UNDERVURDERT DATAVEKST

Det internasjonale analysebyrået IDC har beregnet at verdens samlede datamengde kommer til å seksdobles fra 2006 til 2010.

Dette står i skarp kontrast til en undersøkelse selskapet Proact IT Norge har fått utført, der det går frem at nesten hver fjerde virksomhet regner med at behovet for lagringskapasitet vil være uendret det nærmeste året. Bare en av sju tror de vil trenge over 25 prosent mer enn de gjør i dag.

– Sannheten er nok at de fleste vil få en dataøkning på mellom 40 og 60 prosent, sier salgs- og markedsdirektør Eirik Pedersen i Proact IT Norge i en pressemelding.

Det er markedsanalyseselskapet YouGov Norge har undersøkelsen, der 164 norske IT-sjefer og -innkjøpere fra store selskaper i offentlig og privat sektor deltok.