KRAVENE TIL FM-SLUKKING OPPFYLT

Rapportene fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet tyder på at vilkårene for slukking av FM-nettet er innfridd.

Publisert Sist oppdatert

De to tilsynsmyndighetene kom 17. og 27. februar med sine uttalelser til Kulturdepartementet, og mange har tolket disse som at Stortingets krav for at FM-nettet skal slukkes i 2017 er innfridd. Imidlertid er bare tre av de fem vilkårene er objektivt målbare, og her er Nkom og Medietilsynet klare på at vilkårene er innfridd. Når det gjelder punktene om merverdi for lytterne samt at det finnes rimelig og teknisk tilfredsstillende løsning for radiomottak i bil, innebærer dette skjønnsmessige avveininger regjeringen må ta stilling til når de etter planen skal behandle saken i løpet av våren.

I Medietilsynets rapport til Kulturdepartementet er de klare på at andelen digital lytting er nådd. Her var kravet at den skal være minst 50 prosent per 1. januar 2015.

– Den digitale lytterandelen har økt fra 31 prosent i 2012 til 56 prosent ved utgangen av 2014. Slukkevilkåret om digital lytting synes med dette å være oppfylt, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet, i en pressemelding derfra.

Det er på tide å innføre moderne teknologi også for dette mediet, slik vi gjorde for TV i 2009

Tallet kommer fra en lyttermåling som ble gjennomført i desember 2014 og januar 2015.

17 flere kanaler

Medietilsynet redegjør også for status for to andre slukkevilkår; digital merverdi og løsninger for radiomottak i bil, og her konkluderer de ikke:

– Medietilsynets rapport viser at lytterne får 22 riksdekkende kanaler i dab-nettet, mot fem på FM. Dette suppleres i enkelte deler av landet med prøvesendinger for lokalradio, sier Guthus i pressemeldingen.

Det heter videre:

– Medietilsynet har kartlagt at det er god tilgang på radiomottakere til både hjem og bil på det norske markedet. Stortinget har imidlertid satt som krav at radiomottakere til hjem må gi en teknologisk merverdi knyttet til funksjonalitet, mens radioer og adapterløsninger til bil må være rimelige og teknologisk tilfredsstillende.

Den 17. februar slo Nkom (tidligere Post- og teletilsynet) fast at slukkevilkårene som stiller krav til dekning er innfridd. Når det gjelder kravet om at NRKs radiotilbud må ha digital dekning tilsvarende dagens P1-dekning i FM-nettet, vurderer Nkom at befolkningsdekningen for Regionblokka (NRKs dab-nett) er på cirka 99,5 prosent, mens NRK P1 i FM-nettet når cirka 98,6 prosent. Nkoms beregninger viser dessuten at NRKs dab-nett har noe bedre veidekning enn veidekningen for P1 FM-stereo.

92,8 prosent dekning

Kravet om at de kommersielle blokkene til sammen må dekke minst 90 prosent av befolkningen, er også innfridd. Nkom vurderer denne til å være 92,8 prosent i Riksblokk 1 (det kommersielle dab-nettet).

– Gitt at de øvrige slukkevilkårene er innfridd, er Norge klar for å slukke FM-båndet, slik jeg ser det. De aller fleste har nå tilgang til digital radio, og det er på tide å innføre moderne teknologi også for dette mediet, slik vi gjorde for TV i 2009. Jeg legger til grunn at utbyggerne finner gode løsninger for de aller, aller fleste husstandene, sier direktør Torstein Olsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i en pressemelding.

– Lytterne, radiobransjen og andre berørte bransjer har levert på slukkekravene i stortingsmeldingen, nå er det opp til regjeringen å bekrefte endelig slukkedato, sier daglig leder Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge AS, i en pressemelding.

Selskapet er eid av NRK og P4-gruppen, og skal sikre en smidig overgang fra analog til digital radio i Norge.

– Alle krav til FM-slukking er nå vurdert av to tilsynsmyndigheter. Rapportene fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet og Medietilsynet viser at planen i stortingsmeldingen fra 2011 har fungert svært godt, sier Torvmark.

SLUKKEVILKÅRENE

Dette er slukkevilkårene som må oppfylles av radiobransjen innen 1. januar 2015:

Nkom har i sin dekningsrapport rapportert på slukkevilkår 1 og 2.

Medietilsynet rapporterer på slukkevilkår 3. til 5. i sin statusrapport.

Kilde: Medietilsynet

Powered by Labrador CMS