Kronikkforfatter Mari Velsand er direktør i Medietilsynet. Foto: Medietilsynet

DET DIGITALE RADIOSKIFTET SNART SLUTTFØRT

KRONIKK: I desember sluttføres det digitale radioskiftet. Det blir interessant å følge hvordan både radioaktørene og lytterne møter den nye virkeligheten.

Publisert

I 2011 besluttet Stortinget at riksradio kunne digitaliseres dersom vilkårene om befolkningsdekning, digital merverdi, digital lytting og mottakerutstyr for bil ble innfridd. Fire år senere konkluderte regjeringen med at vilkårene var oppfylt, og at FM-slukkingen dermed kunne skje i 2017.

Nordland var første region ut 11. januar i år. Deretter har FM-sendingene både til rikskringkasterne og større kommersielle lokalradioer blitt slukket i region etter region. Nå i desember står to slukkinger igjen: 8. desember slukker de riksdekkende kommersielle kanalene og flere kommersielle lokalradioer sine FM-sendinger på Østlandet, mens både NRK og kommersiell riksradio har felles slukking i Troms og Finnmark 13. desember. De fleste lokalradioene kan imidlertid fortsette å sende på FM over hele landet.

Som planlagt

Til tross for at radiodigitaliseringen har vært omstridt, ser det ut til at radiolytterne er i ferd med å forflytte seg fra analog til digital plattform

Det er ikke til å legge skjul på at det har vært mye debatt om det digitale radioskiftet, både før og under FM-slukkingen. Men beslutningen om å digitalisere norsk radio er tatt for lengst, og slukkeprosessen er nå inne i sin aller siste fase. Derfor er det viktig å rette blikket fremover, og oppfordre alle involverte aktører til å jobbe sammen for at overgangen blir best mulig for radiolytterne.

Ifølge kringkasterne har den rent tekniske delen av slukkeprosessen gått som planlagt. Medietilsynet mottar imidlertid stadig publikumshenvendelser med klager over manglende mottak og spørsmål om dekning, noe som tyder på at det fortsatt er et tydelig informasjonsbehov ute blant radiolytterne.

Medietilsynet håper derfor at kringkasterne fortsetter å ta lytterhenvendelser på alvor, og at de jobber videre med å løse mottaksproblemer og avdekker reelle dekningshull. Vi oppfordrer også forhandlere, verksteder og andre som selger eller monterer DAB-utstyr til å gi kundene sine god informasjon om produktene, i tillegg til generell forbrukerveiledning om radiodigitaliseringen. Medietilsynets formelle informasjonsoppdrag om radioskiftet avsluttes ved utgangen av året, men vi vil selvsagt fortsatt bidra med veiledning når noen tar kontakt med oss.

Til tross for at radiodigitaliseringen har vært omstridt, ser det ut til at radiolytterne er i ferd med å forflytte seg fra analog til digital plattform. Tall fra Kantar Media for tredje kvartal i 2017 viser at antall FM-apparater i norske husstander har sunket fra 8,2 millioner i 2016 til 5,5 millioner i 2017. Samtidig har antall DAB-radioer i hus og bil økt fra 3,3 millioner til 4,8 millioner i samme periode. I tillegg til dette kommer internettradio, radio via digital-TV og apper på mobilen.

Noe mindre lytting

Når det gjelder den totale radiolyttingen, viser lyttermålinger utført av Kantar Media noe fall så langt i 2017 sammenlignet med året før. Fallet er mer markant det siste året enn tidligere, noe som tyder på at nedgangen er knyttet til det digitale skiftet. Ifølge Kantar Media er det naturlig at vi ser en nedgang i lyttingen dette overgangsåret, men i 2018 er forventingen at radiolyttingen vil øke og stabilisere seg igjen ettersom flere får tilgang til digitale apparater og FM-slukkingen er sluttført.

Selv om rikskringkasterne til nå har samarbeidet om implementeringen av DAB-teknologien og informasjonsarbeid under digitaliseringsprosessen, er det tilbake til den normale konkurranse-hverdagen igjen etter radioskiftet. Men, radiohverdagen er samtidig endret; konkurransen om lytterne skjer digitalt i tillegg til at vi har et bredt lokalradiotilbud på FM. Det blir derfor spennende å se hvordan radioaktørene og radiomarkedet møter denne virkeligheten og hvordan lytterne responderer.

Ennå er det for tidlig å felle dom over det digitale skiftet. Slukkeprosessen er fortsatt ikke avsluttet, og lytterne må få tid til å omstille seg. Vi i Medietilsynet vil følge utviklingen i radiomarkedet nøye det kommende året.

Powered by Labrador CMS