JVC BEDRE RUSTET etter kostnadskutt

Behov for kostnadsreduksjon har gjort at JVC omstrukturerer virksomheten i Norge og reduserer bemanningen.

Samtidig legger firmaet ned egen serviceavdeling og flytter i mindre lokaler sentralt i Tønsberg.

– Finanskrisen og utviklingen i bransjen er viktige årsaker til det vi gjør, men prosessen har egentlig begynt for lang tid siden, sier administrerende direktør Frank Mathisen i JVC Norge AS.

Prosessen er også blitt påvirket av at produksjonen av TV ble lagt ned på konsernbasis på grunn av tøffe konkurransevilkår på verdensbasis. Dette har gått ut over omsetningen i mange land, også Norge, som hadde gode år med TV-salg i 2007 og 2008.

– Vi er blitt rammet av dette og har hatt et par vanskelige år, sier Mathisen.

JVC-direktøren legger vekt på utviklingen i bransjen som blant annet har ført til at mange firmaer har færre selgere enn tidligere ute i felten. Dette betyr selvsagt mye for de totale kostnadene til et firma.

Nå blir det norske JVC-selskapet omstrukturert.

Bransjekontor i Norge

– Dette betyr i første rekke at vi får en del felles aktiviteter på det skandinaviske markedet, samt at Europakontoret tar seg av en del tunge rapporterings-oppgaver. Vi skal imidlertid ikke danne et eget skandinavisk hovedkontor. De tre aksjeselskapene i Norge, Sverige og Danmark blir omgjort til bransjekontorer, underlagt Europa-hovedkontoret i London, sier han.

Når det gjelder det skandinaviske samarbeidet, regner Mathisen med at det blir en del å spare på felle logistikk. I tillegg vil det bli en felles serviceledelse for de tre landene. Under dette inngår arbeid med avtaler og rapportering, samt noen felles funksjoner innen økonomi. Frank Mathisen vil bli fortsatt ha hovedansvaret for Norge, samtidig som han vil være et bindeledd for de tre skandinaviske landene.

Nå mener Mathisen at bemanningen i Norge er nede på et riktig nivå. I dag har firmaet syv ansatte, to av dem arbeider på proff-siden. Mathisen legger vekt på at selv om salget av TV på forbrukermarkedet er borte, vil firmaet fortsatt satse på monitorer og annet elektronikk til det profesjonelle markedet. Produkter med 3D-teknologi vil være en viktig del av dette, tror han.

Videokameraer

Kjerneområdene videre på forbrukermarkedet vil være videokameraer, der JVC lenge har hatt en sterk posisjon. I tillegg vil bilstereo være viktig. Som kjent eies JVC- og Kenwood-merket av samme holdingselskap, og begge merkenavnene regner med å holde en sterk posisjon innen dette feltet.

Lydprodukter, både bærbart, hjemmekino og andre stasjonære produkter, vil også stå sterkt. Mathisen venter dessuten mye av de nye hjemmekinoprojektorene som vil bli vist på den kommende IFA-messen. Alle disse produktene skal være klare for 3D-visning.

– Etter det vi nå har vært igjennom er det godt for meg å vite at nær sagt alle som har sluttet har fått et greit arbeidsforhold videre. Flyttingen vi nå gjennomfører er siste ledd i prosessen før vi endrer virksomheten til å bli et bransjekontor, og vi står med dette bedre rustet til å møte fremtiden, sier Mathisen.

Powered by Labrador CMS