INTRODUSERTE SONY OG CANON I NORGE

Magne Aspelie døde for en tid siden, 92 år gammel. Han var antakelig den første som importerte japansk forbrukerelektronikk til Norge.

Publisert Sist oppdatert

Med Sony og Canon foto og bygde Magne Aspelie opp et av de ledende leverandørfirmaene i bransjen. Med ham er enda en av nestorene på leverandørsiden i bransjen gått bort.

I flere årtier markerte han seg som en av de ledende leverdørene i bransjen og bygde opp et firma som på det meste hadde en netto omsetning på nær en milliard kroner.

Aspelie ble født på Toten og kom ifølge familien fra meget enkle kår på en husmannsplass. Allerede i gutteårene viste han talent for salg og begynte tidlig å distribuere landbruksprodukter i nærheten av hjemmet. Han hadde god sangstemme og var med i et lokalt kor. I begynnelsen av tenårene tok han arbeid på en gård i nabolaget, men flyttet ikke lenge etter til Oslo for å begynne på befalsskole.

Han så mulighetene som de japanske produktene kunne ha på det norske markedet, og mente det lå et stort potensial i disse elektronikkproduktene

Da 2. verdenskrig brøt ut i Norge, ble rekruttene på befalsskolen satt inn i kampene i Gudbrandsdalen. Etter nederlaget ved Hustad gård måtte mange overgi seg, men Aspelie greide på en spektakulær måte å flykte fra de tyske styrkene. Han ønsket imidlertid å fortsette motstanden. Det førte til at han flyktet til England, utdannet seg der til jagerflyger og deltok i flere tokt med sin Spitfire. Kompetansen som flyger skulle han få nytte av også senere i livet som forretningsmann.

Flyplassbelysning

Etter krigen fortsatte Aspelie et par år med utdanning på luftforsvarets krigsskole før han begynte i det sivile som forretningsmann. I 1951 dannet han sammen med to venner aksjeselskapet Acec AS, og representerte det belgiske selskapet Acec SA. Firmaet markedsførte elektriske kontakter, komponenter til industrien, motorer, transformatorer og flomlysanlegg. Dette var i en periode det ble bygd mange nye flyplasser i Norge. Det belgiske selskapet var stor produsent av flyplassbelysning, og her kom Aspelies flygererfaring til stor nytte. Firmaet hans leverte belysningen til alle nye flyplassene som ble bygd på 50- og 60-tallet. Det ga stor omsetning og var en økonomisk suksess.

Canon foto og Sony

Aspelie fattet interesse for kameraer fra japanske Canon. Han prøvde å få agenturet for Canon smalfilmkameraer for Norge, men fikk først nei fra et amerikansk firma han henvendte seg til. Mange andre firmaer, ikke minst etablerte fotoimportører, prøvde også å få Canon-agenturet for Norge. Men da han bestilte 100 filmkameraer og sendte10.000 dollar til det sveitsiske firmaet som hadde Europa-agenturet, fikk han både kjøpt kameraene og agenturet for Norge. Dette var i 1957, samtidig med at det norske importforbudet for slikt utstyr ble opphevet. Dette markerte starten på en ny forretningsvirksomhet med forbrukerelektronikk. Aspelie  eide da 80 prosent av firmaet, som han døpte om til Asec AS, navnet var en forkortelse for Aspelie & Co.

Aspelie hadde stort salg av Canon-kameraene. Han så mulighetene som de japanske produktene kunne ha på det norske markedet, og mente det lå et stort potensial i disse elektronikkproduktene med spennende design og nye brukermuligheter etter hvert som den tekniske kvaliteten stadig ble bedre. I 1961 fikk han forespørsel om også å representere japanske Sony i Norge. Dette ble starten på en utvikling som gjorde selskapet til en av de ledende leverandører både av forbrukerelektronikk og profesjonelle elektronikk produkter.

Sony-huset og nordisk selskap

Asec holdt en periode til sentralt i Oslo, men omsetningen av de populære produktene økte raskt, og firmaet flyttet inn i et industribygg på Lørenskog. Aspelie så seg imidlertid om etter muligheten for å bygge eget hus, og i april 1988 flyttet firmaet inn i «Sony-huset» på Alfaset i Oslo, eid av Aspelies eiendomsselskap. Bygget var på 5.000 kvadratmeter med gode muligheter for utvidelse.

Den store veksten og Sonys styrke i Norge førte til at morselskapet ønsket å overta. Sony Scandinavia ble etablert. Før dette overtok Canon selv det norske agenturet for foto, slo det sammen med andre Canon-divisjoner og flyttet til egne lokaler på Holmlia. Sony Norge ble en filial av Skandinavia-kontoret, som ble omdøpt til Sony Nordic med hovedkontor i Danmark.

Magne Aspelies sønn, Jørn, som også var ansatt i Asec, ble en av lederne i det nye nordiske Sony-selskapet. I 1989 overtok Sony Nordic også distribusjonen i Finland. Det førte til etableringen av et tollfritt lager i København. Fra dette sentrallageret ble varene sendt direkte til det enkelte land i Sony Nordic. Senere ble denne funksjonen flyttet til Sverige

I 1997 solgte Aspelie eiendommen på Alfaset og trakk seg ut av firmaets ledelse. Samme år var han invitert til feiringen av Sony-konsernets 50-årsjubileum i Tokyo. På banketten overrasket han ved å fremføre sangen «My way», i kjent Frank Sinatra-stil, for 700 mennesker. Det var uvant kost for den japanske toppledelsen og den internasjonale forsamlingen, men det viste også at Aspelie var kjent og aktet i morselskapet. 

Markant

Det er en markant og dyktig bransjemann som nå er gått bort. Magne Aspelie kunne se tilbake på et langt og innholdsrikt liv. Firmaet har lenge vært av de ledende i bransjen, og Aspelie deltok også i bransjens leverandørorganisasjon, i en periode var han styreleder i Radio-Leverandørenes Landsforbund (RLL). I firmaet var han en dyktig og respektert leder, kjent for å skape god korpsånd blant medarbeiderne.

Privat blir han karakterisert som en gentlemann, optimist, humørfylt og engasjert i samfunnsspørsmål. I årene etter at han trakk seg tilbake har han skrevet mange innlegg i aviser om aktuelle saker, ofte med skarp penn.

Powered by Labrador CMS