TV\Fy15_LS_TV_7600_LR_Fr-view_Couple_CMYK_nett.jpg
TV\Fy15_LS_TV_7600_LR_Fr-view_Couple_CMYK_nett.jpg

FORBYR PIRATSTRØMMING

Den nye åndsverksloven har trådt i kraft, og tydeliggjør at strømming av film og TV som åpenbart er piratkopiert nå er forbudt.

Publisert

1. juli trådte den nye åndsverksloven i Norge i kraft, skriver Tek.no.

I den nye loven står det nå tydelig at strømming av filmer og TV-serier som åpenbart er piratkopierte er forbudt. Et smutthull i den gamle loven har gjort at dette tidligere var delvis lovlig, ved at nettsider som bare strømmet innhold til brukerens PC, men brukeren ikke delte det videre, var lovlig.

I den nye åndsverksloven står det at «det ikke tillatt å strømme eller på annen måte bruke åndsverk som åpenbart i strid med denne loven er gjort tilgjengelig for allmennheten på Internett eller annet elektronisk kommunikasjonsnett når bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å skade opphavers økonomiske interesser i vesentlig grad. Vederlag og erstatning etter § 81 kan bare ilegges ved forsettlig overtredelse av bestemmelsen i dette ledd».

Kulturdepartementet skriver i sin kommentar at bare er de som besøker disse nettsidene med vilje som står i fare for straff og erstatning.

– Brukere som oppsøker slike ulovlige tilbud og ser filmer gratis, selv om de er vel vitende om at filmene ulovlig er gjort tilgjengelig på Internett - og at den ulovlige tjenesten påfører rettighetshaverne tap, vil kunne komme i ansvar, heter det fra departementet.

Tek.no fikk følgende kommentar til saken av kulturminister Trine Skei Grande:

– Hovedregelen blir videreført, og den enkelte internettbruker som surfer på Internett vil ikke ha noe ansvar etter åndsverkloven, selv om materiale hun eller han ser på er ulovlig lagt ut. Det er imidlertid innført en ny bestemmelse som gjør det ulovlig å strømme film og andre åndsverk der det er åpenbart at materialet er ulovlig lagt ut og overtredelsen er forsettlig, sier Grande til nettstedet.

Powered by Labrador CMS