Les hva bransjens aktører mener om de nye energimerkene på vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Foto: @EU 2003

Nå er A+++ blitt C

DETTE SIER BRANSJEN OM DE NYE ENERGIMERKENE

Les hva bransjens aktører mener om de nye energimerkene på vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Foto: @EU 2003

Både detaljhandel og leverandører ser positivt på innføringen av de nye energimerkene, der en C i første omgang blir toppkarakter - og tar over for A+++.

Publisert Sist oppdatert

Vaskemaskiner, kjøleskap og TVer får nye energimerker i norske butikker. Det gir nye krav til utsalgssteder og produsenter.

Toppkarakterene A+, A++ og A+++ forsvinner fra TV-er og skjermer, kjøleskap og frysere til husholdningsbruk, vaskemaskiner og kombivask samt oppvaskmaskiner som selges fra i mars 2021. Lyskilder vil også få nye etiketter, det skjer i september i år.

Den nye merkingen bruker en lik skala fra A til G for alle produkter.

– Elektronikkproduktene har blitt så energieffektive at de har sprengt den gamle skalaen, og den nye graderingen er så streng at toppmodellene som tidligere var A+++ nå er en C. Ved ha en så streng skala er det tatt høyde for at den skal vare i rundt 10 år. Innen den tid har kanskje teknologien kommet så langt at skalaen igjen må revurderes, sier Jan Røsholm, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm, sier butikker som ikke følger de nye merkeordningene risikerer bøter. Foto: Stian Sønsteng
Administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm, sier butikker som ikke følger de nye merkeordningene risikerer bøter. Foto: Stian Sønsteng

– Hva er bakgrunnen for at det nå innføres nye merkeordninger i norske butikker?

– Regelverket for energimerking av produkter er felles for alle EU-land, og Norge tar inn regelverket gjennom EØS-avtalen. Energimerkingen har bidratt til at produsentene har produsert mer og mer energieffektive produkter, slik at den opprinnelige skalaen, som gikk fra A til G, ble «sprengt». Man løste det ved å legge til nye klasser: A+, A++ og A+++. Før de nye etikettene ble innført, var de fleste produktene i de øverste klassene for mange produktgrupper, som gjorde at forskjellen i energieffektivitet framsto som mindre tydelig for forbrukerne. Ved å skjerpe kravene og innføre en skala fra A til G, uten plusser, gjør man det enklere for forbrukerne å skille mellom energieffektiviteten til produkter, samt at man ved å skjerpe kravene gir produsentene et nytt insentiv til å lage mer energieffektive produkter. Som et eksempel kan et kjøleskap som før hadde en grønn A++ ha fått en rød F på den nye skalaen. Merk at det ikke er noen automatikk mellom karakter på gammel og ny skala, det varierer fra produktgruppe til produktgruppe, sier Størk Avelsgaard Lien, avdelingsingeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), til fagbladet Elektronikkbransjen.

Ingen i A-klassen

Størk Avelsgaard Lien, avdelingsingeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sier den nye merkeordningen skal gjøre det enklere for norske forbrukere å velge miljøvennlig. Foto: NVE
Størk Avelsgaard Lien, avdelingsingeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sier den nye merkeordningen skal gjøre det enklere for norske forbrukere å velge miljøvennlig. Foto: NVE

Det vil ikke være produkter i A-klassen når den nye merkingen innføres i butikkene. Målet har vært å holde A-klassen tom i starten for å gjøre plass til fremtidig produktinnovasjon.

Ved ha en så streng skala er det tatt høyde for at den skal vare i rundt 10 år

De nye etikkene vil dukke opp på produkter i butikk i mars, og øverst til høyre på etiketten vises det en QR-kode. Den er koblet til EUs database over produktene for at forbrukerne kan lese mer om energiforbruket på de enkelte enhetene.

– Hvem har ansvaret for at reglene følges?

– Produsenten plikter å levere med energimerkeetiketten. Fra 1. november 2020 har de levert med både ny og gammel etikett, mens fra 1. mars er det kun den nye som gjelder. Forhandler plikter å utstyre produktet med rett etikett. Det vil være en overgangsordning på utstillingsprodukter i butikk frem til og med 18. mars. Fra 19. mars skal det kun være nye etiketter på produktene, sier Røsholm.

Det skal ikke være mer enn én etikett på produktet.

Energimerkeetikettene skal festes på produktet, slik at den er tydelig for forbruker. Det skal ikke være tvil om hvilket produkt etiketten tilhører.

– Det vil altså ikke være godt nok å plassere etiketten på veggen bak produktet, de skal på selve produktet. Er det ikke hensiktsmessig å klistre den på selve produktet, kan den festes på skjermen ved hjelp av en plastlomme, sier han.

Når det gjelder annonser og nettsider/nettbutikker, er det egne krav til hvordan energimerkeetiketten skal fremkomme.

