Illustrasjon: iStock

ANGRERETT PÅ EN ØREPROPP

JURIDISK: I denne saken er problemstillingen om et erstatningsprodukt vil ha angrerett som kjøp, eller om det er en del av en tjeneste (reparasjonen).

Publisert

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Etter at klageren mistet en Apple Airpod ørepropp til høyre øre, bestilte han en erstatningsdel den 02.01.2023 av innklagde. Ifølge fremlagt ordrebekreftelse kostet erstatningsdelen 1.149,75 kroner. Klageren opplyser at han dagen etter bestillingen fant igjen høyre ørepropp. Den 04.01.2023 kontaktet han derfor innklagde og ba om å returnere produktet. Han understreker at erstatningsdelen på tidspunktet ikke var tatt i bruk. Til tross for dette godtok ikke innklagde retur av erstatningsdelen. Innklagde forklarer at bestillingen ble gjort som del av reparasjon. Innklagde forklarer at det for øyeblikket ikke selges individuelle Airpods fra nettbutikken eller annen salgskanal. Kunder kan imidlertid ved servicetjeneste få AirPods reparert eller erstattet, og dette vil være mot avgift. Innklagde presiserer at dette er alternativet som klageren benyttet seg av. Innklagde viser videre til ordrebekreftelsen, hvor det fremgår at bestillingen hadde et «Repair Number». Innklagde har fremlagt kopi av deres vilkår og betingelser for reparasjon som klageren måtte akseptere ved bestillingen, hvor det i avsnitt 5.3 fremgår følgende: «Ved å akseptere servicebestillingen samtykker du uttrykkelig til at Apple påbegynner service, og du erkjenner at verken du kan kansellere servicebestillingen eller benytte angreretten til å trekke deg fra kontrakten når servicen er utført.»

Utvalget har lagt vekt på at det foreligger levering av et produkt mot betaling, og at det ikke er utført noen tjeneste eller service på produktet

Klageren har nedlagt påstand om å benytte angreretten, med tilbakebetaling av 1.149,75 kroner i angrerettsoppgjør. Klageren krever også renter. Innklagde har avvist klagerens krav.

 

Påstand:

Klageren har nedlagt påstand om å angre kjøpet med tilbakebetaling av kjøpesummen på 1.149,75 kroner. Klageren krever også forsinkelsesrenter.

 

Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder krav om annullering av forbrukerkjøp over internett, og skal dermed vurderes etter angrerettloven 20. juni 2014 nr. 27 (angrl.), jf. lovens § 1. Det er ikke omtvistet at klageren har gitt melding rettidig om å benytte angreretten etter angrl. § 20. Innklagde har imidlertid anført at klagen gjelder en servicetjeneste og ikke et ordinært kjøp. Det er blant annet vist til at Apple Airpods kun selges samlet og at erstatningsdelen ikke er mulig å bestille uten servicetjeneste mot en avgift. Utvalget forstår innklagde slik at det hevdes å foreligge en tjeneste etter angrl. § 22 første ledd bokstav c. Ifølge bestemmelsen gjelder angreretten ikke avtaler om tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Etter utvalgets syn må bestillingen av erstatningsdelen anses som kjøp av en vare. Utvalget har lagt vekt på at det foreligger levering av et produkt mot betaling, og at det ikke er utført noen tjeneste eller service på produktet. Det er ingen holdepunkter i saken – utover innklagdes forklaring – på at kjøpet kan anses som en tjeneste. Ettersom angrerettloven er ufravikelig, jf. angrl. § 3, og klageren har gitt melding om angrerett innen fristen i henhold til angrl. § 21, har han angreretten i behold, jf. angrl. § 20 første ledd. Virkningene av at angreretten benyttes, er at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort, jf. angrl. § 23. Dette innebærer at den næringsdrivende skal tilbakeføre betalinger mottatt av forbrukeren, jf. angrl. § 24 første ledd. Klageren har dermed krav på å få tilbakebetalt kjøpesummen på 1 149,75 kroner, med tillegg av renter. Renter løper fra 14 dager etter at angreretten ble gjort gjeldende, jf. forsinkelsesrenteloven nr. 100 § 2 første ledd, jf. angrl. § 24 annet ledd første punktum. Ettersom angreretten ble gjort gjeldende den 04.01.2023, tilkjennes renter fra 18.01.2023. Videre skal klageren sende eller overlevere produktet til innklagde dersom den næringsdrivende ikke har tilbudt seg å hente produktet, jf. angrl. § 25 første ledd. Klageren skal for det tilfelle betale de direkte kostnadene ved å returnere produktet, jf. angrl. § 25 første ledd. Utvalget kan ikke se at innklagde har tilbudt å hente øreproppen, slik at klageren må sende produktet til innklagde. Klageren må videre stå for returkostnadene.

 

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 2/2024, som ble distribuert uke 16. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS