Ole Apold i Interconnect fotografert i 2016 med noen av de nye høyttalermodellene fra Monster. Foto: Stian Sønsteng
Ole Apold i Interconnect fotografert i 2016 med noen av de nye høyttalermodellene fra Monster. Foto: Stian Sønsteng

INTERCONNECT LEGGER NED

– Det er veldig trist at vi må avvikle, også fordi det er forårsaket av ting vi ikke kunne gjøre noe med, sier Ole Apold i Interconnect AS.

Publisert

Selskapet er inne i en styrt avvikling, og daglig leder Ole Apold regner med at prosessen er ferdig 30. mars.

– Målet er at ingen av våre forretningspartnere eller ansatte skal tape penger på dette. Derfor ønsker man en styrt avvikling, fremfor å melde oppbud, sier Apold til fagbladet Elektronikkbransjen.

Av selskapets sju ansatte, vil fire etablere to nye selskap med noen av varemerkene til Interconnect. Én har allerede skiftet arbeid, én vil søke ny stilling, mens Apold selv ennå ikke har bestemt seg for hva han vil gjøre videre.

Interconnect AS ble stiftet i oktober 1988 av Ole Apold. Han har vært daglig leder, med en eierandel på 45 prosent. Halfdan Klingenberg har eid 35 prosent, Apolds fetter Bjørn Apold har eid 15 prosent, mens Ole Apolds far, Bjørn Apold, har eid 5 prosent. Førstnevnte Bjørn Apold er valgt som leder i avviklingsstyret.

I en pressemelding heter det at Interconnect i mange år har levert gode resultater og bygd opp en god egenkapital. Selskapet omsatte i 2017 for 17,3 millioner kroner, mens de i 2015 hadde en omsetning på 29,2 millioner kroner.

– De siste fire årene har selskapet hatt en meget anstrengt økonomi og er nå i en situasjon hvor styret ikke lenger kan anbefale videre drift, heter det i pressemeldingen.

Monster

Selskapet har vært leverandør av lyd- og bildeprodukter, og i tillegg drevet med salg av butikkdataprodukter. I pressemeldingen trekker selskapet frem fire vesentlige momenter til den negative utviklingen:

  • Bortfall av agenturer som Jamo og Beats.
  • Mislykket satsing på droner der produsenten 3DR la ned produksjonen.
  • Betydelig svikt i leveranser og oppfølging fra hovedleverandør Monster.
  • Generelt dårligere marginer, og betydelig avskalling av forhandlere over de seneste årene.

Ole Apold sier Interconnect har holdt seg trofast til sine leverandører, og innrømmer overfor fagbladet Elektronikkbransjen at kunngjøringen fra amerikanske Monster under CES-messen i Las Vegas i januar var utslagsgivende for at de nå avvikler Interconnect.

– Monster har i en årrekke vært svært viktige for oss, og de har stått for rundt halvparten av omsetningen vår. Etter at vi i høst hadde fått et forvarsel, gikk de i januar offentlig ut og sa at de slutter som lagerførende og produserende selskap, for i stedet å drive produktutvikling samtidig som de lisensierer ut varemerket. Vi har siden i høst slitt med å få tak i nok produkter fra dem, og innså at dette fremover ikke ville bli lettere, sier Apold.

Også droneprodusenten 3DR har forsvunnet fra sortimentet.

– Dette ble en kostbar satsing for oss. Vi kom tidlig inn som importør, men selskapet ble solgt, og de gikk over til å tilby tjenester og produkter for et marked som ikke passet oss, sier Apold.

– Sitter dere igjen med et stort varelager?

– Vi har vært flinke til å selge ut, og har nesten ikke noe igjen.

– Etter å ha vært med Monster siden starten her i Norge; hva tenker du om utviklingen i dette selskapet?

– Hvis Monster-folket hadde vært litt mer på ballen, kunne det fortsatt fungert. Det er muligheter for dem som ser verdien i varemerket, men jo lenger tid det går dess vanskeligere blir det. Monster vil nok aldri bli det samme igjen, og for vår del var det uaktuelt å forsøke å erstatte et varemerke vi har hatt inne i nær sagt alle forretninger.

Interconnect har gjort en rekke tiltak for å styrke lønnsomheten, men styret har innsett at bedriften i løpet av kort tid ikke vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser.

Nye selskap

– Vi beklager dette sterkt overfor våre forretningspartnere og kunder, og vil gjerne takke alle for et godt samarbeid gjennom mer enn 30 år, sier Apold.

– Styret vil rette en spesiell takk til de ansatte som har jobbet utrettelig for firmaets beste, heter det i pressemeldingen.

Som nevnt vil fire av Interconnects ansatte arbeide videre med noen av selskapets varemerker. Halfdan Klingenberg og Klaus Johannsen har etablert selskapet Solvo-Tech AS, som skal selge B-Techs festeutstyr og tilbehør til audio og videoprodukter, YD 4Ks kabler og Analogis platespillertilbehør. Her blir Johannsen daglig leder.

Bjørn Apold og Espen Brisner fortsetter med butikkdata- og strekkodeutstyr i selskapet Etiqette AS.

Slik det nå ser ut, vil disse selskapene ha kontorer i samme låve som Interconnect AS har holdt til i, i Griniveien ikke langt fra Røa utenfor Oslo.

Lagersjef Kjell-Vegard Krybelsrud har allerede byttet arbeid, mens regnskapsansvarlig May Liss Nilsen når Interconnect er nedlagt søker ny stilling.

– Hva med Ole Apold?

– Det blir nok å ta seg en litt lang ferie. Tenke litt og undersøke muligheter. Jeg er tross alt bare 65 år, og er invitert inn i selskapet Etiqette AS med en eierandel på 10 prosent og stillingen som styreleder. Hva som ellers vil skje, vil tiden vise, sier Ole Apold.

Powered by Labrador CMS