SAMME NEDGANG SOM BRANSJEN TOTALT

– I 2010 hadde Euronics-kjeden omtrent samme nedgang som bransjen totalt, men vi gjorde det bra på hvitevarer og småelektriske produkter.

Det sa administrerende direktør Kenneth Baltzersen i Euronics i sin tale til leverandører og forretningsforbindelser på kjedens julemøte. Han konstaterte at kjedens omsetning i fjor var lavere enn i 2009 og at salget hadde vært lavere enn budsjettert. Samtidig opplyste han at det planlagte samarbeidet med Euronics i Sverige er lagt på is.

Likt med bransjen

Euronics-direktøren konstaterte at kjeden ville få omtrent den samme omsetningsnedgangen som resten av bransjen i gjennomsnitt.

– Med andre ord er vi verken bedre eller dårligere enn konkurrentene våre. Det positive er at vi er foran på småelektrisk og hvitt. Samtidig vil jeg gjenta det jeg mener er vår store styrke: vi er litt hyggeligere, litt ærligere og litt mer kunnskapsrike enn konkurrentene våre.

Kjededirektøren fokuserte på det store prispresset som har preget 2010, spesielt på TV. Dette har gjort at Euronics-handlerne må ha stort fokus på tilleggssalg. Det har også ført til store utfordringer når det gjelder lagerhold mente Baltzersen. Kjedeledelsen mener også at Euronics har hatt for stort modellutvalg. Man har greid å redusere antall leverandører en del. I dag har Euronics fem hovedleverandører, men antall modellvarianter er fortsatt for stort.

– Vi har vært for utydelige når det gjelder småelektrisk. Her har vi mer å hente. Dette er en viktig varegruppe for oss, sa Baltzersen.

Ønsker vekst

Når det gjelder mobiltelefoner har Euronics kjempet hardt for å holde sin markedsandel i 2010 og har som klart mål å øke dette i 2011. Direktør Baltzersen innrømmet at man ikke har hatt så stor omsetning som ønsket innen data. Også her er målet å øke markedsandelen for en produktgruppe som stadig oftere blir skiftet ut av brukerne. Få Euronics-butikker satser på spill og konsoller. Kjedeledelsen har som mål å gi god støtte til de handlerne som vil satse på denne type produkter. Det er imidlertid ikke noe krav om at alle i kjeden må være med.

Innen foto føler Euronics-ledelsen at kjeden har funnet sin nisje. Her er det også ønske om vekst, selv om marginene, særlig på systemkameraer, har vært dårlige.

Når det gjelder markedsføring fokuserte Baltzersen på at direkteutsendelsene, som det har vært 25 av i 2010, har vært bærebjelken for kjeden. Disse DMene er sentralt styrt, men har lokalt tilsnitt. Det ser Euronics på som en stor fordel.

På europeisk nivå satser Euronics mer og mer på sentral markedsføring av sitt merkenavn, spesielt på viktige fotballkamper.

Når det gjelder 2011 er kjedeledelsens klare målsetting å gripe fatt i og styre vareflyten helt frem til sluttbruker. Dette er et klart ønske fra mange kjedemedlemmer.

Årets leverandører

Tradisjonen tro utpekte Euronics-ledelsen også ved denne juleavslutningen årets leverandører. Prisene for 2010 gikk til BSH Husholdningsapparater AS, Canon Norge AS og Philips Norge AS. Spesielt har BSH fått denne æresbevisningen mange ganger tidligere og er kanskje den mest populære leverandøren til Euronics.

Powered by Labrador CMS