CANAL DIGITAL TESTER 3D I MAI

Canal Digital blir først i Norge til å teste mottak av 3D-sending. Det vil skje i slutten av mai.

Det opplyste Torkel A. Thoresen, teknologisjef i Telenor Satellite Broadcasting, på vårmøtet i Digitalforum. Thoresen var en av foredragsholderne på møtet som hadde to hovedtemaer: 3D-TV og Hulu.

3D er ikke noe nytt. De første stillbildene ble tatt sist på 1800-tallet og mange regner gjennombruddet av 3D-film på kino fra begynnelsen av 1950-tallet. 3D er blitt vist flere ganger for TV, tidligere i analog form. Nå kommer den digitale verdenen, og vi står høyst sannsynlig foran et gjennombrudd for den nye teknologien. Torkel Thoresen fortalte hva som vil skje innen kringkasting i 3D. I likhet med film og stillbilder går 3D ut på å lage kunstig dybdevirkning fra en flat skjerm eller et lerret.

– Det er ennå et godt stykke frem til 3D blir vanlig som kringkasting. I dag står vi foran et omfattende standardiseringsarbeid som må til før vi får sendinger på internasjonal basis. I tillegg trenger vi mye erfaring i produksjon og distribusjon, og det er store utfordringer for å få dette til på en perfekt måte, sa Thoresen.

Ikke alt i 3D

Målet er selvsagt å kunne overføre 3D i full HD. Dette krever imidlertid langt mer av alt produksjonsutstyr pluss at det trengs store datamengder for overføringen. Det betyr igjen at vi snakker om høye kostnader på slike sendinger. Derfor er det heller ikke foreløpig aktuelt å snakke om 3D for alle typer sendinger. Vi vil neppe se Dagsrevyen i 3D. Derimot er det aktuelt for mange typer sportssendinger, underholdnings- og informasjonssendinger og eksempelvis teater og opera. 3D må produseres med dobbelt sett kameraer. Hvis det skal zoomes, betyr det at avstanden mellom kameraene må endres kontinuerlig. Det betyr igjen at det må utvikles spesielle dataprogrammer for kamerastyringen, og det er store utfordringer med tilpassing av alt utstyr. Det betyr igjen at 3D er enklest å ta opp når hovedmotivet ikke beveger seg for mye frem og tilbake foran kameraet, sidelengs går greiere. Det vil eksempelvis være bedre å produsere hopp enn fotball, mente Thoresen.

– Testvisningen i slutten av mai, som blir overført fra tennisturneringen French Open, vil gi oss erfaring med hvordan 3D vil oppleves for seerne. Vi håper å lære mer om hva som ligger i disse mulighetene, sa Thoresen.

Lenge til NRK-produksjon

NRKs aprilspøk i år var at finalen i Melodi Grand Prix skal overføres i 3D. Skal vi tro NRKs teknologidirektør Arild Hellgren blir det lenge til vår største kringkaster vil produsere 3D selv.

– Det er ingen tvil om at 3D er kommet for å bli. Det finnes allerede på spill og i filmer. Egen produksjon blir det imidlertid ikke i overskuelig fremtid, slo han fast.

Foreløpig er det relativt få av allmennkringkasterne i Europa som har kommet skikkelig i gang med HD. Også her mangler man standarder både for produksjon og distribusjon. Situasjonen er litt bedre i Norge. I februar startet NRK sin første kanal med HD-raster. NRK 2 og NRK 3 vil følge etter tidlig neste år. Da regner NRK-ledelsen med at mer enn halvparten av innholdet vil bli produsert og sendt i HD. Først ved utgangen av 2014 regner de med at alt produksjonsutstyr er skiftet ut til HD. Det sier litt om databehovet at dette vil kreve en hastighet på 1,5 GB per sekund.

Hellgren opplyste videre at det vil gå flere år før produksjonsutstyr for 3D overhodet er tilgjengelig på verdensmarkedet. Også her blir 2014 nevnt. Det vil i alle fall ikke være snakk om å produsere 3D før all produksjon er ferdig for HD. Da må kringkasterne på nytt skaffe utstyr, og man er selvsagt avhengig av å ha økonomi til dette. Årets VM i fotball skal som kjent produseres i HD og 3D. Her skal produksjonen skje med 32 HD-kameraer på stadion. I tillegg skal det plasseres åtte dobbeltkameraer på strategiske steder for 3D. To av disse kameraene skal plasseres bak målene, de øvrige seks skal fortelle hva som skjer på banen. I praksis vil det være en kombinasjon av 2D og 3D publikum får se. I følge Hellgren planene så langt å overføre det til åtte puber i Storbritannia. NRKs teknologidirektør la videre vekt på at 3D-sendinger er en påkjenning for hjernen. Man trenger en blanding av 2D og 3D for at hjernen skal ”hvile” mellom frekvensene som blir sendt i 3D. Samme fremgangsmåte skal også bli brukt når det gjelder videofilm for kino.

Full fart

TV-apparater for 3D er nå for full fart på vei inn på markedet i Norge. På Digitalforum fortalte ansvarlig redaktør Stian Sønsteng i fagbladet Elektronikkbransjen om dette, og han tok først frem artige eksempler fra elektronikkbransjens historie. Blant annet viste han at 3D-TV ble presentert på IFA i Berlin i 1983. Utvalget av TVer som kommer nå vil også inneholde modeller som kan gjøre om 2D-sendinger til 3D. Dermed kan vil altså også oppleve Dagsrevyen i dette formatet. De om lag 150 deltakerne på møtet kunne se og oppleve 3D-TV fra Sony og Samsung utenfor møtesalen. I tillegg ble det vist klipp fra 3D-produksjoner på storskjermen i møtelokalet, og alle tok på seg brillene.

Et ”lagom” land

Seniorrådgiver Håkan Öster i SVT fortalte litt om forholdene i Sverige og karakteriserte også utviklingen av kringkasting i vårt naboland.

– Sverige er et ”lagom-land”. Men finnene og dere nordmenn har gjennomført digitaliseringen av TV i bakkenettet på en rask og imponerende måte, og dere har til og med valgt mpeg4-komprimering mens vi i Sverige har slitt med den gammeldagse mpeg2. Vi er misunnelige på nabolandene våre, sa han.

Men svenskene kommer etter i full fart. I løpet av fjoråret hadde halvparten av svenske husstander TV-abonnement som inkluderte HD. I 2011 vil alle produksjonssteder SVT har lage alle programmer i HD. Dette er om lag tre år tidligere enn planene opprinnelig var for den svenske allmennkringkasteren. I dag blir 15 HD-kanaler sendt over de ulike distribusjonsplattformene i Sverige. Hele 40 selskaper har nå søkt om å sende i det svenske digitale bakkenettet som distribuerer både med mpeg2- og mpeg4-teknologi, men der sistnevnte overtar mer og mer av kapasiteten. 20 av de 40 vil sende i HD.

– Det viser hvilken enorm interesse det er for å sende i HD, men alle som søker kan ikke få plass, sa Öster.

Han fortalte også om den såkalte HD-TV-sertifiseringen svenskene har for elektronikkhandelen. I dag har mer enn 400 butikker, og mer enn 2.600 selgere denne sertifiseringen.

Powered by Labrador CMS