Elin og Njål Hansson kunne 1. oktober markere at Sivilingeniør Njål Hansson AS rundet 50 år. Her mer den første hodetelefonen de solgte av merket Tip top. Foto: Stian Sønsteng

VURDERER FORTSATT Å TRAPPE NED

50 år etter at de etablerte agenturfirmaet, er Elin og Njål Hansson fortsatt engasjert i driften. 2021 blir et jubelår, også resultatmessig.

Publisert Sist oppdatert

Vi møter de to på Tveita Industriområde i Oslo, der Sivilingeniør Njål Hansson AS har holdt til siden 1983. Da vår pensjonerte kollega Erik Andersen i Radiobransjen nr. 1/1982 intervjuet dem i forbindelse med 10 års-jubileet, lot Elin og Njål Hansson seg fotografere på tomta der industribygget skulle komme. Her har de 500 kvadratmeter kontor- og 1.000 kvadratmeter lagerlokaler, og med ni ansatte nærmer de seg i år en nettoomsetning på 40 millioner kroner, rundt 25 prosent over fjoråret. Deres største agentur er Beyerdynamic, og forbrukersiden står for 60 prosent av omsetningen med varer innen hifi og elektronikk. De resterende 40 prosentene går til AV- og installasjonsmarkedet, og betydningen av at selskapet alltid har hatt flere ben å stå på kommer vi tilbake til senere i artikkelen.

Elin Hansson trår fortsatt til som ekstrahjelp på lageret, 50 år etter at hun grunnla selskapet. Foto: Stian Sønsteng

– Ståle kan bekrefte at jeg daglig ikke blander meg mye borti det han gjør, sier Njål Hansson til fagbladet Elektronikkbransjen.

Vi har flere ganger i løpet av intervjuet kommet tilbake til vårt første spørsmål, som handlet om avslutningen i artikkelen Erik Andersen skrev i forbindelse med 40 års-jubileet i 2011:

«Neste år blir Njål Hansson 70 og Elin Hansson 67 år. Begge tenker på en sakte nedtrapping av engasjementet i firmaet, men vil la det gå over tid og håper de fortsatt kan bidra i driften».

Familieeid

Jeg forsøker å ikke blande meg borti for mye

Nå er det altså gått ti år, og Njål Hansson kjører fortsatt hver morgen de ti minuttene til kontoret. Elin Hansson logger seg på datasystemene hjemmefra, og ringer rett som det er inn for å sjekke det ene og det andre. Ståle, som Njål refererer til, heter Andersen til etternavn. Han begynte i selskapet i 1998, og var da som nå sammen med Kristin Hansson. Han har siden 2010 vært daglig leder i selskapet, hun er markedssjef, og de har kontor vegg i vegg. Som for ti år siden eier Kristin sammen med sine to søstre, Trude Hansson og Siw Hansson Kaulbach, 60 prosent av Sivilingeniør Njål Hansson AS, mens deres foreldre, Elin og Njål, eier 20 prosent hver.

– Men, altså, dere har ikke lykkes helt med å trappe ned?

Artisten Wenche Myhre er nær venn av Njål Hansson, og har også frontet Canton i en reklamekampanje. Foto: Stian Sønsteng

Vi prøver oss igjen, men Njål trekker frem artikkelen fra 2011, og han og Elin er skjønt enige om at det ikke står noe her som tyder på at de hadde planer om å trekke seg helt ut.

Vi vrir spørsmålet over til Ståle Andersen, som også er med på intervjuet i forbindelse med 50 års-jubileet.

– Hva synes du om at Elin og Njål fortsatt er så engasjerte i den daglige driften?

– Elin har trappet ned, men følger fortsatt svært godt med. Njål er på kontoret hver dag, men reiser ikke like mye lenger, sier Andersen.

– Jeg forsøker å ikke blande meg borti for mye, sier Njål Hansson, som på njal.no står oppført som «Økonomi/styreleder».

Forsakelser

– Hva betyr firmaet for dere to som grunnla det?

De drar litt på det.

– Jeg er veldig glad for at det går bra, og nå går det jo veldig bra. Vi har også økt omsetningen i disse vanskelige tider, sier Elin.

Hun og Njål begynner å snakke om den tiden da det var fire radio/TV-butikker bare på Kampen i Oslo, så vi utfordrer dem på ny til å si noe om hva firmaet har betydd og fortsatt betyr for dem.

