Så langt er det butikkene som har kommet best ut av koronakrisen blant medlemmene i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Bilde fra  Elon Grimstads nyoppussede butikk i desember i fjor. Foto: Elon
Så langt er det butikkene som har kommet best ut av koronakrisen blant medlemmene i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Bilde fra Elon Grimstads nyoppussede butikk i desember i fjor. Foto: Elon

DELT KORONA-RESULTAT I BRANSJEN

Stiftelsen Elektronikkbransjens tredje undersøkelse om bransjens situasjon under koronakrisen viser positive tegn, men resultatene varierer kraftig.

Publisert

Stiftelsen Elektronikkbransjen har sendt ut en tredje og foreløpig siste undersøkelse til ledere og mellomledere blant våre medlemmer. Både butikker, kjeder, netthandlere, verksteder og produsenter har deltatt for å svare på hvordan koronakrisen fortsetter å påvirke bransjen.

Den siste undersøkelsen viser at butikkene ser ut til å ha kommet best ut av koronakrisen så langt, og melder i langt større grad om positive effekter enn verksteder og produsenter.

Her kan du laste ned undersøkelse 1 (18. mars)Her kan du laste ned undersøkelse 2 (2. april)Her kan du laste ned siste undersøkelse (2. mai)

Hvilken type scenario beskriver situasjonen best for din virksomhet nå?Mens mellom 13 og 15 prosent mente midlertidig stengning av virksomheten var sannsynlig i de to første undersøkelsene, er det nå bare 3,5 prosent som ser midlertidig stenging som mulig resultat. Ingen har svart at konkurs er en mulighet nå.

28 prosent sier de ser en økning i aktiviteten som følge av korona-tiltakene, mens 60 prosent har mindre å gjøre enn tidligere.

Her er det store forskjeller mellom våre ulike typer medlemmer. Ingen av lederne blant produsentene ser på konkurs eller midlertidig stenging i horisonten. I stedet har 29 prosent sett en økning i omsetning, mens 71 prosent har hatt et fall i aktivitet.

 3,5 prosent av butikkene sier midlertidig stenging fortsatt er et mulig utfall, men hele 46 prosent har hatt en økning i omsetning. Like mange sier de har sett en nedgang i aktivitet.

For verkstedene er det 4,5 prosent som ser på å begrense virksomheten, og ingen har meldt om økt aktivitetsnivå. 77 prosent sier de har fått mindre å gjøre i koronatiden. 

I hvilken grad er din virksomhet blitt økonomisk påvirket av koronautbruddet?Andelen som sier de har blitt negativt påvirket av krisen har falt kraftig, mens de som har opplevd en positiv utvikling øker sterkt. I første undersøkelse var 27 prosent sterkt negativt, og 57 prosent negativt berørt. I undersøkelse nummer to falt andelen sterkt negativt til 13 prosent, mens 63 prosent rapportere om en negativ utvikling. I siste undersøkelse har dette falt til henholdsvis ni og 47 prosent.

I stedet vokser andelen av medlemmer som kan vise til at koronakrisen har vært positiv for økonomien. I de to første undersøkelsene var det kun to og tre prosent som svarte «positivt» og ingen som svarte «sterkt positivt». I siste undersøkelser er det derimot 17 prosent som sier økonomien har blitt positivt påvirket, og 3,5 prosent svarer «sterkt positivt».

Også her viser den siste undersøkelsen at de ulike delene av bransjen påvirkes forskjellig. Blant butikkene er det 3,6 prosent som nå melder om en sterkt negativ økonomisk utvikling, mens 46 prosent sier det har vært negativt. 32 prosent melder om en positiv utvikling, mens 7 prosent har opplevd en sterk økonomisk vekst.

For både verkstedene er det ingen som melder om en positiv utvikling, men 41 prosent sier det ligger stabilt. 50 prosent melder om en negativ økonomisk utvikling, og 9 prosent sier situasjonen har gitt et sterkt negativt resultat.

Hos produsentene er situasjonen enda mørkere, ingen melder om positive ringvirkninger, mens 29 prosent har hatt en «sterk negativ» økonomisk utvikling og 43 prosent en negativ. 29 prosent sier den økonomiske utviklingen har vært stabil.

I hvilken grad vil du rangere tiltakene som Regjeringen så langt har lagt fram som nyttig for din virksomhet?Graden av fornøydhet med regjeringens tiltak har falt kraftig fra de to første undersøkelsene til den siste. De tidligste tiltakene hadde rundt 20 prosent av de spurte rangert som lite eller svært lite nyttige, mens i siste undersøkelse er over 30 prosent nå lite fornøyde.

44 prosent stiller seg nøytrale, mens 21 prosent er positive. Kun tre prosent er svært positive til tiltakene.

Lederne blant butikker og kjeder er mer positive til regjeringens tiltak enn verkstedene, og mest negative er produsentene.

Har din virksomhet måtte permittere ansatte, eller har det blitt varslet permitteringer som konsekvens? 45 prosent sier de har måttet permittere eller varsle om permitteringer, mens 55 prosent har unngått dette. Blant butikkene er forholdet 50/50, mens hos produsentene er det 29 prosent som har gått til permitteringstiltak. Hos verkstedene er det 45 prosent som sier de har permittert eller varslet om permittering.

Har din virksomhet gjeninnsatt tidligere permitterte ansatte?20 prosent av lederne i undersøkelsen sier de har gjeninnsatt tidligere permitterte ansatte. Hos butikkene er det 26 prosent som er gjeninnsatt, mens 20 prosent av permitterte verkstedansatte er tilbake på jobb. Hos produsentene er det ingen som melder om at de har tatt tilbake permitterte ansatte.

Hvor mange måneder kan dagens situasjon vare før det blir kritisk for din virksomhet?29 prosent melder om at det kun vil ta mellom to og tre måneder før situasjonen blir kritisk, mens 24 prosent sier mellom fire og seks måneder. Sju prosent sier det vil ta mellom sju og elleve måneder, mens 36 prosent oppgir at de vil klare seg med dagens situasjon i over ett år.

Mest positive er butikker og verksteder, hvor hhv 36 og 45 prosent sier de vil klare seg i over ett år. Hos produsentene svarer 57 prosent at situasjonen vil bli kritisk i løpet av tre måneder.

Vil korona-situasjonen påvirke din tilgang til produkter negativt?60 prosent sier at deres tilgang til produkter blir negativt påvirket, mens 22 prosent er usikre, et anslag som har holdt seg stabilt på tvers av de tre undersøkelsene. Butikkene er hardest rammet, her sier 71 prosent at de vil få vansker med vareflyten. Det samme gjelder for 57 prosent av produsentene, og halvparten av verkstedene.

I hvilken grad påvirker kronekursen din virksomhet?Den volatile kronekursen påvirker bransjen, og 33 prosent sier den har hatt en svært negativ konsekvens, mens 40 prosent svarer negativt. For 28 prosent av respondentene har kronekursen ikke hatt noen påvirkning, og ingen oppgir at den har hatt en positiv effekt.  Også her er svarene ganske stabile over tidsperioden.

Minst berørt er verkstedene, hvor 45 prosent sier kronekursen ikke har hatt noen stor innvirkning, mens 57 prosent av produsentene og 43 prosent av butikkene sier den har hatt en sterk negativ effekt. Bare 18 prosent av butikkene og 14 prosent av produsentene sier den ikke har hatt noen stor påvirkning.

Forventer du at deres varer og tjenester vil bli dyrere pga kronekursen?Bare sju prosent av de spurte venter ikke at deres produkter blir dyrere framover. 24 prosent tror ting vil bli mye dyrere, mens 69 prosent mener de vil bli noe dyrere. Det er en liten endring fra de to foregående undersøkelsene, hvor 35 prosent svarte «mye dyrere», og 55 prosent «noe dyrere».

Det er kun verkstedene som ikke ser en prisøkning for sine varer og tjenester, her sier 14 prosent at de ikke tror på en økning. Bare 5 prosent tror ting vil bli mye dyrere, mens 82 prosent ser en moderat prisoppgang.

Hos butikkene tror 36 prosent på en kraftig prisstigning, mens 64 prosent ser en moderat økning. Hos produsentene er det 43 prosent som ser at varene vil bli mye dyrere, mens 57 prosent tror de vil øke noe.

Hvordan har situasjonen endrer seg for din bedrift etter den første måneden med korona-tiltak?26 prosent sier de er mer positive etter én måned med koronatiltak enn i starten på epidemien, mens 19 prosent er mer negative til situasjonen. 55 prosent mener ståa er uendret.

Her er det store forskjeller mellom de ulike grenene av bransjen. 36 prosent av butikkene rapporterer en mer positiv utvikling, mot 14 prosent som mener situasjonen har blitt verre. Hos verkstedene er det 18 prosent som mener det går bedre nå, mens 23 prosent opplever utviklingen som verre. Ingen av produsentene i undersøkelsen mener situasjonen er bedre enn før, mens 29 prosent sier det har vært en negativ utvikling.

Undersøkelsene har blitt besvart av henholdsvis 122, 68 og 58 ledere og mellomledere i bransjen, vi takker til de som har tatt seg tid til å gjennomføre denne.

Powered by Labrador CMS