DAB-NETTET KLART TIL HØSTEN

Norkring vil tredje kvartal nå dekningskravene for dab. Dermed kan 3.000 FM-sendere slukkes i 2017, hvis de øvrige kravene oppfylles.

Publisert Sist oppdatert

– Hvordan ligger Norkring an med utbyggingen av dab-nettet?

– I løpet av tredje kvartal i år når vi kravet om en befolkningsdekning på 99,5 prosent i regionblokka for dab, som omfatter NRK-kanalene, sier seksjonssjef Jonas Jacobsson i Norkring til fagbladet Elektronikkbransjen.

Han leder avdelingen for teknologistrategi og dekning i Norkring, som eies av Telenor.

Per i dag er 730 av de planlagte 761 senderne i regionblokka satt i drift, og vi vil nå dekningskravet i god tid før fristen ved årsskiftet

I Medietilsynets rapport for slukkevilkår for digitalradioovergang som ble lagt frem i mars, går det frem at regionblokka hadde en dekning på 98,8 prosent.

Regionblokka omfatter NRK-kanalene, og det absolutte slukkevilkåret fra myndighetene er at denne skal ha en befolkningsdekning på 99,5 prosent - tilsvarende dagens P1-dekning i FM-nettet.

921 dab-sendere

– Per i dag er 730 av de planlagte 761 senderne i regionblokka satt i drift, og vi vil nå dekningskravet i god tid før fristen ved årsskiftet, sier Jacobsson.

NRK har inngått leieavtale med Norkring for et regionalt oppdelt dab‐nett frem til 2031.

Når det gjelder riksblokka, som omfatter de kommersielle kanalene, er dekningskravet på 90 prosent allerede nådd.

– Riksblokka hadde ved forrige rapportering en dekning på 90,8 prosent, med alle de 160 planlagte senderne satt i drift. En videre utbygging av denne er behovsstyrt av våre kunder, kringkasterne, sier Jacobsson.

Når dab-nettet med 921 sendere er ferdig utbygd, vil det erstatte de rundt 3.000 FM-senderne som i dag kringkaster NRK P1, NRK P2, NRK P3, P4 og Radio Norge. Av disse formidler cirka 1.200 sendere alene NRK P1.

PT verifiserer dekningen

– Vi har fått i oppdrag å verifisere innrapportert dekning fra kringkasterne, og har god erfaring med at Norkrings beregninger stemmer rimelig godt med våre egne, sier seksjonssjef for kringkasting og faste tjenester i Post- og Teletilsynet (PT), Bjarte Sørhus, til fagbladet Elektronikkbransjen.

– Frekvenskontrollen, som er en seksjon i PT, vil foreta målinger for å se at tallene fra Norkring stemmer bra med virkeligheten. Dekningsverifiseringen PT gjør er ganske likt det vi gjorde i forbindelse med overgangen fra analog til digitalt bakkenett for TV, sier Sørhus.

Les også:

Nå sjekkes DAB-tilbudet for bil

Powered by Labrador CMS