FOKUS PÅ SMÅ FAG som serviceyrket i elektro

Elevene på videregående grunnkurs 1 ved Bjørnholt i Oslo fikk bli kjent med elektriske husholdningsapparater fra innsiden.

– Gjennom nettverket vi nå har etablert på elektro har vi satt fokus på såkalte små fag, det betyr yrkesretninger der rekrutteringen er ganske liten. Vi har samarbeidet med bransjen om å øke interessen for slike fag. Målet er at elevene skal få kjennskap til bransjen og se hvilke arbeidsoppgaver som ligger der.

Det sier Jan Fagernes, yrkeslærer ved Sogn videregående skole, som for anledningen har tatt turen til yrkeslinjen på Bjørnholt videregående skole for å følge presentasjonskurs der.

Valg av studieretning

Elevene på Bjørnholt er i fase en av videregående utdanning (VG1) og skal velge studieretning når neste skoleår begynner. Fagernes forteller at rundt 20 prosent av undervisningstiden i VG1 blir brukt til fordypning. Her kan elevene velge emner innen elektrofaget. Så vidt han vet er et slikt opplegg ikke blitt prøvd tidligere og norske skolemyndigheter har heller ikke erfaring fra liknende opplegg i andre land.

– Det er et nytt og spennende område vi beveger oss inn på. Opplegget setter oss og elevene i direkte kontakt med bransjens bedrifter og aktuelle produkter. Dette kommer som et verdifullt tilskudd til utplasseringen av elevene. Jeg mener dette er det rette tidspunktet for en slik del av fordypningen, sier Fagernes.

De fleste blir elektrikere

Etter dette kursopplegget, som varer i tre dager, kommer en praksisperiode på 14 dager. Når elevene kommer tilbake til skolen etter denne periode, blir opplegget diskutert og satt i sammenheng med den interessen elevene har.

– Hvor havner elevene normalt etter endt utdanning?

– Erfaringsmessig velger rundt 80 prosent av disse elevene elektrikerfaget og bare et fåtall velger servicetekniker. Derfor er det interessant å se om dette kursopplegget vil føre til økt interesse for den sistnevnte grenen av yrkesutdanningen, sier Fagernes.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.2/2008

Til toppen