Daglig leder Tor Aavatsmark (t. v.) i Publish AS og sjefredaktør Lasse Svendsen i Lyd & Bilde. Foto: Lyd & Bilde

VANSKELIG Å SPILLE I FORSVAR

KRONIKK: Tilsvar til artikkelserie om Lyd & Bilde hos M24, publisert over halvannen uke fra og med den 13. oktober.

Publisert

Det har fremkommet en rekke påstander, i flere M24-artikler, om at Lyd & Bilde-redaksjonen aktivt gir betalende annonsører fordeler i forbindelse med tester.

Det er ikke lett å forsvare seg mot sitater fra personer med blandede motiver, når man selv får svært begrenset med plass – eller manglende anledning til å forsvare seg mot påstandene underveis.

Fullstendig uavhengig redaksjon

Det er dessverre skapt inntrykk av at det er bindinger mellom det redaksjonelle og det kommersielle hos Lyd & Bilde. Det må vi bare beklage, vi har også selv bidratt litt til nettopp det.

La det være klart: Lyd & Bildes redaksjon er 100 prosent uavhengig. Alt innhold og alle testresultater produseres og avgjøres utelukkende på bakgrunn av redaksjonelle vurderinger. L&Bs journalister skal alltid opptre nøytralt og uavhengig, med ufravikelig journalistisk integritet – noe de også gjør.

Det stemmer ikke at redaksjonen «boikotter» leverandører som salgsavdelingen ikke har en annonseavtale med. Siden starten i 1992 har produktene i omlag halvparten av testene, kommet fra produsenter og leverandører uten regelmessig annonsering, hvor en uavhengig redaksjon kontinuerlig har speilet bredden i markedet.

Et fagmagasin som Lyd & Bilde skriver faktisk kun om ett segment, i vårt tilfelle hjemmeelektronikkbransjen. Da er det helt naturlig at også redaksjonen har en tett, løpende dialog med leverandørene i bransjen. Naturlig nok er de samme leverandørene i stor grad sammenfallende med de salgsavdelingen kontakter – fordi det er her de treffer sine mest relevante kunder.

I hovedsak blander flere av M24-artiklene mellom redaksjonelle fordeler og hvordan tester distribueres.

Når det gjelder den tette relasjonen til faste annonsører det siktes til i artiklene, så stemmer det at leverandørene (uavh. av annonseavtale) kan komme med forslag til produkter de ønsker testet. Avgjørelsen tas deretter utelukkende av redaksjonen, ut ifra rene journalistiske kriterier.

Redaksjonen driver med uavhengig journalistikk i forhold til annonsører, selgere og markedsavdelinger. Vi lever av vår troverdighet – og ikke minst korrekte journalistiske valg.

Derfor lages våre tester utelukkende på bakgrunn av hva redaksjonen til enhver tid mener er relevant å teste. Testene gjøres med redaksjonens egne kriterier, med seriøs og redelig metodikk. Våre journalister har stor kunnskap på sine områder – og ikke minst en særdeles solid integritet.

Brukerne skal betale

Som de fleste andre medier lever ikke lenger Lyd & Bilde av annonseinntektene alene. Brukerbetaling online blir en stadig viktigere inntektskilde.

lydogbilde.no er i dag å anse som et rent betalingsnettsted der gratisleseren enten blir stoppet av en såkalt «softwall» etter meter-modellen eller «hardwall» som betyr pluss-artikler. Det er redaksjonen, og redaksjonen alene, som ut ifra redaksjonelle vurderinger, til enhver tid bestemmer hva som skal publiseres.

Innholdet kan altså ikke lenger leses gratis, hverken på print, online eller digitalt.

Når det kommer til distribusjon av innholdet, så har samtlige produsenter/leverandører som har produkter L&B har testet anledning til å kjøpe testen fri fra «hardwallen» på vår nettside. Samme vilkår gjelder for våre SoMe-kanaler. Dette vilkåret var det tidligere ikke opplyst om på nettsiden, noe som nå er rettet opp, altså full åpenhet.

Erkjenner feil

Undertegnede erkjenner at vi har gitt faste annonsører muligheten til jevnlig kontakt med redaksjonen. Dette har dog aldri påvirket hvilke produkter redaksjonen har valgt ut til test, og heller aldri resultatet.

Derimot innser vi at en slik ordning gjør at det kan stilles spørsmål ved redaksjonens habilitet og uavhengighet, og har derfor med umiddelbar virkning avsluttet denne praksisen.

Det stemmer at leverandører har anledning til å kjøpe et evt. tildelt testikon for bruk i kommersielt øyemed. Dette anser vi som helt uproblematisk, og er en ordning vi viderefører.

Våre redaksjonelle partnere har mottatt et likeverdig produkt uavhengig av om salgsavdelingen har hatt en annonseavtale eller ei med vedkommende leverandør. Det stemmer at enkelte linker fra våre samarbeidspartnere (siden 1. juli) ledet til en låst pluss-artikkel. Dette var feil, noe vi beklager, og dette er nå rettet opp.

Vi erkjenner videre at flere fra salgsavdelingen har gått utover sitt mandat, og i noen tilfeller hatt en ubehagelig tone og lovet mer enn de har ryggdekning for. Dette beklager vi, og tar på største alvor.

Nye koster er kommet inn, andre har blitt degradert og/eller mistet ansvarsområder, samt at vi har gjennomgått ordlyden i samtlige av salgsavdelingens avtaler, slik at det ikke lenger kan være grunnlag for feiltolkninger, gale oppfattelser og stilles fnugg av spørsmål ved L&Bs redaksjonelle integritet og uavhengighet. Fremover vil også daglig leder ta et større ansvar over salgs/-markedsavdelingen.

Vi er enige i at det er viktig med bevisstgjøring på dette feltet, ikke minst da mange medier den siste tiden har fått kritikk for sammenblanding mellom kommersielle og redaksjonelle interesser, spesielt i forhold til merking og opplysning rundt såkalt innholdsmarkedsføring.

Redaksjonen har fulgt Vær varsom-plakaten, men erkjenner at dette ikke har vært opplyst om. Dette er nå rettet opp, og fremkommer både på print og online.

Det har heller ikke blitt informert om det kommersielle samarbeidet med prissøketjenesten prisguiden.no. Dette er nå rettet opp.

Når det gjelder uttalelsene til vår egen styreformann – en person som ikke har vært en del av den daglige driften på 11 år – så faller de på sin egen urimelighet. Undertegnede kan forsikre om at dette ikke er dagens praksis, og noe vi kategorisk tar avstand fra.

Et mediebilde i endring

Når det gjelder tilbakemeldingene fra DinSide og Tek, så deler sjefredaktøren og daglig leder deres bekymring for at produsenter/importører skal påvirke tester og testgrunnlag – noe vi kan forsikre om at tas på høyeste alvor i egen redaksjon.

Det er beklagelig hvis enkelte av bransjens produsenter/importører føler seg dårlig/annenrangs behandlet. Det vil alltid være meninger rundt test-metodikk og test-resultater. Ofte betegnes testen som svært god når man vinner – og mindre god når man taper. Vi kan derimot forsikre om at vi har uavhengige tester foretatt av uavhengige journalister med en arbeidsmetodikk som vi mener er svært god – og som vi kontinuerlig søker å forbedre.

Samtidig plukker vi ut og tester produkter som vi mener er relevante å teste til enhver tid. Men vi skal vi tåle at andre har en mening – og en annen mening – om det vi gjør. Det tyder på at vi har en viktig funksjon, men en funksjon som vi har et ydmykt forhold til, og som vi ikke ønsker å utnytte på noen som helst måte. Vi vet at mange har sterke meninger rundt medier. Det er bra – for også redaksjonelle og uavhengige medier skal tåle andre mediers søkelys.

Fagbladet Elektronikkbransjens omtale av saken.

Powered by Labrador CMS