FOTO-FORVENTNINGER HOS EURONICS

Euronics-kjeden ser foto som en av varegruppene med størst potensial, ikke minst når det på tilbehørssiden.

Publisert Sist oppdatert

Midt i mai samlet Euronics butikkansatte i kategorien tele, data og foto til kompetansedager på et hotell ved Gardermoen utenfor Oslo. Kategorisjef Knut Grimstad mener det er viktig med et supplement til kjedens felles kompetansedager på høsten.

– I disse varegruppene er det viktigste å få med seg alle endringene som skjer, ikke minst mulighetene som finnes. Spesielt på datasiden er det pressede marginer, og det er derfor tilbehøret man må fokusere på. Her kommer det hele tiden spennende nyheter, sier Grimstad.

Han sier kategorien tidligere har vært betydelig mindre enn hvite- og brunevarer i kjeden.

Samtidig er det blitt mer komplisert siden mange av produktene fungerer og kommuniserer på tvers av varegruppene

– De senere årene har den vokst mye, og i fjor hadde vi en svært positiv utvikling. Spesielt data er vokst til å bli en betydelig andel av omsetningen vår, sier Grimstad.

Viktig for totalen

Tidligere har det vært store ulikheter mellom butikkene i kjeden, i hvilken grad de har satset på tele, data og foto.

– Nå er de fleste begynt å ta inn kategoriene, spesielt data som de kanskje har vært litt redde for å ta i siden dette er komplekse produkter – ofte dyrere med noe mindre margin. Dette er også et resultat av at kundene etterspør produktene, butikkene ser at de må ha produktene i sortimentet for å gi en god totalopplevelse, sier Grimstad.

– Har det betydning at produktene er blitt enklere å bruke enn for noen år siden?

– Det senker jo barrieren både for å kjøpe og selge dem. Samtidig er det blitt mer komplisert siden mange av produktene fungerer og kommuniserer på tvers av varegruppene. Dette gjør at man må ha mer kunnskap for å kunne sette opp en total løsning for kunden.

To fotosortiment

Foto er produktgruppen Euronics har solgt minst av i kjeden. Grimstad sier kjeden ser dette som en av varegruppene med størst potensial.

– Vi ruller ut to sortiment i butikkene, et for de store og et for de små, der førstnevnte gjør det mulig å spesialisere seg innen speilrefleks. Innen foto er ikke minst det enorme tilbehøret man kan tilby spennende, mener Grimstad.

Euronics har inngått avtaler med distributører på tilbehørssortimentet, som skal gjøre det enklere for butikkene å velge. I tillegg vil det fokuseres mer på foto og fototilbehør i reklame.

– Hvordan er det å forholde seg til distributørene og leverandørene i disse kategoriene?

– Vi har et veldig godt forhold til dem. Det er mange av dem, men vi forsøker å ha et såpass stort volum hos hver enkelt at de er komfortable med å ha oss som kunder. Spesielt på datasiden er det enklere for oss å forholde seg til distributører, da det er kostnadskrevende produkter å ta et tap på hvis de går ut på dato, sier Grimstad.

Interesserte leverandører

På kompetansedagene deltar det 50 ansatte fra de største butikkene innen tele og data. Grimstad forteller at interessen er økende fra år til år. Han anslår at Euronics-kjeden totalt har 450-500 butikkansatte i sine 68 butikker. Av disse er 35-40 butikker med på kompetansedagene.

– Er det da nok at 50 butikkansatte deltar på en slik samling?

– Det er ofte de som er ansvarlig for kategoriene i den enkelte butikk som deltar, og vi tror vi har med oss de største og viktigste butikkene på denne samlingen.

Grimstad sier interessen fra leverandører og distributører er stor for å delta på kompetansedagene.

– Vi har bevisst lagt barrieren for deltakelse lavt, samtidig tror jeg leverandører og distributører ser oss som en spennende samarbeidspartner. Vi har en åpen dialog når det gjelder våre planer, hva vi vil og hvor vi skal.

I en messesal vises det produkter fra leverandørene. I tillegg er det fellesforedrag og gruppepresentasjoner, der leverandørene holder korte presentasjoner. I tillegg kommer det sosiale samværet, som Grimstad innrømmer er viktig i Euronics.

Godt kunnskapsnivå

– Hvordan opplever du at kunnskapsnivået er ute i butikkene i disse kategoriene?

– Det er veldig bra. Butikkene har fokus på å levere en god kundeservice, ikke minst at de skal levere i tråd med verdiene våre som er at vi skal være ærlige, hyggelig og kunnskapsrike. Det innebærer også at vi ikke skal selge mer enn kundene trenger.

– Hva er de mest spennende produktene du selv har sett her?

– Utviklingen innen nettbrett står sentralt. Windows 8, som kommer i høst, vil gjøre nettbrett enda mer populært i dag. I tillegg tror vi det er sunt at vi får en konkurranse som fører til økt innovasjon. Det er nødvendig å ha tre store plattformer, ikke to som i dag, for at det skal utvikle seg videre på en positiv måte.

I kategoriene tele og data forholder Euronics-kjeden seg hovedsakelig til distributører. De største på data er Hattelco og Itegra. På telefoni 20:20 Mobile og Brightpoint. Innen tilbehør benytter de seg blant annet av Aurora-gruppen og Tura Scandinavia.

– Hvilke leverandører har dere direkte kontakt med?

– De aller fleste. Ofte gjør vi direkte avtaler med dem, siden går leveransene via en distributør, sier Grimstad.

Powered by Labrador CMS