Ståle Andersen har vært ansatt i selskapet siden 1998, og han har siden 2010 vært daglig leder. Her med hodetelefonene Beyerdynamic DT 700 PRO. Foto: Stian Sønsteng

– For å være ærlig ville jeg aldri gjort det samme igjen; jobbet så mye som jeg har gjort. I mange år ble det en del forsakelser, som ferier og slik. Det har gått i ett. Da jeg startet, var Kristin tre år og Trude seks måneder. Den gangen var det ikke barnehager, så det var bare å stå på. I starten var vi nyinnflyttet i Oslo, vi kjente ikke byen, så det var en tøff periode, sier Elin.

– Jeg ville derimot gjort det samme én gang til, sier Njål.

– Det har vært en stor styrke at vi har arbeidet sammen, at den ene ikke satt hjemme og ventet med middagen uten å vite hvor det ble av den andre. Som ektepar har vi hatt en fordel; vi har hele tiden vært et team, og vi har fått reist mye sammen, sier Elin.

Alle IFA siden 1975

– Vi har kunnet forene nytte og glede, og har vært på alle IFA-messene fra 1975 til 2019. Av ektepar i bransjen er det ikke mange som kan slå oss på dette, sier Njål Hansson.

På IFA-messen i 2006 møtte vi Elin og Njål Hansson, som demonstrerte den nettbaserte bestillingsløsningen til Beyerdynamic. Foto: Stian Sønsteng

Allerede på den første IFA-messen de var på, fikk de kontakt med den tyske høyttalerprodusenten Canton. De hadde startet opp bare tre år tidligere, av gründerne Hubert Milbers, Otfried Sandig, Günther Seitz og Wolgang Seikritt, og Elin og Njål ble deres første distributør utenfor Tyskland.

Uttrykket «business and pleasure» skal man ikke kimse av

– Nå er det bare Günther igjen av de fire. Otfried og kona Rita ble noen av våre beste venner, vi har fortsatt kontakt med Rita et par ganger i måneden, så uttrykket «business and pleasure» skal man ikke kimse av, sier Njål.

Selskapet som bærer hans navn, ble etablert av Elin Hansson den 1. oktober 1971. I jubileumsartikkelen i nr. 10/2011 trekkes det frem at Sivilingeniør Njål Hansson AS (som er dagens juridiske navn på selskapet) er et av svært få familieeide agenturfirmaer i bransjen som er tilbake.

Debet og kredit

– En bekjent av faren min som drev med handel, spurte om jeg var interessert i å begynne virksomhet innen elektronikkbransjen. Til det svarte jeg nei, men Elin sa ja, sa Njål Hansson for ti år siden.

Selskapet ble etablert i ekteparets 3-romsleilighet på Malerhaugen i Oslo. Her ble kjøkkenskuffer benyttet som lager, stuebordet ble kontor og møteplass. Elin slo seg opp i en mannsdominert bransje, og i 1977 ble Njål heltidsansatt i selskapet.

Elin Hansson var for 50 år siden grunnlegger av selskapet Sivilingeniør Njål Hansson AS, som bærer ektefellens navn, og hun har fortsatt full kontroll. Foto: Stian Sønsteng

– Elin arbeidet de fem første årene uten å ta ut en krone i lønn. Jeg var ansatt i Glava og tjente nok til at vi klarte oss, samtidig som jeg også engasjerte meg i selskapet, sier Njål.

50 år senere stiller han som nevnt fortsatt på kontoret hver dag klokken 08.00, seks dager i uken. Arbeidsdagen varer til kl. 16.00, bortsett fra lørdag. Da tar han seg fri så snart han er ferdig med å avstemme banken.

– Njål styrer debet og kredit, slik at vi alltid er oppdatert på den økonomiske siden, sier Elin.

– Jeg synes dette er viktig, selv om det er programmer som gjør at man kan se hva man har bokført. Dermed vet vi alltid at saldoen som står på de ulike kontiene er lik den vi har bokført, sier Njål.

Kristin, Trude og Siw

Søstrene Trude Hansson (f. v.), Kristin Hansson og Siw Hansson Kaulbach eier sammen 60 prosent av Sivilinteniør Njål Hansson AS. Foto: privat

I den grad vi var i ferd med å tenke at Njål Hansson på grunn av dette med avstemmingen sakker akterut teknologisk, får vi dette avkreftet når vi skal fotografere ham på kontoret. Her demonstrerer han med stor glød hvordan han fra den ene datamaskinen logger seg på PCen som står hjemme, der han igjen logger seg på en annen datamaskin han har på kontoret. Den samme øvelsen kan også Elin Hansson utføre hjemmefra, når hun hver morgen logger seg på for å sjekke status.

Da kan man ikke bare kople fra slik over natta

– Også jeg er her titt og ofte, gjerne som ekstrahjelp på lageret, men jeg følger også daglig med på hva som skjer, varestrøm, bestillinger og hva som kommer inn på lageret. Dette var jo min baby, det jeg har holdt mest på med i hele mitt voksne liv, og da kan man ikke bare kople fra slik over natta. Jeg interesserer meg fortsatt veldig for alt som skjer i firmaet, sier Elin.

Njål Hansson stiller på kontoret hver morgen kl. 08.00 – også lørdager. Foto: Stian Sønsteng

Når de først er på kontoret, møter de også de tre døtrene sine. Som nevnt er Kristin markedssjef, mens Trude og Siw gjennom egne avdelinger selger henholdsvis hud-/hårpleie og infrarøde saunaer der de benytter logistikkløsningene til selskapet.

Elin Hansson var selv daglig leder i selskapet fra 1971 til 1999. Da kom Arne Pedersen inn et års tid, før Njål Hansson hadde posisjonen i sju år inntil Ståle Andersen tok over i 2010.

Alfred Clausen

Selv i en jubelartikkel kommer vi ikke utenom 2003 og 2004, som var utfordrende år for selskapet. Etter et oppkjøp av selskapet Alfred Clausen i Bergen, sto de der med mange doble funksjoner, to lagre og totalt 28 ansatte.

Njål Hansson viser sin egen håndskrift i en ordrebok fra begynnelsen av 70-tallet, før han ble fast ansatt i selskapet av sin kone. Foto: Stian Sønsteng

– Fra 2003 til 2005 reduserte vi til 18 ansatte, og bare én av disse ble oppsagt. De øvrige klarte vi å avrunde på en hyggelig måte, og i ettertid må jeg være så ubeskjeden å si at det var godt gjort, sier Njål Hansson.

Han beskriver dette som tunge år, inntil de fikk gjort oppkjøpet rasjonelt.

– Det har vært en styrke, spesielt i utfordrende tider, at selskapet selv eier lokalene. I 2004 utvidet vi, med en administrasjons- og salgsavdeling i etasjen over lageret, sier Ståle Andersen.

En annen styrke har vært at kundene befinner seg i flere ulike bransjer.

Pro/AV-selger Egil Clausen med Beyerdynamics nye dynamiske krinkastingsmikrofoner M 70 Pro X og M 90 Pro X til 3.000 og 4.000 kroner. Foto: Stian Sønsteng

Beyerdynamic

– Merker kommer og går, så det gjelder å ha noen pilarer å stå på. Disse omstillingene har vi vært flinke på, og jeg tror vi er den eldste distributøren i vår bransje i Norge, sier Andersen.

– Hva har dere gjort riktig?

– Det har nok vært produktmiksen, og at vi har hatt et stort kundegrunnlag. Da bransjen begynte å slite etter finanskrisen, gikk vi stadig mer på nett – også med direktekunder. Vi har hele tiden hatt den profesjonelle AV-bransjen, og ikke bare radio/TV-butikker, og ville nok ikke overlevd med kun én av delene, sier Andersen.

Som nevnt er Beyerdynamic deres største varemerke. Den tyske hodetelefon- og mikrofonprodusenten står for over en tredel av omsetningen.

Jeg tror vi er den eldste distributøren i vår bransje

Lagermedarbeider Bjørg Huset Ekrem. Foto: Stian Sønsteng

– De har vokst enormt de siste 3-4 årene, og per folketall er Norge blant de største markedene deres i Europa. Vi har hatt dette agenturet siden 2001, etter overtagelsen av Audiotron AS. Mye av omsetningen går til musikkbransjen, installatører og aller mest over nett, sier Ståle Andersen.

Beyerdynamic har altså bidratt solid til at Njål Hansson AS for første gang på 16-17 år nærmer seg 40 millioner i salg.

