SØKJERTENESTA FOR SENDERE OPPDATERT

Finnsenderen.no er oppdatert med nye basestasjonar. Tenesta gjer oversikt over mobilmaster i Norge, kor dei er plassert og selskapa som eig og driv dei.

I tillegg til oppdatering med nye stasjonar for eksisterande teknologiar, inneheld tenesta no også basestasjonarfor LTE (4G)der dette er bygd ut.

LTE er neste generasjons mobilnett, som gjev økt kapasitet på overføring av data på mobiltbreiband. LTE nyttar frekvensbandet rundt 2600 MHz og er merka med svarte symbol i kartet på nettsida Finnsenderen.no, melder Post- og teletilsynet.