OMSETNINGSREKORD I BRANSJEN

En svakere krone til tross, nordmenn kjøper dyrere mobiler og TVer og sunnhetsbølgen driver hvitt og tilbehør. Det ga omsetningsrekord for 2015.

Publisert Sist oppdatert

Det er noen av trendene i årets statistikk fra Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Tallene for 2015 viser en oppgang på 6,6 prosent i forhold til året før, og ender på 32,3 milliarder kroner.

Dette var samlet verdi for omsetningen av lyd, bilde og multimedia, hvitevarer og småelektriske produkter, foto, mobiltelefoner og bærbare PCer til forbrukermarkedet.

Den svake kronekursen har påvirket bransjeaktørene ulikt i forhold til hvilke valutasikringsavtaler de har gjort, og det er ikke dollarkursen alene som bidrar til omsetningsveksten

– Den svake kronekursen har påvirket bransjeaktørene ulikt i forhold til hvilke valutasikringsavtaler de har gjort, og det er ikke dollarkursen alene som bidrar til omsetningsveksten. Størstedelen kommer av at nordmenn kjøper dyrere og mer avanserte produkter, sier Jan Røsholm, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Kraftig trenings-vekst

Det er store hvitevarer, smartutstyr og TV som bidrar mest til de hyggelige tallene, mens vi ser en nedgang i varegruppene mobil og nettbrett.

Antall solgte mobiltelefoner fortsetter å falle, fra 2,1 millioner enheter i 2014, til 1,85 millioner i 2015, en nedgang på 12 prosent. Årsaken er at nordmenn kjøper telefon på øverste hylle og dermed bytter denne ut sjeldnere enn før. Samtidig er verdien av mobilsalget på samme nivå som fjoråret.    

– Mobiltelefonen er fortsatt blant nordmenns viktigste eiendeler, og vi velger gjerne flaggskipmodellene fra de ulike produsentene. Det gjør også at utskiftingstakten har sunket, og vi beholder nå telefonen i nesten 2,5 år før vi kjøper ny, sier Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Stiftelsens forbrukerundersøkelse viser at de yngste forbrukerne skifter ut sin mobiltelefon raskere enn forbrukerne i de eldre aldersgrupper. Personer under 30 år har i gjennomsnitt sin mobiltelefon i rundt to år, mens personer over 50 år har den nærmere tre år. For noen år siden byttet vi telefon hver 18. måned.

Mens nettbrettmarkedet har hatt noen år med voldsom vekst, faller dette videre i 2015.

– Det ble solgt rundt 613.000 nettbrett i 2015, et fall på 12,5 prosent. Det fortsetter trenden vi så fra 2013 til 2014, hvor nettbrettsalget falt 36 prosent. Vi tror årsaken er tredelt; mange husstander har allerede ett eller flere nettbrett, mobiltelefonskjermene er blitt større, og bærbare PCer med avtakbart tastatur, såkalte hybrid-modeller, har tatt noe av markedet, sier Ottemo.

2014 var første år Stiftelsen Elektronikkbransjen måler salget av smartarmbånd og -klokker, og tallene for 2015 viser en kraftig vekst i segmentet. Smartklokker øker fra 80.000 enheter i 2014 til 240.000 i 2015, mens smartarmbånd dobler seg, opp fra 240.000 til 480.000 solgte enheter.

– Nordmenn er både glade i friluftsaktiviteter og ny teknologi, og ligger i forkant av den globale utviklingen, som spår at smartklokker og -armbånd skal enda videre opp de neste årene, sier Ottemo.

Fokus på sunnhet

Statistikken fra Stiftelsen Elektronikkbransjen viser at salget av hvitevarer og småelektriske produkter økte med 9,5 prosent i verdi 2015, fra 9724 millioner kroner til 10653 millioner kroner.

Antall solgte store hvitevarer vokser for første gang siden 2012, fra 1,4 millioner enheter i 2014 til 1,5 millioner enheter i 2015.

– Vi har en vekst i både antall og verdi på hvitevarer, hvor sistnevnte er opp fra 6741 til 7531 milliarder kroner i 2015. 

Salget av småelektriske apparater faller noe i antall, ned 3 prosent i forhold til 2014, men verdien stiger, fra 2983 til 3122 millioner i 2015.       

Likevel vokser underkategorien kjøkkenprodukter med 1 prosent i antall, men også her kjøper nordmenn dyrere produkter og verdien øker med 6 prosent i samme periode.

Størst vekst er det kjøkkenapparater mange forbinder med ønsket om en sunnere livsstil,en fortsettelse av trenden fra 2013 og 2014. Salget av kjøkkenmaskiner øker med 15 prosent, blendere med 46 prosent og saftpressesalget øker med hele 48 prosent.

– Denne kategorien hadde også en kraftig vekst fra 2013 til 2014, så kjøkkenapparater gjør det særdeles bra, sier Røsholm.

Til gjengjeld fortsetter fallet i salget av kaffemaskiner fra 400.000 til 356.000 enheter. Fallet på 20 prosent gjelder både traktere, kapselmaskiner og helautomatiske espressomaskiner.

Færre, men større TVer

Antall solgte TV-apparater faller fra 429.000 enheter i 2014, til 387.000 i 2015, en nedgang på nesten 10 prosent. Totalomsetningen for TV i 2015 øker likevel med 8 prosent, etter at gjennomsnittprisen på TVer igjen øker.

– Vi ser at andelen TVer med UDH-oppløsning endte på 15 prosent av markedet, og at vi kjøper mer avanserte og større skjermer bidrar til veksten i omsetning, sier Ottemo.

Vi kjøper også stadig større TV-er. I 2014 var 44-54 tommer den største kategorien, mens i 2015 er 55-65 tommer blitt den nye folke-TVen, med en andel av markedet på 36,2 prosent.

PROGNOSEKOMITEEN

Bak bransjetallene står prognosekomiteen i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Hovedkomiteen består av økonomi- og administrasjonssjef Hans F. Johansson, kommunikasjonssjef Marte Ottemo, bransjekonsulent Vigdis Gulbrandsen og vår eksterne spesialist på statistikk og prognoser, Bjørn Berentsen. Komiteen har fire undergrupper for lyd og bilde, multimedia, elektriske husholdningsapparater, mobiltelefoner og foto. I tillegg blir alle statistikk- og prognoseforslag sendt til høring til utvalgte ledende leverandører i bransjen.

Alle omsetningstall og tabeller fra Stiftelsen Elektronikkbransjen

Powered by Labrador CMS