RELEASE LAGT NED

Videobransjebladet Release og nettstedet Release.no er lagt ned. Noe av innholdet lever videre på andre nettsteder.

Publisert Sist oppdatert

– Utgivelsesplaner og topp ti-listene videreføres på kino.no, og leveres av systemutviklingsselskapet Sveindal Consulting, sier kommunikasjonssjef Birgitte Langballe i Film & Kino, til fagbladet Elektronikkbransjen.

– Alt stoff jeg skrev på release.no de ti årene jeg drev nettstedet vil bli tilgjengeliggjort på videomagasinet.no og kinomagasinet.no i løpet av året, sier tidligere redaktør i Release, John Berge.

Gjennom sitt JB Forlag har han de siste par årene gitt ut publikasjonene og drevet nettsidene Videomagasinet, Kinomagasinet og High-Def i konkurranse med Release. Fra 2014 er High-Def det eneste trykte mediet av de tre, omdøpt til Kinomagasinet, mens alle nettsidene lever videre.

Vi er blitt innhentet av innlasting; folk ser like mye film, men på andre plattformer

Berge begynte i Release i 1999 og satt som redaktør fra 2001 til 2012. I 2002 etablerte han release.no. Han har også levert artikler til fagbladet Elektronikkbransjen på frilansbasis.

Bladet Release og release.no var eid av NVHF forlag, som i 2010 kjøpte konkurrenten Farojournalen. Kjell E. Fosseng, som drev NVHF forlag AS, bekrefter overfor fagbladet Elektronikkbransjen at forlaget fra årsskiftet er nedlagt.

– Dette har vært en styrt avvikling. Nedleggelsen er økonomisk betinget, og en konsekvens av nedgangen i markedet. Release har vært bransjens blad og nettsted, og når situasjonen er blitt som den har er det selvfølgelig litt trist, sier Fosseng til fagbladet Elektronikkbransjen.

Han er også er sekretær i Norske Videohandleres Forbund (NVHF).

Ekstern gransking

Kommunikasjonssjef Langballe i Film & Kino mener det er en naturlig utvikling at Release nå er borte, sett i forhold til sviktende salg av DVD og at utleiebutikkene blir færre.

Film & Kino er ifølge sine nettsider en kombinasjon av medlemsorganisasjon for norske kommuner og bransjeorganisasjon for kino- og videobransjen. Organisasjonen hadde ved årsskiftet 15 årsverk i administrasjonen, i tillegg til 14 i Bygdekinoen. Driften finansieres av Norsk kino- og filmfond, som ble opprettet i 1970. Lov om film og videogram pålegger fondet å kreve inn en avgift på all omsetning av film i næring. Avgiften er fastsatt til 2,5 prosent av all omsetning av film på kino og kroner 3,50 per distribuert videogram fra videodistributør. Midlene som kommer inn administreres av Film & Kino, og finansierer også organisasjonens støtteordninger. I tillegg kommer kontingenten fra medlemskommunene.

I mai 2013 vedtok styret i Film & Kino å gjennomføre en ekstern gransking. Ifølge Dagsavisen skjedde dette etter avisens avsløringer om millionstøtten som var bevilget til forlaget NVHF og tidsskriftet Release gjennom flere år.

10 mill. i støtte

– Rapporten ble gjennomført av revisjons- og rådgivningselskapet BDO, som felte en knusende dom over saksbehandlingsrutinene ved den halvoffentlige fellesorganisasjonen for video-, film- og kinobransjen, skrev Dagsavisen den 23. august 2013.

Her siterte de følgende fra rapporten:

– Mangelen på grunnleggende skriftlige rutiner, særlig innen fullmakter, kontroll og tildeling er med på til å utsette Film & Kino for unødvendig risiko for feil, svekket omdømme og mislighold.

Styreleder Knut Even Lindsjørn uttalte til Dagsavisen:

– Rapporten påpeker brudd på Film & Kinos egne rutiner, som et enstemmig styre nå har vedtatt at skal rettes opp så snart som mulig.

Dagsavisen omtalte saken i en serie artikler. Her gikk det frem at NVHF og deres samarbeidspartner siden 2009 hadde mottatt over 10 millioner kroner i støtte fra Film & Kino.

Fortsatt stort marked

– Pengene er blant annet gitt til drift av bransjetidsskriftet Release og deres nettsted, samt til ulike bransjetiltak, skrev Dagsavisen.

Den 23. august uttalte styreleder Lindsjørn til avisen:

– Vi synes det er riktig å varsle NVHF forlag allerede nå om at de ikke kan påregne fortsatt driftsstøtte til neste år.

John Berge i JB Forlag uttaler til fagbladet Elektronikkbransjen optimisme i forhold til den videre driften av sitt magasin og nettsteder.

– Markedet er fortsatt stort, og det er ikke minst veldig spennende å skrive om de digitale distribusjonsformene. Den dagen man ikke trenger et bransjenettsted, er den dagen ingen betaler for å se film. Forbruket av film er sannsynligvis større enn det noen sinne har vært, sier Berge.

High-def.no er ifølge Berge et forbrukernettsted om film på kino og video, videomagasinet.no er et bransjenettsted om video, både fysisk og digitalt, mens kinomagasinet.no er et nytt bransjenettsted for kinobransjen.

– Vi etablerte kinomagasinet.no i april 2013, og kinobransjen har lenge etterlyst et slikt tilbud, sier Berge.

Halvert medlemstall

Ifølge Film & Kinos nettsider er organisasjonens oppgave å sikre publikum i hele landet aktuell film, enten det skjer på kino, på festival eller på DVD. Organisasjonen skal tilrettelegge både for den store kinoopplevelsen og den bevisste DVD-bruken, samt være garantist for kvalitet og mangfold, heter det. Bygdekinoen er Film & Kinos tilbud om kino på steder som ikke har egen fast kino.

Kjell E. Fosseng er som nevnt sekretær i Norske Videohandleres Forbund (NVHF).

– Hvilken fremtid ser du for videobransjen?

– Antall medlemmer er halvert og har nå stabilisert seg. Vi er blitt innhentet av innlasting; folk ser like mye film, men på andre plattformer. De som vil overleve på sikt, er dem som selger film i bensinstasjoner og dagligvareforretninger ute i distriktet, dessuten tror jeg noen fagbutikker vil overleve, sier Fosseng.

– Det har vært en gyllen bransje som nå er falmet?

– Helt klart, inntil nedgangen begynte for to-tre år siden. Den kom fortere enn jeg hadde forutsatt, sier Fosseng.

Powered by Labrador CMS