NÅ SJEKKES DAB-TILBUDET FOR BIL

I sommer sjekkes ettermonteringstilbudet for dab-utstyr i bil. Et eventuelt slukkevedtak av FM-nettet fattes av Kulturdepartementet i mars 2015.

Publisert Sist oppdatert

– Medietilsynet vil i sommer kartlegge praktisk og teoretisk kunnskap hos relevante tilbydere når det gjelder ettermontering av dab-utstyr i bil. Resultatet blir en del av slukkerapporten vi skal legge frem for Kulturdepartementet innen 1. september, sier seniorrådgiver Line Langnes i Medietilsynet.

Ny rapport i september

Minst halvparten av landets kommuner og alle fylker må ha et tilbud om ettermontering på plass innen 1. januar 2015

Kulturdepartementet skal i samsvar med Digitalradiomeldingen i løpet av 2015 beslutte om FM-nettet skal slukkes i 2017. I et brev til Medietilsynet datert 13. mai går det frem at departementet tar sikte på at det fattes en endelig beslutning på om slukkevilkårene er oppfylt i mars 2015, og de ber derfor tilsynet oversende en siste statusrapport innen september 2014 slik at bransjen har noe tid til å respondere dersom det skulle gjenstå noe for at vilkårene er oppfylt.

– I likhet med tidligere statusrapporter, vil tilsynet i sin neste rapport redegjøre for status for vilkåret om at det må finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil. Nytt siden forrige statusrapport, er at tilsynet også skal følge opp Kulturdepartementets presisering fra 23. desember 2013, hvor det ble uttalt at minst halvparten av landets kommuner og alle fylker må ha et tilbud om ettermontering på plass innen 1. januar 2015, heter det i en melding fra Medietilsynet.

Medietilsynet sjekker bransjen

Da fagbladet Elektronikkbransjen sist skrev om denne saken, i nr. 3/2014, var det ikke avklart hvem som skulle undersøke ettermonteringstilbudet. Oppgaven er altså lagt til Medietilsynet, som legger opp til en totrinnsmodell hvor informasjon innhentes fra både sentrale kjeder og forhandlerleddet ute i de ulike kommuner og fylker. Bransjen må være forberedt på å besvare spørsmål om blant annet opplæring, praktisk monteringserfaring av både adapterløsninger og dab-antenner, og også om ettermonteringstilbudet er avgrenset til særlige bilmerker.

– Så langt har Medietilsynet utarbeidet én statusrapport per år. I år har imidlertid Kulturdepartementet pålagt oss å fremskynde leveringen av neste års rapport til 1. september. Tanken er at bransjen skal få en oversikt over «ståa» når det gjelder de ulike slukkevilkårene, slik at de får en mulighet til å korrigere innsatsen frem mot fristen 1. januar 2015, sier Langnes i meldingen.

Stortingsmelding om lokalradio

Kulturdepartementet planlegger også å komme med en stortingsmelding om digitalisering av lokalradio våren 2015. I forbindelse med denne stortingsmeldingen har Medietilsynet fått i oppdrag å kartlegge konkurranseforholdene i lokalradiomarkedet, og utarbeide et forslag til hvilke radiokanaler som bør få anledning til å fortsette på FM, og hvilke radioer som skal digitaliseres. Som ett av leddene i dette arbeidet er det nå en undersøkelse ute hos alle lokalradiokonsesjonærer hvor de svarer på en rekke spørsmål om sitt eget foretak. I tillegg er tilsynet blitt bedt om å utarbeide et forslag til overordnet modell for tildeling av anleggskonsesjon og frekvenstillatelse i Lokalradioblokka i dab-nettet. Frist for begge disse oppdragene er 15. september 2014.

Powered by Labrador CMS