Audeze

– Et nyere merke hos oss er Audeze, som lager hodetelefoner både til studio og hifi. For de som jobber og lever av musikk, eller bare elsker god lyd, er mulig Audeze et av de sterkeste hodetelefonmerkene i verden når det kommer til teknologi, sier Andersen.

Selskapet har også tre merker innen oppheng av TV og projektorer.

– Så må vi ikke glemme lerret, sier Elin.

– Vi er en av Norges største i dette segmentet, sier Njål.

Sivilingeniør Njål Hansson AS lagerfører et stort utvalg lerret. Foto: Stian Sønsteng

– Her kommer betydningen av lageret inn. Har du mange varianter får du alltid solgt noe, og det er sjelden vi brenner inne med varer. Overliggere selger vi på Finn. Vi satt igjen med en del 4:3-lerret, så noen blemmer går man jo på, men i motsetning til scartkablene som man aldri fikk solgt var det mange nok som fant ut at de fortsatt kunne bruke et 4:3-lerret, sier Andersen.

Sivilingeniør Njål Hansson AS har oppheng fra flere leverandører, her SMS og Erard. Foto: Stian Sønsteng

– Hvem er kundene deres?

– Komplett, Soundgarden, Hi-Fi Klubben, 4Sound og frittstående handlere, samt AV-bransjen, for å nevne noen.

– Hva betyr det for dere at dere distribuerer såpass bredt?

– At vi har overlevd, sier Njål.

Det er god plass i selskapets lokaler i Tvetenveien 156 i Oslo. Foto: Stian Sønsteng

Fotografisk hukommelse

Det er altså gått 50 år siden Elin Hansson startet å selge grammofonstifter og kassetter fra kjøkkenbenken.

– De gangen konkurrerte vi med selskap som Omholt, Ragnar Haga, Morgenstierne & Co, Arthur F. Ulrichsen (AFU) og Gjerull, som alle er borte, sier Elin Hansson.

Man har ikke brukt penger man ikke har tjent

Ståle Andersen mener det sier noe om drivkraften i familieselskapet, at det nettopp er de som står igjen av de nevnte selskapene.

– Elin og Njål har hele tiden arbeidet iherdig, samtidig som de har de vært veldig måteholdne. Det har vært en nøkternhet, noe som betyr kostnadskontroll, og man har ikke brukt penger man ikke har tjent. Oppe i alt dette har Elin nærmest en fotografisk hukommelse, og hun husker de fleste varenummer og varebeholdning, sier Andersen.

Elin ler.

Daglig leder Ståle Andersen i Sivilingeniør Njål Hansson AS. Foto: Stian Sønsteng

– Så ringer jeg til Ståle, og spør hvorfor disse mikrofonene ikke er på lager. Jeg tar en del telefoner hjemmefra, sier Elin.

Oversikt, avanse og kreativitet

– Er dette en fordel? spør vi daglig leder og svigersønn Ståle Andersen.

– Det er ikke så omfattende som det kanskje høres ut, og dessuten er jeg litt av samme type. Kanskje er jeg påvirket av Elin, mens Njål har smittet meg når det gjelder hvordan man skal få best mulig betalt for en vare. I dag er nettopp dette veldig vanskelig, siden nettet styrer mye, men det gir en kultur i firmaet. I gamle dager var det veldig vanskelig for en selger å gi en rabatt, siden han visste at Njål da kom til å banke på døren for å få vite om det var noen spesiell grunn til dette avslaget, smiler Andersen.

Han sier kulturen som er skapt av grunnleggerne i høyeste grad lever i veggene, og at denne er svært sunn for selskapet.

– Hva er det viktigste? Evnen til å ha oversikt, eller til å hente ut avanse?

– Jeg tror man oppi alt ikke skal glemme kreativitet, sier Njål.

– Kan dere avslutningsvis si noe om hvilke ambisjoner dere har for å trappe ned?

Elin og Njål Hansson blir neste år 80 og 77 år, og bidrar fortsatt i stor grad til driften av selskapet Sivilingeniør Njål Hansson AS. Foto: Stian Sønsteng

Njål Hansson svarer:

– Jeg er glad for at jeg kan få lov til å bidra. Jeg føler meg privilegert, og skal fortsatt prøve å ikke være til skade for noen. La meg ta et godt eksempel; Olav Thon er 97 år ...

Elin Hansson avbryter:

– Nei, Njål! Nå må du gi deg. Stakkars Ståle, han får helt hetta!

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 6/2021, som ble distribuert 23. november. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS