Foto: iStock
Foto: iStock

FEILPRISET SMARTKLOKKE

I denne saken er spørsmålet om en ordre er bindene da selger (nettbutikk) har bekreftet pris, selv om butikken i ettertid hevder det var en feilprising.

Publisert Sist oppdatert

Det er et avgjørende punkt om kjøper skjønte eller burde skjønt at prisen var feil.

Saken gjelder: FEILPRISET SMARTKLOKKE

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Den 28.03.2019 bestilte klageren en smartklokke på innklagdes nettside for kr 799,-. Klageren mottok ordrebekreftelse samme dag. Innklagde kontaktet klageren per e-post den 28.03.2019 og gav følgende informasjon:

«Du har gjort en bestilling på smartklokke hvor vi dessverre har hatt feil pris. Vi vil selvsagt beklage for dette og det innebærer at vi må kansellere bestillingen din eller korrigere prisen til 2199 kr. Ved åpenbare feil, for eksempel feil pris som i dette tilfellet, forbeholder vi oss retten til å korrigere feilen i etterkant i henhold til våre kjøpsvilkår.»

Klageren svarte per e-post den 28.03.2019 og gav uttrykk for at han var uenig i at den avtalte prisen åpenbart var feil. Han viste til at det var et godt tilbud, men innenfor det man kunne forvente i dagens marked. Endelig gjorde han gjeldende at siden han hadde mottatt ordrebekreftelse fra innklagde, var en bindende avtale inngått. Klageren har videre opplyst at han hadde fått en rekke prisvarsler fra Prisjakt.no som antydet at det var en priskrig på gang og at en annen kjede solgte varen til en sterkt redusert pris. Klageren krever å få erstattet kr 606,- som skal være erstatning for prisforskjell. Det er ikke opplysninger i saken hvorvidt klageren har kjøpt klokken av noen andre, eller hvor mye klageren eventuelt har betalt.

Innklagde har opplyst at prisen på smartklokken skyldtes en systemfeil hos dem, som ble rettet så snart de ble oppmerksomme på den. Innklagde anfører at klageren burde «skjønne at dette var for godt til å være sant».

Innklagde viser videre til at det er «snakk om en prisreduksjon på over 63%, noe som er langt fra vanlig i vår bransje på slike produkter» og avviser at det har pågått en priskrig.

Innklagde har også vist til kjøpsvilkårene hvor det blant annet fremgår følgende:

«Ordrebekreftelsen genereres automatisk av selgers database uten manuelt tilsyn. Ved feil eller mangler i bl.a. prisopplysning, leveringstid etc. forbeholder vi oss retten til å korrigere dette i ettertid. Om du ikke er fornøyd med selgers korrigeringer eller synes at produktinformasjonen er feilaktig kan du selvsagt velge å kansellere din ordre».

Innklagde har på denne bakgrunnen avvist kravet.

Påstand:

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale erstatning med kr 606,-.

Utvalget ser slik på saken:

Partene har inngått en avtale om kjøp av smartklokke. Utgangspunktet er at avtaler er bindende. Innklagde har opplyst at klokken var feilpriset på grunn av en systemfeil. Spørsmålet i saken er om innklagde på dette grunnlag kan kansellere avtalen. Det følger av kjøpsvilkårene at klageren har forbeholdt seg retten til å kansellere eller endre bestillingen dersom det har forekommet feil i prisangivelsen.

Ved feil eller mangler i bl.a. prisopplysning, leveringstid etc. forbeholder vi oss retten til å korrigere dette i ettertid

Innklagdes forbehold i kjøpsavtalen om feilprising av varer kan imidlertid ikke gi grunnlag for kansellering eller endring av den inngåtte kjøpsavtalen utover det som følger av alminnelige avtalerettslige regler.

Det vises til tidligere FKU-praksis, deriblant FKU-2011-688 hvor utvalget uttalte:

«Innklagde har prinsipalt anført at de har tatt forbehold om at feil i priser kan forekomme, og at de må anses ubundet av den feilaktig oppgitte prisen. Etter utvalgets oppfatning kan ikke et slikt standardisert forbehold i salgsbetingelsene medføre at innklagde ensidig kan endre innholdet av avtalen på et så vesentlig punkt som prisen.»

Det finnes enkelte unntak fra utgangspunktet om at avtaler er bindende i Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven) av 31. mai 1998 nr. 4 (avtl.), jf. lovens kapittel 3.

Av avtl. § 32 første ledd følger at den som har avgitt en viljeserklæring, som ved feilskrift eller annen lignende feiltakelse fra hans side har fått et annet innhold, ikke er bundet av erklæringens innhold hvis den erklæringen ble gitt til innså eller burde innsett at det forelå en feiltakelse.

Spørsmålet utvalget må ta stilling til er om klageren innså eller burde innsett at det forelå en feiltakelse. Klageren kjøpte en smartklokke til kr 799,-, mens klokkens pris opprinnelig var kr 2 199,-. Dette er i prosent en betydelig prisforskjell. Det er ikke opplysninger i saken som tilsier at klokken var annonsert som nedsatt på kjøpstidspunktet. Klageren har oppgitt at han fulgte med på Prisjakt.no i perioden, og må ha vært kjent med klokkens ordinære pris. Utvalget har under noe tvil kommet til at klageren på bakgrunn av prisdifferansen burde forstått at varen var feilpriset. Utvalget bemerker at det avgjørende er om klageren var i god tro ved bestillingen, slik at det ikke blir avgjørende for vurderingen at han mottok ordrebekreftelse fra innklagde.

Klageren kan derfor ikke gjøre avtalen gjeldende. Klagen tas etter dette ikke til følge.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 5/2021, som ble distribuert 11. oktober. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 5/2021, som ble distribuert 11. oktober. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS