, småelektriske produkter for kjøkkenet og babyutstyr, med vår lange erfaring med å levere produkter til helsevesenet. Helsetjenester handler ikke lenger bare om det som skjer når du er på sykehuset eller hos legen. Vi ønsker å bruke vår kompetanse til å ta hånd om folks helse også når de ikke er innlagt på sykehuset. Folk er i nærkontakt med mange av våre produkter flere ganger om dagen, det være seg når de pusser tenner, barberer seg eller fjerner kroppshår, eller når de lager mat eller puster inn luft våre produkter har renset. Dette gir oss mulighet til å få innsikt i folks helse og velvære, som kan være av betydning hvis og når de blir syke. I dag er det slik at helsetjenester først blir aktuelt når folk blir syke. Vi tror på en endring, der vi ved at vi er proaktive kan hjelpe både den enkelte og helsevesenet til å ta bedre vare på helsen til folk, sier Ben-Zur.

Jo flere produkter vi kopler sammen, dess bedre forstår vi livet til kundene våre, slik at vi kan gi dem merverdi på flere områder

Hun viser til at ny teknologi endrer måten vi lever på, og at andelen eldre blir større.

– Vi må se på hvordan helsesystemet fungerer, og muligheten som ligger i at nye produkter og løsninger reduserer presset på det offentlige helsesystemet, sier Ben-Zur.

Hun trekker frem munnhygiene, og sier dette er inngangen til mye når det gjelder folks helse.

Slik illustrerer den tyske tegneren Anne Lehmann innholdet i foredraget til Royal Philips på IFA-messens globale pressemøte i Lisboa..

Munnhelse

– Forskning viser at bakteriene du finner i munnen kan forårsake helseproblemer andre steder i kroppen, og at tannkjøttet kan gi et forvarsel om gravide kan få problemer i svangerskapet. Hvis gi kan gi folk bedre munnhygiene, det handler ikke bare om å børste tennene men også om tungen og tannkjøttet, kan vi over tid redusere risikoen for andre helseproblemer, sier Ben-Zur.

Hun kommer inn på luften vi puster inn.

– Mange sliter med allergier, og dette kan påvirke søvnrytmen, som igjen påvirker konsentrasjonsevnen i våken tilstand. En luftrenser kan ta hånd om luften hjemme, men vi ønsker også å fortelle folk hvordan luftkvaliteten er utendørs, slik at vi reduserer problemene med astma- og allergi, sier Ben-Zur.

Her samarbeider Royal Philips for eksempel med selskapet bak appen Air Matters, som både gir informasjon om luftkvaliteten ute gjennom pollen- og værvarsel, men også henter informasjon fra luftrenseren til Philips.

– Vi vil fremover se en rekke selskap som knytter forbrukerelektronikk-produkter til informasjon fra internett; tingenes internett. Siden vi fokuserer på helseteknologi, har vi et annet perspektiv på dette. Vi tror ikke at det handler om å knytte det enkelte produktet til internett, men at data hentet fra flere produkter kan bli en del av et større system som i kombinasjon påvirker folks helse.

– Snakker vi her om et proprietært Philips-system?

– Absolutt ikke. Vi tror på åpne løsninger. Philips HealtSuite er en åpen og skybasert tjeneste for alle selskap som ønsker å bygge slike løsninger, sier Ben-Zur.

Data hentet fra flere produkter kan bli en del av et større system som i kombinasjon påvirker folks helse

Monitorerer tåteflasken

Philips’ uGrow-app registrerer data fra ulike produkter, og kan også brukes til å følge barnets utvikling med bilder og tekst.

uGrow er navnet på en løsning Philips har som skal gjøre det mulig for foreldrene å monitorere babyen gjennom en rekke produkter.

– For eksempel har vi et trekk som passer til alle våre Avent tåteflasker, som registrer hvor mye barnet spiser, hvor raskt, og temperaturen på innholdet. Alt blir automatisk lagret i appen, som også kan brukes sammen med for eksempel våre babyvakter og termometer, sier Ben-Zur.

– Hvor ligger økonomien i dette?

– Appene er som regel gratis, og den snakker også sammen med produkter fra andre produsenter, for eksempel Amazons smarthøyttaler Alexa. Vår visjon er at jo flere produkter som snakker sammen, dess mer relevant er løsningen. Når vi her snakker om digitale tjenester, handler det i bunn og grunn om å forstå kunden. Ved å delta i kundenes dagligliv, kan vi gi dem mest mulig hjelp, og det ligger store muligheter for oss som selskap i å forstå kundene bedre, sier Ben-Zur.

– Dere arbeider både med sluttkunder og helsevesenet i en rekke land. Hvor ligger de største utfordringene for Philips når det gjelder å få gjennomslag i den nye måten dere arbeider på?

– Når et selskap går fra å være produktorientert til å tilby tjenester, som faktisk knytter seg opp til en rekke produkter, må hele organisasjonen gjennomgå store endringer. Det handler ikke lenger bare om å selge et produkt i en eske, men også om å få kundene til å ta i bruk en app på smarttelefonen. Den økonomiske modellen er helt annerledes, og den krever en virkelig stor endring i selskapet. Når man også gjør dette med løsninger rettet mot helsevesenet, som er strengt regulert, må man dessuten lage programvare i tråd med myndighetenes krav. Philips er inne i en stor endringsprosess, der vi må vi se på de økonomiske modellene, hvordan vi selger ting, og vi må få de ulike divisjonene til å arbeide sammen. Dette er en spennende tid å være en del av selskapet, sier Ben-Zur.

Powered by Labrador CMS