Handelen er viktig når

Når NRK slukker sine FM-sendinger i region 5 den 20. september, berøres over 820.000 husholdninger av dette. Illustrasjon: Medietilsynet

ØSTLANDET BLIR RADIODIGITALT

KRONIKK: Den 20. september avvikler NRK sine FM-sendinger i Oslo, Østfold, Vestfold og Akershus. Slukkingen omfatter rundt 35 prosent av landets husholdninger, og forhandlerne spiller en viktig rolle i overgangen.

Publisert

Dette er den femte og mest befolkningsrike regionen hvor NRK slukker FM. Forbrukere har behov for informasjon ved dab-kjøp, og det er viktig at forhandlere gir dab-informasjon til sine kunder.

Etter 20. september vil over 95 prosent av husholdningene i Norge ikke ha tilgang til NRK på FM. De kommersielle kanalene avvikler sine FM-sendinger i regionen den 8. desember. Hele slukkeprosessen avsluttes med en felles slukking av både NRKs og de kommersielles riksdekkende FM-sendinger i Troms og Finnmark 13. desember.

Handelens rolle

Dette betyr at innen 2017 er over vil svært mange forbrukere gjøre tiltak for å kunne fortsette å lytte til riksdekkende radiokanaler. I denne prosessen har forhandlere av radioutstyr en helt sentral rolle. Hovederfaringen etter slukkingen så langt er at behovet for forbrukerinformasjon er stort. Det er enkelte forskjeller på dab og FM som det er viktig at alle forbrukere blir gjort kjent med. God og utfyllende informasjon i kjøpssituasjonen er derfor vesentlig.

Elektronikkforhandlere er pålagt et informasjonsansvar av Stortinget i stortingsmeldingen om digitalisering av radio fra 2011. Ved å ha kunnskapsrike medarbeidere og etablere gode internrutiner ved salg av radioutstyr til hus, hytte og bil, kan elektronikkforhandlerne bidra til at radioskiftet oppleves som enklere for kundene. I tillegg gjør man kunden i stand til å foreta informerte valg tilpasset sitt behov, og forhandlere kan unngå en forbrukerkjøpstvist i etterkant av salget. Kort og godt, man får fornøyde kunder.

Elektronikkforhandlere er pålagt et informasjonsansvar av Stortinget i stortingsmeldingen

Dette trenger forbrukerne å vite

Generelt kan spørsmålene tilsynet mottar fra publikum samles i fire hovedkategorier: dekning, kanalsøk, antenne og bil.

Medietilsynet har laget en kortfattet informasjonsbrosjyre som tar for seg enkelte av disse temaene. Brosjyren er tilgjengelig på tilsynets nettside medietilsynet.no/digitalradio til fri benyttelse, og kan også deles ut til kunder ved behov.

I tillegg kan følgende punkter tjene som en sjekkliste om informasjon og veiledning som bør gis til forbrukere i en salgssituasjon.

Dekningsforskjeller

NRK og de kommersielle radiokanalene sender i to forskjellige digitale sendernett, og har ulik dekning. NRK har en større befolkningsdekning, og kan høres av flere, enn de kommersielle. Der det ikke er dab-dekning, kan internettradio eller radio via TV være alternative løsninger. Utenfor storbyene vil mange lokalradioer fortsette på FM. 

Kanalsøk

Dersom kunden plutselig får problemer med mottak av dab-kanaler, bør de prøve å oppdatere kanallisten i radioen. Trekk først ut antennen og gjennomfør deretter kanalsøket. Hvis en bærbar radio flyttes mellom hus og hytte, må det også gjøres et kanalsøk slik at de får tilgang på alle kanaler som er tilgjengelige på stedet de er. Blir det lansert nye kanaler, må det også gjøres et nytt kanalssøk for å få tilgang til disse. Kort sagt; det er lurt å trykke på «rescan» med jevne mellomrom. 

Når NRK slukker sine FM-sendinger i region 5 den 20. september, berøres over 820.000 husholdninger av dette. Illustrasjon: Medietilsynet

Antenne

Det som oppleves som dårlig dekning, skyldes noen ganger forhold på mottakersiden. Kvaliteten på, og plasseringen av antennen er viktig for et godt mottak. Når det gjelder bordradioer kan det være nok at man flytter litt på radioen og prøver signalet flere steder. I områder med svakere signaler, kan for eksempel en utvendig antenne være avgjørende for mottaket inne. For å sjekke dekningsforhold med hensyn til hva slags radioutstyr forbrukeren vil ha behov for, kan dekningskartet på radio.no/dekning være et nyttig verktøy. Skal kunden montere en dab-adapter i bilen selv, husk å be dem følge bruksanvisningen nøye. Feil montert antenne vil gi dårligere mottak.

Automatisk frekvensskifte

Ved salg av radioutstyr til bil er det i tillegg viktig å informere om konsekvensene av at NRKs nett er delt inn i regioner. Forbrukerne bør vite før kjøp om produktet har en automatisk frekvensskiftefunksjon, og at NRKs kanaler må søkes opp manuelt ved kryssing av regionsgrenser, hvis radioen ikke har denne funksjonen. Hvis produktet har denne funksjonen, bør du forklare hva kunden skal gjøre for å slå den på.

Radiokanalene i slukkeregion 5.

Powered by Labrador CMS