Slik blir de nye energimerkene sett opp mot forgjengeren. Ill: Applia
Slik blir de nye energimerkene sett opp mot forgjengeren. Ill: Applia

På nett skal det plasseres en pil med effektivitetsklasse for produktet og skalaen for energiklasser ved siden av produktmodellen for produktinformasjon på nett. Databladet skal være tilgjengelig for forbruker enten på nett eller papir.

– Hva er fordelene for norske forbrukere?

– Det blir enklere for forbrukerne å skille mellom mer og mindre energieffektive produkter. I tillegg vil det gagne forbrukeren at produsentene forventes å legge ned mer innsats i å lage mer energieffektive produkter, når karakterkravene skjerpes. De nye etikettene gir også mye god informasjon om produktet. For eksempel oppgis det nå energibruk per 100 vask (i stedet for årlig energibruk på gamle etiketter) for vaskemaskiner og oppvaskmaskiner, eller energibruk per 1.000 timer, i stedet for årlig energibruk, for TVer, sier Lien.

Bøter fra NVE

– Hva blir reaksjonen dersom de nye reglene ikke etterfølges?

– Da vil NVE som myndighetshaver gi ut bøter, men i hvilken størrelsesorden har vi foreløpig ikke fått informasjon om, sier Røsholm.

Camilla Skjelsbæk Gramstad, bærekraftsansvarlig i Elkjøp, sier de butikkansatte har fått opplæring og er klare til å veilede kundene i de nye energimerkene. Foto: Elkjøp
Camilla Skjelsbæk Gramstad, bærekraftsansvarlig i Elkjøp, sier de butikkansatte har fått opplæring og er klare til å veilede kundene i de nye energimerkene. Foto: Elkjøp

Etter hvert vil stadig flere etiketter bli utstyrt med en QR-kode. Når forbrukeren skanner denne, vil de få tilgang til produktinformasjonen som ligger lagret i Eprel-databasen. Dette er en EU-drevet database som blant vil inneholde produktdataark, brukermanual og mer.

– Hvordan vil kundene i norske butikker merke endringene?

– Vi er godt fornøyde med at det kommer en ny skala og det er bedre for kundene å orientere seg. Implementeringen av den nye energimerkeordningen har fungert godt for oss. Vi har fått opp ny info på våre nettsider og i butikk, og våre selgere har mottatt info og digital opplæring, slik at de kan snakke godt med kundene om dette, sier Camilla Skjelsbæk Gramstad, bærekraftsansvarlig i Elkjøp.

Det blir enklere for forbrukerne å skille mellom mer og mindre energieffektive produkter

– Har det vært noen utfordringer i forbindelse med overgangen til de nye merkene?

– Om man skal lete etter utfordringer er det i en overgangsperiode produkter i markedet som kun finnes med gamle energimerker. Disse har da en tilsynelatende bedre energiklasse enn nye produkter. Men det er en detalj som kun eksisterer i overgangsperioden. Butikkene har til november på seg å selge ut gamle produkter. Etter det er det kun nye produkter, med nye energimerker vi har lov til å selge. For oss er det viktig å bruke de nye energimerkene aktivt i salgssamtalen for å guide kundene mot de mest energieffektive produktene. Dette er de mest bærekraftige valgene de kan gjøre, samt at det pusher bransjen mot å fortsette den gode produktutviklingen det har vært gjennom de siste årene, sier hun.

Også produsentene er fornøyde med hvordan innføringen av de nye energimerkene har gått så langt.

Administrerende direktør i BSH, Rune Tufte, sier han synes kjedene har forberedt seg godt på innføringen av ny merkeordning. Foto: Stian Sønsteng
Administrerende direktør i BSH, Rune Tufte, sier han synes kjedene har forberedt seg godt på innføringen av ny merkeordning. Foto: Stian Sønsteng

– Det er en utfordring å oppnå tillit hos konsumentene når man skal forklare at et tidligere A+++ produkt er nå klassifisert i klasse C eller D, men det er et høyt nivå på selgere der ute på butikkgulvene, så det skal nok gå bra. Det blir kanskje en større utfordring å forklare dette via markedskanaler som nettsalg. Også innen prosjektsalg vil dette kreve strukturert oppfølging i tillegg til proaktivitet, sier Rune Tufte, administrerende direktør i BSH.

Han er enig i at utsalgsstedene har gjort en god jobb i forkant.

– De store kjedene virker til å ha forberedt seg meget bra. Vi som leverandør har fått vesentlig færre henvendelser enn forventet, hvilket er imponerende ettersom dette er temmelig komplekst, og krever mye forberedelser på butikknivå, sier Tufte.

– Vil den nye merkeordningen endre hvordan hvitevarebransjen jobber framover?

– Denne type revidering er definitivt en motivasjonsfaktor for oss leverandører som over lang tid allerede har investert mye ressurser og fokus på dette. For salgskanaler og konsumenter vil den nye merkingen på sikt gi et klarere bilde, og en bedre totaloversikt, sier han.

Dette er en oppdatert versjon av denne artikkelen, publisert 3. mars 2021.

Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 2/2021, som ble distribuert 19 april. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 2/2021, som ble distribuert 19 april. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS