Senas Aqua Guard

Pressemelding fra Senas 4. desember 2013:

Denne produktnyheten er en direkte gjengivelse av en pressemelding fagbladet Elektronikkbransjen har mottatt, og er ikke redaksjonelt behandlet.

Senas Aqua Guard Systems - Automatisk lekkasjestopper

Et gjør det selv produkt (1)

Stenger vanntilførselen når den detekterer vann. Kan brukes på vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, side by side, kaffemaskiner og andre produkter med vanntilkobling. Reduserer risiko for vannskader

Hvert år skades flere tusen boliger av vannlekkasjer. Dette kan forhindres ved å montere Senas Aqua Guard.

Via styringsenheten gir den signal til en magnetventil som stenger vanntilførselen når den detekterer vann. Monteres etter tilførselskran til f.eks vaskemaskin, oppvaskmaskin, side by side, kaffemaskin og/eller andre produkter med tilkoblet vann.

Senas Aqua Guard består av magnetventil, fuktsensor, tilkoblingsslange og nødvendig tilbehør for en enkel og sikker montering. Nyutviklet fuktsensor med karbonoverflate, slik at faren for at sensoren ikke skal detektere vannlekkasje er minimal. Systemet er produsert i Norge og innehar den nordiske sertifiseringstjenesten (Nordic Certification System – NCS) som innbefatter de fire sertifiseringsmerkene (D)(FI)(N)(S) (2)

Magnetventilen har i tillegg produktsertifikat (PS-1818) fra Sintef.

Systemet i sin helhet har Teknisk Godkjenning (TG 20373) fra Sintef og FG-Godkjent (1022/13) av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (3).

Senas Aqua Guard automatisk lekkasjestopper

Varenr. SAG89150

Senas forlengelseskabel til fuktsensor

Forlengningskabel mellom styringsenheten, SAG89150 og fuktføler.

Varenr. SAG89156

Senas fuktføler + Y-splitter ¾

Ekstra fuktføler + Y-splitter i avsinkningsfri messing med 3/4" standardgjenger

1-Kan monteres uten rørlegger, hvis lekkasjestopperen tilkobles på eksisterende tilførselskran.

2-D-02473, FI 28009, P13217079 og 1305067

3-Rørlegger må stå for montering, hvis FG-Godkjenningen skal gjelde.

Powered by Labrador CMS